Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


miskatonicky_klub

Miskatonický klub

Klub v New Yorku, založený za účelem setkávání Hledačů Arkhamu a výměně informací a zkušeností mezi nimi. Můžete se posadit do pohodlného křesla či na pohovku, objednat si kávu či alkohol a najít spřízněné duše, které budou mít pochopení pro vaši motivaci pátrat po místech, tvorech a jevech nacházejících se ve spisech H.P. Lovecrafta.

Možná jste i zaslechli zvěst o tom, že Albert Wilmarht, majitel a provozní klubu v jedné osobě, má ve své soukromé knihovně jednu kopii Necronomiconu.

Nástěnka

V klubu visí nástěnka, na kterou můžou Hledači připíchnout vzkazy, návrhy nebo výzvy pro ostatní. Soukromé vzkazy a drobnější předměty je možné nechat u Wilmarhta.

Vzkazy na nástěnce


Máme kufr a krosnu druhé výpravy. Hotel v Readingu se používá k úklidu mrtvých. Zřejmě v tom jede celý Reading, a my jsme prý již také poznamenaní.
(Třetí Výprava)

→ Heinrich Brahms Jste zdráv? Předpokládám, že jste v hotelu Savoy nakonec nespal? Že tu tak dlouho zůstala Vaše torna nám trochu přidělalo vrásky na čele.
(David Davidson z Třetí výpravy)

Ano, zdraví mi slouží. V hotelu Savoy jsem nenocoval, protože pověstná laskavost a vstřícnost místních lidí mne vedla k tomu, že jsem to město opustil ještě ten den, bez ohledu na vlastní výdaje a škody.
(H. B.)

→ Matthias Benowitz Je možno říci něco bližšího o sanatoriu?
(David Davidson)

Doktor Foster zjevně testoval metodu změny charakteru na sobě a vymklo se mu to z rukou Je odhodlán ji vyzkoušet na komukoliv, kdo se mu dostane pod ruku. Zřízenci ho poslouchají na slovo.
Vyhněte se sanatoriu a spojte se s doktorem Woodem (Maple str. 71, Reading). Na mou korespondenci však bohužel neodpovídá.
(Dr. Benowitz)

→ Liam Nelson Kolik nocí jste nakonec v Readingu strávili? Kde jste spali?
(David Davidson)

→ William Waterlaw Měl jste možnost vyzkoušet si na druhé výpravě i svou profesi?
(David Davidson)

Bohudík jen teoreticky.
I když jsem tam ztratil svůj oblíbený skalpel.
(W.W.)

Dobrý den milí kolegové a kolegyně,
Pro ty, co by zavítali do Readingu musím varovat, že jejich místní sanatorium řídí stejný blázen jako jsou pacienti. I když nejsem odborníkem skrz tento obor, tak i já jsem poznal, že řediteli ústavu “šplouchá na maják“ pokud omluvíte můj neodborný výraz.
(MSc. Waterlaw)

Kdokoliv si chceš zahrávat s věděním knihy šíleného Araba, poznáním Necronomikonu, měj se na pozoru! Můžeš v něm najít i to, co hledáš. A málokterá mysl je připravena na pohled TAM …
Kdo hledá v knize, najde Arkham

Wood má v domě vlastní prototyp zařízení na ovlivňování myšlenek. Prováděl tuto „terapii“ i na jednom z místních obyvatel, který si od té doby myslí, že je nějakým mimozemským tvorem. Foster prý nápad na stroj ukradl a využívá ho teď v sanatoriu ve velkém.
(J.W.)

Pro ty, kteří jako další vyrazí do Readingu, mám několik doporučení, na co se zaměřit. I když je sanatorium nebezpečné, vše ve městě ukazuje právě tam. Dále je tu prý Prastarý v bažinách kolem města, kterého uctívá nějaký kult a snaží se ho přitáhnout k městu. A v Bostonské univerzitní knihovně měli kopii Necronomikonu, ale vypůjčil si ji neznámý člověk.
(Jack Storm)

Město Reading je zřejmě Arkham. Může to být město ve městě, nebo podsvětí Readingu.
V čističce vod Camp Curtis Guild dochází už několik týdnů k sabotážím. Obvinění padlo na reverenda Evereta Rosse. Mapa v kanceláři ukazuje areál, vodovodní síť, potrubí, a míst sabotáží.
Angelo Jimenez, místní novinář, našel důkazy o úmrtích v čističce. Spojení s někým z městské rady. Šerif v tom jede také.
Šerif vypadá jako bytost z Arkhamu.
(Gregory Studhorse)

Přestože jsem na základě předběžné domluvy očekával spíše pátrání v jeho blízkém okolí, nakonec jsem se se svými společníky z tohoto klubu vyrazil opět do Readingu. Vyhnuli jsme se naštěstí sanatoriu, ale mé společníky zaujala místní čistička odpadních vod. Z rychlého obhlédnutí se pod vlivem okolností stala plnohodnotná infiltrace, při které jsme zjistili, že zpracovává látky poněkud divnější, než je v podobných zařízeních zvykem, ale je možná právě proto často vystavena snahám o sabotáž. Vzhledem k tomu, jak snadno jsme do ní pronikli my, a jak iracionální, zmatený a zbrklý je zástupce ředitele, není divu, že se toto snažení daří.

Na základě zjištěných informací jsme trochu pátrali ve městě, a zjistili jsme, že místní policie nemá problém obtěžovat místního pastora na základě iracionálních pokynů zaměstnanců čističky, a jeden novinář zmizel, když se oni začal zajímat. My sami jsme několika nevinnými návštěvami přitáhli pozornost úřadů a město opustili ve velkém spěchu. Ponechávám na úvaze členů klubu, jsou-li tyto řádky pozvánkou či varováním.
(Heinrich Brahms)

Attenzione allo sceriffo!
Všem zájemcům o pátrání v Readingu - dávejte si velký pozor! Místní autority jsou již ostražité a podezíravé, je třeba dobrého krytí. Na podezřelé chování reaguje policie agresivně.
Najděte Angela Jiminéze (nebo jeho zápisník, není-li již AJ mezi živými) - ví o čističce, jejích problémech a reverendu Rossovi více. Není náhodou AJ zavřený v sanatoriu?
Je možné, že se reverend Ross již před policií skrývá mimo domov (?!) Jeho nejbližší (manželka, kaplan, …) vědí víc, ale je těžké získat jejich důvěru.
A pro vnímavé - Reading JE Arkham který hledáme! Tedy, zdá se být vtělením literárních arhamských hrůz do našeho světa, když se oba světy prolínají.
(JP)

Dopis

8. června 1939

Gentlemanům z ctihodného Miskatonického klubu,

dovolte mi varovat vás před buněčným parazitem, kterého jsme odhalili v přemnožené populaci slimáků v readingských bažinách - dle vesničanů napadá i větší tvory, včetně lidí. Vzorky jsou momentálně zkoumány na Harvardu.

Pokud byste přišli s parazitem do kontaktu, jedovatý chemický odpad z továrny se ukázal být účinný v jeho likvidaci.

Dále bych rád doplnil, a vskutku, v některých případech obávám se i uvedl na pravou míru, několikero vzkazů našich vážených předchůdců.

Ve vzorcích dopadu jsme nenašli nic podezřelého, a problém je zdá se čistě kvantitativní - čistička vod je pro zamýšlený úkol silně poddimenzovaná, a spolu se sabotážemi pak zkrátka splašky z továrny putují přímo do readingským močálů.

Čistička je sabotována členy kongregace pastora Evereta Rosse, který by rád z důvodu svého přírodě nakloněného přesvědčení dosáhl uzavření továrny. Doporučuji však dát si na pastora pozor, neboť nebýt dobrého srdce a pevného svědomí pana Berta, možná jsme na pastorův pokyn skončili v bažinách jako krmivo pro slimáky. Prosím proto, aby nikdo dobrému muži Bertovi nerozbíjel nos.

Pod hotelem Savoa se skutečně nachází nespecifikované množství mršin a mrtvol, jak zajisté dodje komukoli kdo se k hotelu byť jen přiblíží po větru - jde o nakažené mrtvoly z bažin, které zde vesničané drží v podivném pokusu nákazu ukočírovat.

Šerif, který za svůj hrůzný zjev vděčí válečnému setkání s plamenometem, zdá se usiluje hlavně o vyhnutí se opětovnému randez-vous, které dle něj hrozí ze strany federální vlády - ta totiž nedávno z karanténních důvodů vypálila město Barre, 50 mil od Readingu.

Angelo Jimenéz je mimochodem dle informací předešlé výpravy žel bohu již po smrti.

Pakliže by někdo stál o podrobnější informace o tomto pikareskním americkém městečku - což rozhodně doporučuji před pouštěním se do zbrklých akcí - můžete nás kontaktovat v hotelu Lenox, nechte vzkaz pro pana J. Jamese.

S úctou, výprava Mr. Johnsona
P.S. Mušle pana Parkera můžeme jen doporučit.
miskatonicky_klub.txt · Poslední úprava: 2022/02/23 13:39 autor: jerson