Nástroje pro tento web


odhmotneni

Odhmotnění

Výtah

Vymístění vědomí z těla prezentované na Expo 1939, patrně se jedná o paralelní fenomén k fenoménu Přenosu vědomí. Konkrétní účel projektu prozatím není znám. Na technologické zařízení je vedena samostatná svodka Transfernátor


Klíčové osoby

 • Dr. Haley - vědec prezentující na Expo 1939 projekt Odhmotnění, Američan, autor zařízení umožňující odhmotnění (a následně přenos vědomí) - Transfernátor Typ B. Osoba kterou je nezbytné vytěžit.
 • asistent Dr. Haleye - muž, kterého agenti potkali na Expo 1939, objevil se po ukončení experimentu s přístrojem na Odhmotnění, dle svého chování byl informován o projektu zevrubně - člen vývojového týmu. Osoba kterou je nezbytné vytěžit.

Svodka

Na světové výstavě Expo 1939 byl prezentován přístroj umožňující odhmotnění osoby a přesun jejího vědomí do „astrální“ sféry. Zařízení je elektronické povahy. osoba usilující o vymístění (dárce) je umístěna ve skleněné baňce. Je možné paralelní odhmotnění několika osob.

Agenti A187 a A188 se zúčastnili předvedení experimentu, jejich účast na experimentu byla zahájena dne 28.2. 1939. Průběh ukázky funkce zařízení patrně neproběhl zcela úspěšně, těla dvou dárců byla při ukázce zničena, došlo k destrukci zařízení a úmrtí obsluhy (Dr. Haleyho) v důsledku elektrického výboje. Není jasné, zda elektrické výboje pozorované při ukázce přístroje jsou průvodní jevy jeho funkce nebo se jednalo o průvodní jevy defektu přístroje vedoucího k jeho poškození a poničení.

A186 se při snaze pomoci obětem ukázky přístroje stala nedobrovolně hostitelem dvou vědomí. Dokud byla při vědomí (vzhůru), její vědomí ovládalo tělo hostitele, vědomí dárců v této situaci nemohla převzít kontrolu. Kontrolu nad tělem hostitele mohla vědomí dárců převzít až ve chvíli, kdy vědomí A186 bylo ve stavu spánku.

Není jisté zda byl přístroj navržen pro přenos vědomí, ale s ohledem na tento přenos vědomí zrealizovaný A187 a A188 je zařízení dále řešeno v samostatné svodce jako Transfernátor Typ B.

Neznámý muž, který se po ukázce objevil a nabízel (vnucoval?) pomoc, se jeví jako velmi obeznámený s fenoménem. Pokusil se dovést hostitele i s dvěma dárcovskými vědomími do sanatoria pro duševně choré. Tento neznámý muž byl následujícího dne identifikován jako asistent Dr. Haleye.

O fenomén, respektive oběti - hostitele a dvě vědomí dárců se zajímaly následně další osoby, které hostitele pronásledovaly. Předtím zmizelé - odhmotněné - mrtvoly byly následně nalezeny v márnici, nicméně poškozené.

V noci byly pozůstatky přístroje, pravděpodobně pracovníky pořadatele výstavy, „demontovány“. Oficiálně pro potřeby uvolnění místa pro další expozice. Reálně se spíše ale jednalo o destrukci zařízení. Následující den byl ale přístroj na svém místě bez známek demontáže nebo destrukce opět funkční.

V zoufalé snaze o řešení situace zašel hostitel s dvěma vědomími dárců druhého dne zpět na místo konání výstavy. Tam se od asistenta Dr. Haleye nechali opětovně podrobit ukázce přístroje. Po ukončení experimentu zjistili, že jsou opět ve svých původních tělech, ze zařízení je vyprovází Dr. Haley(!) a dle data je předchozí den 28. 2. 1939. Tedy jako by žádná chyba při ukázce nenastala.

Nicméně A187, A188 si tento „den navíc“ pamatují shodně. Pravděpodobně se tedy nejedná o nějakou duševní poruchu nebo podobný stav. Podle současného stavu výzkumu fenoménu není jisté zda se jedná skutečně o přesun v čase z nám neznámých příčin, nebo pravděpodobněji o falešné vzpomínky. Identické vzpomínky na situaci u A187 a A188 jsou v tomto případě důsledkem působení přístroje. Zda se jednalo o chybu, nebo záměr je potřeba dále prošetřit. Pracovní hypotéza počítá s implantací falešných vzpomínek (podobně jako v chováním Transfernátoru Typu A - Malfunkce).

Pozn: v hlášení A187 z Mise 59 je uveden údaj „zpět 29. 2. 1939“, do prověření a potvrzení A187 je v další považováno za překlep a ve svodce je vedeno v podobě zpět 28. 2. 1939.

Pozn: Pokud je hlášení A187 z Mise 59 zatíženo falešnými implementovanými vzpomínkami, kde se potom vzala fotodokumentace demontáže zařízení? Neměla by existovat!
A174 chybně označil vzorky. Mělo jít o V52A a V52B - opraveno.


Informace k šetření

 • Prověřit Dr. Haleye, vytěžit.
 • Prověřit asistenta Dr. Haleye - muže obeznámeného s projektem, člena vývojového týmu Transfernátoru typu B, vytěžit.
 • Prověřit sanatorium pro duševně choré které mělo postiženým pomoci, pravděpodobně je napojené na projekt.
 • Prověřit identitu pronásledovatelů, jedná se o jinou Organizaci zkoumající fenomén, nebo o členy vývojového týmu, kteří se snažili po neúspěšné ukázce přístroje uklidit?
 • Prověřit jak se ocitly mrtvoly/těla dárců v márnici, když při experimentu došlo k jejich zničení/odhmotnění?
 • Prověřit podivné chování zřízenců kolem přístroje, jak je možné že po neopatrné demontáži byl následující den opět v provozuschopném stavu?
 • Jak je možné, že po opětovném použití přístroje došlo k „návratu v čase“ Dr. Haley byl „opět naživu“. S ohledem na přílišnou podobnost vnímání situace A187, A188, A186 je případná duševní porucha, byť krátkodobá, dosti nepravděpodobnou.
 • Pokud se jednalo o falešné vzpomínky, kde se vzala fotodokumentace demontáže zařízení.
 • Prověřit zda A187 a A188 potkali A186 už před experimentem (dříve než do zařízení vstoupili), prověřit Novinářskou licenci A186 a její zaměstnání u London Times!

Získaný materiál

—-

Seznam příloh

odhmotneni.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1