Nástroje pro tento web


tesla

Nikola Tesla

Charakterizace

  • Američan, narozen jako Srb
  • fyzik, konstruktér, vynálezce
  • vynálezce technologie umožňující bezdrátový přenos energie - Bezdrátový přenos energie
  • vynálezce asynchronního motoru
  • položil základy technologií využívajících vícefázového střídavého proudu

Zaznamenaná přítomnost

  • 12. – 15. srpna 1938 - Colorado Springs, El Paso, Colorado, USA

Životopis

Narodil se 10. července 1856 srbským rodičům ve vesnici Smiljan blízko města Gospić v kraji Lika, tehdy ležícím v Chorvatském království (v personální unii s Uherskem). Po absolvování gymnázia v Karlovaci odešel studovat fyziku a matematiku na polytechniku ve Štýrském Hradci. V prvním ročníku složil deset zkoušek s vyznamenáním. Profesoři brzy poznali Teslův talent a umožnili mu, aby pomáhal při fyzikálních pokusech. Při studiu se Tesla setkal s Gramovým dynamem a po mnoha pokusech s ním se utvrdil v tom, že motory na stejnosměrný proud se nehodí pro praktické využití a v létě 1883 zkonstruoval první motor na střídavý proud. Otec přesvědčil Teslu, aby studoval na Karlově univerzitě v Praze, kterou navštěvoval v letním semestru 1880. Zde byl ovlivněn Ernstem Machem. Po otcově smrti ale studia na univerzitě zanechal (měl dokončen jen jeden semestr).

V roce 1880 se přestěhoval do Budapešti, kde pracoval v telegrafní společnosti a začal se intenzivně zabývat výzkumem elektřiny, přičemž objevil princip střídavého proudu. Po dvou letech se přestěhoval do Paříže a v červnu 1884 se natrvalo usadil ve Spojených státech (občanství USA získal v roce 1891).

Tesla začal v roce 1884 pracovat ve společnosti Edison Machine Works. Po neshodách s Edisonem v roce 1886 založil vlastní firmu Tesla Electric Light & Manufacturing. Firma především vyráběla a patentovala vylepšení pro obloukové lampy. Tesla se však chtěl věnovat strojům na střídavý proud, s čímž investoři nesouhlasili a propustili ho. Nenašel si práci v oboru a jistý čas jako dělník kopal příkopy. V roce 1887 podepsal smlouvu s Edisonovým velkým rivalem Westinghousem, pokračoval v jeho laboratořích ve výzkumu střídavého proudu a udělal i mnoho jiných objevů.

V roce 1888 učinil objev, že lze vytvořit točivé magnetické pole, jestliže jsou dvě cívky, postavené do pravého úhlu, napájeny střídavým proudem s fázovým posunem 90 stupňů. Tento objev umožnil vynález střídavého indukčního motoru, jenž se dnes obvykle nazývá asynchronní motor. Hlavní výhodou asynchronního motoru (proti stejnosměrným a komutátorovým motorům) je to, že ke své činnosti nepotřebuje komutátor, proto je levnější, má vyšší životnost a hlavně účinnost. Tímto vynálezem odstranil poslední překážku pro rozvoj distribučních sítí střídavého proudu.

Roku 1891 se začal zabývat technologií rádiového přenosu a v roce 1893 jako první na světě veřejně předvedl radiokomunikační přístroj. Teslovy objevy a vynálezy pokračovaly i v následujících letech: nechal si přihlásit kolem 300 patentů. Mnoho jeho objevů vzniklo jako vedlejší produkt základního výzkumu a někdy si ihned neuvědomil jejich budoucí potenciál, a tak je nepublikoval a později mu nebylo přisouzeno prvenství.

V 90. letech narůstaly Teslovy konflikty s Edisonem v tzv. „válce proudů“, v níž se horlivě diskutovalo o vhodnosti užití stejnosměrného nebo střídavého elektrického proudu v rozvodné síti. Edison, který si chtěl udržet příjmy z patentů na stejnosměrné přístroje, vynaložil mnoho úsilí a prostředků, aby Teslův koncept znevěrohodnil, ale nakonec neuspěl a v roce 1896 firma Westinghouse Electric Corporation uvedla do provozu velkou elektrárnu na Niagarských vodopádech s využitím Teslových generátorů.

V roce 1899 se Tesla přestěhoval do městečka Colorado Springs, kde si vybudoval velkou specializovanou laboratoř, ve které se několik měsíců zabýval pokročilými a vizionářskými výzkumy souvisejícími hlavně s bezdrátovým přenosem elektrické energie. V roce 1900 Tesla Colorado Springs opustil, získal finance od miliardáře J. P. Morgana a s jejich pomocí se pustil do velkého projektu tzv. Wardenclyffské věže, která měla umožňovat bezdrátovou distribuci elektřiny na velké vzdálenosti. S výstavbou 57 metrů vysoké věže se začalo na Long Islandu následující rok, celý projekt si však vyžadoval další financování a když Morgan po několika letech neviděl návratnost svých investic, přestal Teslu podporovat. Přestože se Tesla snažil získat prostředky z jiných zdrojů, nebyl úspěšný, projekt nebyl dokončen a Wardenclyffská věž byla v roce 1917 zbořena. Tesla se navíc dostal do velkých právních tahanic s Guglielmem Marconim o vynález rádia. Teslu velmi znechutilo, když Marconi dostal v roce 1909 Nobelovu cenu za fyziku pro objev rádia, ačkoli on ho objevil už několik let před ním. Přestože jeho prvenství bylo jednoznačně prokazatelné, Marconi měl v té době velký vliv a tak tento spor doposud pokračuje.

Teslovy finanční problémy narůstaly, nedařilo se mu získat finance na své projekty a po Světové válce se stáhl do ústraní. V současné době pokračuje ve výzkumech, ale už více v teoretické rovině, zabývá futuristickými projekty, jako např. tzv. paprsky smrti - (Teleforce), nebo létajícími stroji poháněnými elektromagnetickým polem.

Ve svých spisech a článcích pro populárně naučné magazíny se zmiňuje o jím předpokládaných dalekosáhlých důsledcích rozvoje elektrických zařízení, mezi které zařadil vznik celosvětové informační bezdrátové sítě pro přenos hlasu, textu a obrazu. Předpokládal vývoj elektrotechniky směrem k umělé inteligenci. Tuto myšlenku rozvádí a předpokládá, že pokud lidstvo bude používat k válečným účelům převážně bojové stroje s umělou inteligencí, z jeho pohledu logicky časem přestane k válkám docházet úplně.

V pokročilém věku stal vegetariánem, žijícím pouze na mléku, chlebu, medu a zeleninových šťávách. V současné době žije v pokoji hotelu New Yorker.


Svodka

Nikola Tesla byl kontaktován a vytěžován v průběhu mise - Teslova věž (viz. M17). Je autorem shora zmíněné bezdrátové technologie pro přenos elektrické energie, která byla testována v Colorado Springs (viz. tamtéž).

Podle výsledků šetření je Nikola Tesla v pozici jakéhosi domácího vězně. Jeho někdejší asistent Ing. Dirk se zmocnil přístupu k většině jeho technologií a tyto technologie v okolí ovládá. Pod Teslovou kontrolou stále zůstává jeho vlastní laboratoř. Mimoto je Tesla schopen dočasně blokovat a rušit okolní zařízení pod kontrolou Ing. Dirka.

Během vytěžování byla Nikolu Teslovi nabídnuta možnost, že bude z prostor své laboratoře odvezen Organizací. Tuto možnost dle vlastních slov z bezpečnostních důvodů odmítl. Doslova by se při transportu cítil ohrožen na životě a považoval setrvání ve svém vlastním domácím vězení jako bezpečnější alternativu.

Dále byly od Nikoly Tesly získány následující technologické prostředky:

  • Elektrická pulsní puška - odvezená s sebou a dále zkoumaná Organizací
  • Teslův elektromobil - z důvodu vybytí elektrických baterií byl ponechán na místě.

Doplňující poznámky

Patenty na technologii bezdrátového přenosu energie vlastní Sommersfeld Company, která ji využívá ke stavbě přenosových věží v různých částech světa. Její pracovníci však uvádí, že původní Teslův nápad byl nefunkční a vyžadoval dodatečný výzkum, vývoj a přepracování. Vysílací a přenosové věže však staví i další organizace, o kterých není známo, že by měli na tuto technologii licenci, takže jde o výsledek paralelního výzkumu, nebo průmyslové špionáže.


Seznam příloh

tesla.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:56 autor: 127.0.0.1