Nástroje pro tento web


ovladani

Ovládaní

Ovládaní jsou lidé, kteří se dostali pod kontrolu vědomí s použitím kombinace chemického působení N-stoff a bezdrátového přenosu energie pomocí Teslových věží. Chemické agens je použitou jako iniciátor procesu ovládnutí vědomí. Signál předávaný pomocí Teslových věží slouží k ovládání osob. Ovládaní nejsou organizací v pravém slova smyslu, jedná se o skupinu obětí.


Vznik

Pro úspěšnou kontrolu vědomí oběti je potřeba součinnosti dvou faktorů. Použití chemického agens - N-stoff - jako inicátoru procesu ovládnutí mysli. V důsledku chemické intoxikace je možné osobu následně ovládat pomocí příkazů předávaných bezdrátovým přenosem energie pomocí tzv. Teslových věží.
Během M66 Ovládání a M68 WOTE Cola bylo ověřeno, že k realizaci účinku stačí konzumace malé dávky (plechovka WOTE Coly), ale pro dokončení procesu a pravděpodobně pro jeho nevratnost je potřeba několikatýdenní konzumace chemického agens (např. opakované podávání WOTE Coly).
Z předchozích kontaktů s tímto fenoménem - M15 Princezna Viktorie - vyplývá, že pokud byla chemikálie OZ podávána krátkodobě je proces vratný.

Popis

Dle poznatků z M21 hlášení od A107 byl sestaven následující seznam shrnující projevy chování a popis Ovládaných osob. S ohledem na předtím popsané rozprašování chemikálie z letadla M17 Teslova věž, je dle současného zjištění Organizace pravděpodobné, že se v případě osob konfrontovaných v M21 jednalo o Ovládané, nikoliv Probuzené.

 • mluví „strojovým“ hlasem
 • neprojevují emoce
 • jsou až nadlidsky silní
 • při dotyku jejich těla působí dojmem - jako by byla z tuhé gumy
 • většina z nich nevyhledává oční kontakt, zírají před sebe jako slepci - působí, že zrak a sluch až tak nepotřebují, dokáží „nějak vytušit“ pozici osob v okolí.
 • mají nejspíš přehled i o ostatních zasažených - kolik jich kde je, jaký je jejich zdravotní stav
 • referují o nezasažených jako o „spících“, o sobě pak jako o „probuzených“
 • v blízkosti fungující věže jsou snadno zlikvidovatelní přiložením kusu kovu k hlavě.
 • vyhrožují „ukončením“
 • nejsou schopni rozlišit řečnickou otázku (např. „Co se to tu sakra děje?“)

Pozn: Je možné, že některé charakteristiky Ovládaných se podobají nebo jsou identické s charakteristikami Probuzených!

Pozn: Je potřeba prověřit, zda se následující chování připisované probuzených týká skutečně Probuzených, Ovládaných nebo se vztahuje na obě skupiny:

Většinou neběhají. Pokud je zapotřebí, aby konali rychle různé akce, je zřejmě třeba zvýšit chod generátoru (příkon?), který jim vysílá energii.

„Vypnutí“

Dle dosavadních informací se různí co nastane po tzv. vypnutí - tedy vypnutí příslušné Teslovy věže nebo jejího generátoru, která ve svém okolí ovládá osoby Ovládané. Při nedokončené transformaci pomocí látky OZ je pravděpodobně možné navrátit osobu do normálního stavu pouze s výpadkem paměti pro dobu ovládání. Pokud však byla transformace (intoxikace OZ) dokončena, dochází pravděpodobně k nevratnému poškození mozku (případně dalších orgánů) oběti Ovládání mysli, která má za následek smrt (možná jen trvalou demenci) oběti.


Informace k šetření

 • Prověřit rozdíly mezi Probuzenými a Ovládanými - prioritní
 • Prošetřit, které z doposud popisovaných případů patří do fenoménu Ovládání mysli a které do fenoménu Probuzení. - prioritní
 • Prověřit, zda byla postiženým během letu Mise 15 (případně méně pravděpodobně před ním) podána nějaká chemikálie, která by proces ovládnutí mysli usnadnila (z.b. N-stoff).
 • Prověřit vztah mezi Zlatým kolem a Probuzených.

Seznam příloh

ovladani.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1