Nástroje pro tento web


bezdratovy_prenos_energie

Bezdrátový přenos energie

Výtah

Bezdrátová technologie přenosu elektrické energie založená na principech a výzkumech Nikoly Tesly. Komerční využití této rozvodné sítě provádí firma Sommersfeld. Byly zaznamenány snahy o napadení rozvodné sítě a použití pirátského vysílání v rámci sítě k ovládáním mysli.
Kromě komerční firmy firma Sommersfeld se použitím pro vlastní, a zjevně nikoliv společnosti prospěšné účely snaží i některé další společnosti a organizace.


Svodka

Principielně je technologie bezdrátového přenosu elektrické energie obecně prospěšná. S jejím používáním jsou sice spojena jistá rizika, nicméně důvod proč se Organizace zabývá touto technologií je její zneužitelnost. Pozorovaná rizika v souvislosti s používáním s Teslovou technologií přenosu elektrické energie bezdrátově jsou mj. vznik napětí na kovových předmětech v okolí a následné riziko úrazu elektrickým proudem. I přesto se technologie jeví jako perspektivní, zejména pro odlehlé oblasti, které jsou řídce obydlené, případně přenos elektrické energie skrz takovéto odlehlé kouty. Zde se dá několika elektrárnami a technologií pro přenos (viz. níže - Teslova věž) pokrýt velké území. Není třeba instalovat klasickou (drátovou) vysokonapěťovou rozvodnou soustavu.

Teslova věž

K transportu energie slouží technologické zařízení označované jako Teslova věž. toto zařízení je v podstatě energetickou retranslační stanicí, která je jednak schopna přenášet energii na větší vzdálenosti v síti těchto věží. Dále je schopna poskytovat elektrickou energii pro blízká elektrická zařízení, která jsou uzpůsobena k přijímání bezdrátové elektřiny.

Uživatelé technologie

Informace k šetření

  • Prověřit vlastnické vazby mezi Sommersfeld Co. a J. P. Morgan & Co.
  • Prověřit vztahy mezi uživateli Teslovy technologie - Sommersfeld Co., Zlatým kolem a Probuzenými.

Získaný materiál

  • V17A - Elektrická pulsní puška
  • V43A - Ochranný oděv

Seznam příloh

Článek z Modern Mechanix

Teslova metoda přenosu elektrické energie se konečně dočkala rozšíření. Společnost Sommersfeld zavádí v USA i v některých zemích Evropy tento způsob vysokofrekvenčního rozvodu, který umožňuje provozovat elektrická zařízení na vzdálenost několika desítek až stovek kilometrů od vysílače. Celý systém je účinnější, pokud se v oblasti nachází celá soustava vysílacích věží, které se vzájemně posilují.

Postupně se daří eliminovat i různé nežádoucí účinky elektrického vyzařování, a v brzké době se Teslův rozvod začne používat jako hlavní zdroj elektřiny v mnoha oblastech lidského života. Kuchyňské spotřebiče, automobily, letouny a dokonce i domácí roboti se stanou běžnou součástí moderní společnosti.

bezdratovy_prenos_energie.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1