Nástroje pro tento web


zprava_v14

Zpráva z výzkumu V2 a V14

Zpracoval A108

Výzkumníci

a108.jpg A108 - biochemie
a125.jpg A125 - laboratorní práce
 A122 - chirurgie
 A129 - bojové chemikálie


Zkoumaný objekt

 • kapalina z barelu (V2B) - vzorek odebraný z barelu v kanalizaci v Praze
 • kapaliny z výrobní linky (V14A, V14B, V14C) - vzorky odebrané z výrobní linky blíže neurčené továrny v oblast Stalinovo

Lokace nálezu

 • V2B - Praha, Československo
 • V14 - Stalinovo, Rusko

Zadání

Předpoklad, že daná látka způsobuje u jedince možnost ovládání jinou osobou. Zjistit složení odebraného vzorku z mise.

Zjištěné informace

 • V14A - organofosfát - látka napadající nervovou soustavu a způsobující křeče, ochrnutí a smrt. Načervenalá tekutina, středně těkavá při běžné teplotě, sladký ovocný zápach. Pravděpodobně jeden z nových bojových plynů, smrtelný při vdechnutí, požití i kontaktu s kůží. Nicméně nedosahuje takové účinnosti jako bojové plyny používané za války - to je také důvodem, že se agenti při odebírání vzorků neotrávili. Pouze u této látky se nám podařilo díky shodou s V2B určit pravděpodobný obchodní název produktu, jedná se o ORGAKRÜT
 • V2B je shodný se vzorkem V14A
 • V14B - derivát organofosfátu. Těkavý pouze při zvýšené teplotě, při požití nebo hlubokém vdechnutí nastávají křeče a smrt v několika minutách.
 • V14C - derivát organofosfátu s dalšími příměsemi. Slabý chemický zápach, namodralá barva. Snadno těkavá látka, u testovaných krys se objevila pouze krátkodobá malátnost. Požití ani vdechnutí není smrtelně nebezpečné.

Informace k došetření

 • Organofosfát - látka napadající nervovou soustavu. Na základě vlastních zkušeností z mise se domnívám, že při dlouhodobém vystavení menší koncentraci může dojít ke změnám psychiky a výraznému narušení osobnosti exponované osobnosti. Bylo pozorováno rozpolcení osobnosti a sklony k násilí. Z tohoto důvodu doporučuji prošetřit zdravotní a psychický stav všech agentů, kteří přišli s látkou do styku při odebírání vzorků, případně je přeléčit jako po zasažení bojovou chemickou látkou.
 • Mám vážný důvod se domnívat, že v případě výzkumu V12 zasaženého agenta A123 neznámou látkou se jedná buď o ORGAKRÜT, nebo o V14C (V14B můžeme vyloučit, jelikož agent stále žije)! Je nutné okamžité řádné přezkoumání zdravotního a psychického stavu agenta a též podrobení zátěžovému testu ve stresovém prostředí.
 • V14B a V14C - prozatím uzavřít a založit

Související

zprava_v14.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1