Nástroje pro tento web


miskatonicky_klub

Miskatonický klub

Když August Derleh vyhlásil pátrání po Lovecraftových zjeveních, bylo zaměřeno město Reading jako potenciální odraz Arkhamu v reálném světě. Jakmile do něj začali jezdit výzkumníci, takzvaní „Hledači Arkhamu“, vyvstala potřeba mít místo, kde se tito lidé můžou scházet, vyměňovat si zjištěné informace a společné plánovat další výpravy. Proto byl v Bostonu zřízen Miskatonický klub.

Zde se můžete posadit do pohodlného křesla či na pohovku, objednat si kávu či alkohol a najít spřízněné duše, které budou mít pochopení pro vaši motivaci pátrat po místech, tvorech a jevech nacházejících se ve spisech H.P. Lovecrafta. Majitelem a obsluhou je Wilmnarth, který všechny návštěvníky usazuje k jedinému stolu v zadním rohu místnosti. Už se ani nesnaží předstírat, že by připravoval ostatní stoly.

Nástěnka

V klubu visí nástěnka, na kterou můžou Hledači připíchnout vzkazy, návrhy nebo výzvy pro ostatní. Soukromé vzkazy a drobnější předměty je možné nechat u Wilmarhta.

Vzkazy na nástěnce


Máme kufr a krosnu druhé výpravy. Hotel v Readingu se používá k úklidu mrtvých. Zřejmě v tom jede celý Reading, a my jsme prý již také poznamenaní.

Třetí Výprava

→ Heinrich Brahms Jste zdráv? Předpokládám, že jste v hotelu Savoy nakonec nespal? Že tu tak dlouho zůstala Vaše torna nám trochu přidělalo vrásky na čele.

David Davidson z Třetí výpravy

Ano, zdraví mi slouží. V hotelu Savoy jsem nenocoval, protože pověstná laskavost a vstřícnost místních lidí mne vedla k tomu, že jsem to město opustil ještě ten den, bez ohledu na vlastní výdaje a škody.

H. B.

→ Matthias Benowitz Je možno říci něco bližšího o sanatoriu?

David Davidson

Doktor Foster zjevně testoval metodu změny charakteru na sobě a vymklo se mu to z rukou Je odhodlán ji vyzkoušet na komukoliv, kdo se mu dostane pod ruku. Zřízenci ho poslouchají na slovo.
Vyhněte se sanatoriu a spojte se s doktorem Woodem (Maple str. 71, Reading). Na mou korespondenci však bohužel neodpovídá.

Dr. Benowitz

→ Liam Nelson Kolik nocí jste nakonec v Readingu strávili? Kde jste spali?

David Davidson

→ William Waterlaw Měl jste možnost vyzkoušet si na druhé výpravě i svou profesi?

David Davidson

Bohudík jen teoreticky.
I když jsem tam ztratil svůj oblíbený skalpel.

W.W.

Dobrý den milí kolegové a kolegyně,
Pro ty, co by zavítali do Readingu musím varovat, že jejich místní sanatorium řídí stejný blázen jako jsou pacienti. I když nejsem odborníkem skrz tento obor, tak i já jsem poznal, že řediteli ústavu “šplouchá na maják“ pokud omluvíte můj neodborný výraz.

MSc. Waterlaw

Kdokoliv si chceš zahrávat s věděním knihy šíleného Araba, poznáním Necronomikonu, měj se na pozoru! Můžeš v něm najít i to, co hledáš. A málokterá mysl je připravena na pohled TAM …
Kdo hledá v knize, najde Arkham

Wood má v domě vlastní prototyp zařízení na ovlivňování myšlenek. Prováděl tuto „terapii“ i na jednom z místních obyvatel, který si od té doby myslí, že je nějakým mimozemským tvorem. Foster prý nápad na stroj ukradl a využívá ho teď v sanatoriu ve velkém.

J.W.

Pro ty, kteří jako další vyrazí do Readingu, mám několik doporučení, na co se zaměřit. I když je sanatorium nebezpečné, vše ve městě ukazuje právě tam. Dále je tu prý Prastarý v bažinách kolem města, kterého uctívá nějaký kult a snaží se ho přitáhnout k městu. A v Bostonské univerzitní knihovně měli kopii Necronomikonu, ale vypůjčil si ji neznámý člověk.

Jack Storm

Město Reading je zřejmě Arkham. Může to být město ve městě, nebo podsvětí Readingu.
V čističce vod Camp Curtis Guild dochází už několik týdnů k sabotážím. Obvinění padlo na reverenda Evereta Rosse. Mapa v kanceláři ukazuje areál, vodovodní síť, potrubí, a míst sabotáží.
Angelo Jimenez, místní novinář, našel důkazy o úmrtích v čističce. Spojení s někým z městské rady. Šerif v tom jede také.
Šerif vypadá jako bytost z Arkhamu.

Gregory Studhorse

Přestože jsem na základě předběžné domluvy očekával spíše pátrání v jeho blízkém okolí, nakonec jsem se se svými společníky z tohoto klubu vyrazil opět do Readingu. Vyhnuli jsme se naštěstí sanatoriu, ale mé společníky zaujala místní čistička odpadních vod. Z rychlého obhlédnutí se pod vlivem okolností stala plnohodnotná infiltrace, při které jsme zjistili, že zpracovává látky poněkud divnější, než je v podobných zařízeních zvykem, ale je možná právě proto často vystavena snahám o sabotáž. Vzhledem k tomu, jak snadno jsme do ní pronikli my, a jak iracionální, zmatený a zbrklý je zástupce ředitele, není divu, že se toto snažení daří.

Na základě zjištěných informací jsme trochu pátrali ve městě, a zjistili jsme, že místní policie nemá problém obtěžovat místního pastora na základě iracionálních pokynů zaměstnanců čističky, a jeden novinář zmizel, když se oni začal zajímat. My sami jsme několika nevinnými návštěvami přitáhli pozornost úřadů a město opustili ve velkém spěchu. Ponechávám na úvaze členů klubu, jsou-li tyto řádky pozvánkou či varováním.

Heinrich Brahms

Attenzione allo sceriffo!
Všem zájemcům o pátrání v Readingu - dávejte si velký pozor! Místní autority jsou již ostražité a podezíravé, je třeba dobrého krytí. Na podezřelé chování reaguje policie agresivně.
Najděte Angela Jiminéze (nebo jeho zápisník, není-li již AJ mezi živými) - ví o čističce, jejích problémech a reverendu Rossovi více. Není náhodou AJ zavřený v sanatoriu?
Je možné, že se reverend Ross již před policií skrývá mimo domov (?!) Jeho nejbližší (manželka, kaplan, …) vědí víc, ale je těžké získat jejich důvěru.
A pro vnímavé - Reading JE Arkham který hledáme! Tedy, zdá se být vtělením literárních arhamských hrůz do našeho světa, když se oba světy prolínají.

JP

8. června 1939
Gentlemanům z ctihodného Miskatonického klubu,

dovolte mi varovat vás před buněčným parazitem, kterého jsme odhalili v přemnožené populaci slimáků v readingských bažinách - dle vesničanů napadá i větší tvory, včetně lidí. Vzorky jsou momentálně zkoumány na Harvardu.

Pokud byste přišli s parazitem do kontaktu, jedovatý chemický odpad z továrny se ukázal být účinný v jeho likvidaci.

Dále bych rád doplnil, a vskutku, v některých případech obávám se i uvedl na pravou míru, několikero vzkazů našich vážených předchůdců.

Ve vzorcích dopadu jsme nenašli nic podezřelého, a problém je zdá se čistě kvantitativní - čistička vod je pro zamýšlený úkol silně poddimenzovaná, a spolu se sabotážemi pak zkrátka splašky z továrny putují přímo do readingským močálů.

Čistička je sabotována členy kongregace pastora Evereta Rosse, který by rád z důvodu svého přírodě nakloněného přesvědčení dosáhl uzavření továrny. Doporučuji však dát si na pastora pozor, neboť nebýt dobrého srdce a pevného svědomí pana Berta, možná jsme na pastorův pokyn skončili v bažinách jako krmivo pro slimáky. Prosím proto, aby nikdo dobrému muži Bertovi nerozbíjel nos.

Pod hotelem Savoa se skutečně nachází nespecifikované množství mršin a mrtvol, jak zajisté dodje komukoli kdo se k hotelu byť jen přiblíží po větru - jde o nakažené mrtvoly z bažin, které zde vesničané drží v podivném pokusu nákazu ukočírovat.

Šerif, který za svůj hrůzný zjev vděčí válečnému setkání s plamenometem, zdá se usiluje hlavně o vyhnutí se opětovnému randez-vous, které dle něj hrozí ze strany federální vlády - ta totiž nedávno z karanténních důvodů vypálila město Barre, 50 mil od Readingu.

Angelo Jimenéz je mimochodem dle informací předešlé výpravy žel bohu již po smrti.

Pakliže by někdo stál o podrobnější informace o tomto pikareskním americkém městečku - což rozhodně doporučuji před pouštěním se do zbrklých akcí - můžete nás kontaktovat v hotelu Lenox, nechte vzkaz pro pana J. Jamese.

S úctou, výprava Mr. Johnsona

P.S. Mušle pana Parkera můžeme jen doporučit.

Ctihodným gentlemenům,

7. června 1939 jsme se z Miskatonického klubu v Bostonu vydali na výzvědnou misi do Readingu. Naše výprava ve složení Daniel H. Johnson, Jacopo Palamidessi, Edwin van der Berg, Kevin A. Tucker a má maličkost, Miles Keeton, se rozhodla pokusit se nalézt postrádaného novináře Jimenése. To se nám sice nepovedlo, podařil se nám však zajímavý biologický objev.

V bažinách kolem Readingu jsme v přemnožené populaci nepříjemných oranžových slimáků nalezli podivného buněčného parazita, který dokázal s tělem plže pohybovat i po smrti hostitelského organismu. Vzorky jsme odvezli k podrobnějšímu rozboru do Harvardské university, která nám byla na této straně Atlantiku doporučeno jako kvalitní.

Naše výprava, pod vlivem zpráv v Miskatonickém klubu a svědectví pana Parkera, prodavače smažených mušlí (mimochodem zdá se že jde o slušného člověka) o tom, že přemnožení slimáků koreluje s rozšířením výroby v místní továrně na mýdlo a neúspěšným pokusům ošetřit vznikající odpad v nově vybudované městské čističce, hypoteticky předpokládala, že zde bude souvislost. Toto se nám však prozatím nepovedlo prokázat, pokusy s odpadem a parazitem napadenými plži naopak ukazuje, že je pro parazita odpad jedovatý a snaží se mu uniknout.

Parazit zdá se nenapadá pouze mlže, vesničané mluví o nákaze v bažinách, která usmrcuje i větší zvířata a dokonce i lidi. Snad by to mohlo vysvětlit i zkazky o bestiích? Na setkání s nakaženým divočákem či snad medvědem by určitě stálo za to dávat si pozor. Vesničané se pokouší s nákazou bojovat poněkud zvláštním způsobem - nakažená těla vytahují z bažiny a zavírají je ve sklepě hotelu Savoa, což je momentálně snadno rozpoznatelné kdekoli po větru. Tuto akci řídí pastor Ross - možná ne sám, ale rozhodně posílá muže, kteří se, tak říkajíc, u této práce mají ušpinit.

O pastorovi Rossovi jsme vůbec odhalili několik podstatných informací, a to díky Bertovi, jednomu z jeho pohůnků, který nám pro hnutí svědomí vše prozradil. Pastor využívá svého postavení v komunitě k tomu, aby své ovečky nabádal provádět jeho plány, u kterých ale zároveň může popřít, že by s nimi měl cokoli společného. Hlavním z těchto podniků je rozhodně sabotáž městské čističky.

E. Ross militantně vystupuje (mluví o božím trestu) proti rozšíření průmyslové výroby které má za následek vypouštění toxinů do vod okolo Readingu, a čističku (ne neprávem) považuje za zcela neadekvátní řešení, které má řešit spíše stížnosti než samotný problém. Městská rada má v továrně zdá se finanční zájmy, proto věc nechce řešit oficiální cestou.

Tedy k čističce - rozbor odpadní vody z továrny neodhalil nic zásadního, co jsme si však potvrdili přímo ze svědectví hlavního chemika, továrna vyrábí třikráte tolik odpadu, než kolik by čistička zvládla za ideálních podmínek, ne tak ještě při sabotážích a silných deštích. Pro akcionáře je však zisk až na prvním místě a omezení výroby se rozhodně neplánuje. Dlužno podotknout, že továrna je zároveň největší zaměstnavatel ve městě. Pakliže mi dovolíte uvést mé vlastní mínění, pak jde o očekávatelný spor chamtivosti, odpovědnosti a komunálního politikaření. Je nepopiratelné, že továrna otravuje okolní bažiny, a čistička by potřebovala pětkráte tolik financování, aby s tím něco svedla.

To celé poněkud komplikuje nechuť zatáhnout do problému federální úřady, která, dle našich zjištění, našla personifikaci v šerifovi Wraithsovi. Ten totiž ví o událostech v 70 mil vzdáleném městě Barre, které bylo nedávno uzavřeno a spáleno na popel - za přísné cenzury, aby se o tom nedozvěděla veřejnost. Jak jsme se dozvěděli od pana Baileyho, taxikáře, šerif Wraiths má s plamenomety neblahou zkušenost z války, jak dokládá jeho strašlivé zjizvení. (Asi by stálo za to přidat varování, že byl šerif členem speciálních jednotek.)

Při misi jsme se spojili s kolegy, kteří nám sdělili, že pan Jimenéz už se nenachází mezi živými, takže v tomto úkolu jsme neuspěli, nicméně i tak jsme se do Bostonu vraceli v dobré náladě s pocitem dobře odvedené práce, jelikož jsme odhalili hned několik tajemství tohoto městečka, které nám na začátku vrtaly hlavou:

Jak je to s čističkou - nestíhá a je to spíše podvod placený z městské kasy Kdo stojí za sabotážemi - reverend Ross Co se nachází pod hotelem - nakažené mrtvoly z bažin Jak je to s továrnou - zisk je přednější zdraví města Jak je to se šerifem - snaží se vyhnout federálnímu vyšetřování a hlavně, co se děje v bažinách - jde o nákazu neznámým parazitem.

K tomu bych ještě dodal stručné zprávy o několika dalších jednotlivých městských postavách:

* ředitel továrny Pattel je hrubý, neslušný a nerudný prototyp manažera počítajícího jen dolar k dolaru
* vrchní chemik P. Grey je také nezdvořilý, ovšem přeci jen o něco sympatičtější člověk - rozumějící chemii - pookřál, když se nás společník Mr. van der Berg představil jako studovaný v jeho oboru. Zdá se nešťastný z požadavků, které jsou na něj kladeny.
* zaměstnanci čističky - pracovníci dělnické třídy, jak byste čekali, avšak v jejich bezradnosti ve snaze udržet v chodu nestíhající a sabotovanou čističku ve skutečně nebezpečných podmínkách se nezdálo nic neupřímného.

A kdyby někdo měl zájem, můžeme poskytnout následující dokumenty:

chemické rozbory továrního odpadu
plán na technické vyřešení problému s odpadem, který dle odhadů vychází na $1.300.000
a brzy snad také výslednou zprávu z Harvardu

S úctou, Miles Keeton

Přátelé, anonymní tip do redakce The Concord Journalu se stal bránou k poodhalení věcí, o nichž by mě dodnes ani nenapadlo přemýšlet. I racionální a vzdělaný patriot jako já musí uznat, že ve městě Reading se dějí prazvláštní události. Dovolte několik poznámek, než si více utřídím myšlenky:

* Taxikář Bailey zdá se být otevřený, dokonce až přátelský vůči návštěvníkům Readingu, což se nedá plně říci o dalších obyvatelích.
* Provozovatel bistra Sanders nebyl přímo vřelý, ale nakonec také naší výpravě pomohl a poradil, dokonce nás ubytoval.
* V Miskatonickém klubu je uložen vysokofrekvenční oscilátor. Bylo přepadení primáře Fostera za účelem návratu zařízení Dr. Woodovi správnou volbou? To je myšlenka, která mě doteď trápí, byť Fosterovy myšlenky a metody sanatoria se zdaly být až extrémní – dvě námi hledané osoby jsme z něj odvezli v katatonickém nebo zuboženém stavu.
* Doporučoval bych proto obezřetnost při jednání s Dr. Fosterem, snad dokonce se mu i vyhnout. Nebyli jsme jediní, kdo ho v minulých týdnech obelstil, ale zřejmě jako jediní jsme jej přímo konfrontovali a fyzicky inzultovali.
* Dr. Wood pomocí oscilátoru prováděl jakousi elektroterapii schopnou měnit mozkové vlny, chování a schopnosti na panu Waltersovi. Jeho vědomí prý nahradila mimozemská bytost!
* Jenže o ovládnutí těla mimozemskou myslí psal ve svých šestákových sešitech i onen Lovecraft, jehož příběhy Walters četl. Je to snad forma bludu a psychického postižení? Anebo opravdu důkaz nadpřirozeného spojení onoho Arkhamu s Readingem? Snad návrat oscilátoru doktorovi může otázku zodpovědět.
* Souputník do Readingu popisoval vizi bytosti, kterou šerif spálil před hotelem Savoy. Hovořil o jejím napojení na kosmickou entitu spřádající síť, do níž se málem sám chytil. Snad právě tato síla lapila jistého pana Wheelera a takříkajíc jej obalila – stopy po spálení naznačovaly půltřetího metru velkou bytost, nikoliv člověka – a táhla do bažin. Nicméně kolega je Evropan, možná jsem mu jen špatně rozuměl. Zdá se to přespříliš neuvěřitelné a racionálním myšlením neuchopitelné.
* Často skloňovaní slimáci jsou fenoménem posledního roku.
* V bažinách prý řádí jakýsi netvor, má na svědomí několik životů.
* Reverend Ross se z vyprávění místních zdá nanejvýš podezřelý.

Joseph Jefferson III

Hotel Savoy vyhořel. Ubytovat se je možné v Sandersově bistru. Mají jeden pokoj pro tři.
Spálenina na ulici bylo tělo osoby jménem Wheeler. Před upálením utíkal od hotelu Savoy. Musel být posednut nějakou entitou, která se dokáže i po spálení těla dostat do mysli citlivějších osob. Náčrtek vidiny na nástěnce v klubu.
V čističce se množí oranžoví slimáci.
Oscilátor původně patřící Dr. Woodovi je uložen v Miskatonickém klubu. Byl odvezen ze sanatoria s použitím jemného násilí na Dr. Fosterovi.
Šerif Wright není zrovna OK podle toho, co se o něm v Redingu říká.

Bedřich Starý

Vysokofrekvenční oscilátor byl doručen.

K. Schmitt

P.S. Nemají tu rádi Evropany… a pozor na to, co pijete.
miskatonicky_klub.txt · Poslední úprava: 2022/12/15 22:46 autor: jerson