Nástroje pro tento web


transfernator

Transfernátor

Výtah

Při přenosu vědomí z jednoho těla do druhého je používáno přístrojové vybavení, které je pracovně označeno Transfernátor. Princip funkce zařízení je Organizací zkoumán.


Klíčové osoby

 • Dr. Haley - vědec prezentující na Expo 1939 projekt Odhmotnění, Američan, autor zařízení umožňující přenos vědomí - Transfernátor Typ B. Zahynul při předvádění zařízení.

Svodka

Jedná se o dva separátní projekty, které mají podobné nebo identické výsledky a k jejich realizaci je využíváno velmi podobné technologické zařízení. Zařízení je elektronické povahy, K disposici jsou prozatím fotodokumentace z několika vývojových fází Typu A, fotodokumentace Typu B prezentovaného na Expu 1939 a vývojová dokumentace jedné fáze vývoje Typu A.

Typ A využívá k přenosu elektrod instalovaných na osobou z níž je přenášeno vědomí (dárce) a na osobu do které je vědomí přenášeno (hostitele).
Typ B nevyužívá elektrod, ale dárce je umístěn do skleněné baňky. K procesu odhmotnění je využíváno i chemikálií. Zařízení je kombinací elektrotechnického přístroje a chemické komory s umělou atmosférou. Dochází k vymístění Vědomí z těla dárce, které se může poté uchytit do vhodného hostitele, který je nablízku.
V obou případech je patrně využíváno nějakého zařízení používaného k přechovávání přenášeného vědomí. Tato součást zařízení je Organizací interně označena jako Baterie.

TypA Malfunkce

Podle zjištění z M45 Nemrtvý dvojník zařízení není ještě ve finální podobě, vědomí dárce je do hostitele přeneseno s chybami, přetrvávají bolesti hlavy, amnézie.

TypB Malfunkce

Podle zjištění z M59 Odhmotnění zařízení není ještě ve finální podobě, Odhmotnění provází implementace falešných vzpomínek. Méně pravděpodobně by mohlo vyvolávat přítomnost v časové smyčce, nebo jiné dilatace času (málo pravděpodobné).

Je možné, že Transfernátor Typ B nebyl k tomuto účelu původně navržen a přenos je jakýmsi nezamýšleným vedlejším účinkem. Při provozu Typu B také dochází k mnohočetným elektrickým výbojům.
Tělo dárce při experimentu zaniká, do hostitele se dokáže uchytit i přesto, že vědomí hostitele zůstane zachováno. Výsledek působí trochu jako rozdvojení osobnosti. Typ B je rovněž schopen přenášet více vědomí než z jednoho dárce. Vědomí dárce může přebrat kontrolu na d tělem hostitele pouze v situaci, kdy vědomí hostitele ustoupí (spánek, pravděpodobně také pod účinkem drog nebo duševní choroby - nutno prověřit).

Během demonstrace Typu B na Expo 1939 došlo k destrukci zařízení. Zařízení bylo patrně v vývojové fázi a nedořešené/neodladěné.

Pozn: Je potřeba zjistit přesně co se během experimentu událo zvenčí, do té doby je uvažována pracovní hypotéza - vznik falešných vzpomínek.

Pozn: od A136: Získaná dokumentace k Typu A není výrobní dokumentací, ale velmi pravděpodobně byla vytvořena pouze jako zjednodušený a neúplný záznam tehdejšího konstrukce stroje, pravděpodobně pro účely předložení nadřízeným. Na jejím základě není možné sestrojit fungující zařízení. Ze své praxe mohu potvrdit, že vývoj podobných zařízení se provádí přímou změnou konstrukce, konstruktér si zapisuje pouze nezbytné poznámky, kterým rozumí pouze on sám, a dokumentace se vytváří pouze pro účely prezentace investorům, přičemž bývá neúplná, často záměrně, nebo z nedostatku času. Kompletní dokumentace včetně poznámek potřebných ke konstrukci se vytváří až pro účely výroby dalšími pracovníky.

A174 se během analýzy získané fotodokumentace podařilo zjistit, že se zařízením bylo vyhozeno i blokové schéma použité pro techniky pro demontáž. Získané blokové schéma bylo přidáno do příloh.

Pozn: Hlášení A187 z Mise 59 může být zatíženo falešnými (implementovanými) vzpomínkami.
Fotodokumentace demontáže zařízení byla získána během M63 Robot.


Informace k šetření

 • Získat další dokumentaci Typu A
 • Získat celé zařízení Typu A
 • Získat další dokumentaci Typu B
 • Získat celé zařízení Typu B
 • Prověřit souvislosti fenoménů Odhmotnění a Přenos vědomí
 • Prověřit součást pro ukládání vědomí - „Baterii“
 • Prověřit možnost sestrojení zařízení Typu A a Typu B dle materiálů, které má organizace k disposici.
 • Otestovat zařízení Typ A a Typ B, zjistit a zdokumentovat funkci.

Získaný materiál

 • V13A, V26A - Fotodokumentace Typu A
 • V26B - Vývojová dokumentace Typu A
 • V52A - Fotodokumentace Typu B
 • V52B - Blokové schéma Typu B, použitého pro demontáž zařízení

Seznam příloh

transfernator.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1