Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


n-stoff

N-stoff

Popis

Toxická chemická látka (organofosfát) s obsahem thalia. Cílovým objektům se podává rozředěná v jiné tekutině. Organofosfátová složka způsobí poruchy vědomí, thalium se váže na nervovou soustavu a následně funguje jako anténa, což činí z člověka přijímač specifického rádiového vysílání. Výsledkem je potlačení původní osobnosti (vědomí) cíle, projevem je určitá forma schizofrenie či částečná netečnost k okolí. Oběť reaguje na okolí na úrovni podvědomí.

Látku je možno krátkodobě udržet při pokojové teplotě ve formě kapaliny (červené barvy) či prášku, během několika hodin se však rozkládá na jednotlivé složky, těkavá část se odpařuje za silného chemického zápachu a zůstává roztok s obsahem thalia, který je silně toxický. Tento proces lze zpomalit snížením teploty, při teplotě mrznutí vody (0 °C) je kapalina stabilní v řádu měsíců.

Chemikálii je možno vpravit do krevního řečiště oběti (M2), do trávicího traktu, a zřejmě také do dýchacího ústrojí (M21), ale mechanismus této aplikace nebyl prozkoumán.

Část thalia se z organismu přirozeně vyplavuje a efekt přijímací antény s časem klesá. Ke znatelnému útlumu dochází už v řádu hodin, ale závisí na počáteční koncentraci.

Vzhledem k malým rozměrům takto vytvořené „antény“ a nejednotnému tvaru je možno přijímat pouze signály o vysoké frekvenci a zároveň vysoké intenzitě elektromagnetického pole. Takové pole může být generováno pouze Teslovými věžemi vybavenými vysokofrekvenčním rezonátorem.

Výskyt

  • Chemikálie značená výrobcem na štítku kovového sudu: Hubert S…, Kr…, země původu patrně Německo, zjištěno v květnu 1939 Praha, Československo. Patrně produkt podezřelé továrny/chemičky u města Krüt v Alsasku (M9).
  • Chemikálie v ocelových sudech, značeno: Hubert Stroßmeyer, Krüt, země původu Německo, zajištěno v továrně „Zlatého kola“ v Čusavaja/Stalinovo, Sovětský svaz. Zlaté kolo patrně značí továrnu jako „Chemisches Fabrik NU-3“ (M12), (M14)
  • Velmi řídký roztok N-stoff obsahuje „červená“ WOTE Cola zajištěná v Colorado Springs v M50 jeskyně větrů. V běžně prodávaných plechovkách WOTE Coly (v modré a červené barvě) nebyl žádný N-stoff zjištěn, ale je možné, že jeho koncentrace je tak nízká, že ji našimi laboratorními postupy nelze odhalit.
  • Koncentrovaný roztok N-stoff obsahuje zbytek tekutiny z neoznačené plechovky související s Projektem Legie získané v Mischkalu v M66 Projekt Legie

Použití

N-Stoff je používán pro vytváření „Ovládaných“. Není jasné, které skupiny se na tomto vytváření podílí vědomě a které spolupracují bez znalosti principu a následků. Je možné, že se jedná o různé skupiny sledující své vlastní cíle.

Ochrana

Díky přítomnosti thalia je možno látku vyloučit z trávicí soustavy pomocí tzv. Berlínské modři

Účinnou ochranou proti vdechnutí jsou plynové masky určené proti těkavým látkám. V případě zjištění neznámé látky použijte plynovou masku a neprodleně opusťte zasažený prostor.

Skrze pokožku se látka dostává do těla mnohem pomaleji - stačí obvyklá hygienická opatření (mytí rukou před jídlem, po záchodě, apod.).

Veškeré oblečení a vybavení užité při misi považuji za kontaminované. Na zbraně použijte „desprach“. Oblečení odevzdejte k přezkumu.

Další výzkum látky v současnosti probíhá. Analýze účinků látky na lidský organismus napomůže odebrání vzorků tkáně ze zasažených jedinců - ideálně mozkového kmene, užitečný bude i vzorek krve.

Pozn.: Pokud je agent kontaminován (začíná jevit příznaky) aplikujte následující postup:

  • na hlavu mu dejte helmu (kovovou)
  • helmu uzemněte (zabráníte tak přijímání transmise a zřejmě nevratnému přemazání osobnosti)
  • po ukončení transmise (viz Probuzení) agenta dostaňte z oblasti

Seznamy výskytu chemikálie

Mise

Skupiny

Místa

Přílohy

n-stoff.txt · Poslední úprava: 2020/01/07 15:50 autor: jerson