Nástroje pro tento web


mise:13

M13 Univerzitní přízraky

19. června 1938 – Berlín, Německo

Zúčastnění agenti

Hlášení

Na Berlínské lékařské univerzitě prováděli studenti profesora Hübnera tajné pokusy uváděním člověka do stavu klinické smrti a jeho znovuoživováním. Nepotvrzené jsou zprávy o pokusech s převtělováním, přivoláváním cizích entit a jejich vtělováním do osob ve stavu klinické smrti.

Při jedné takové operaci došlo u pokusného objektu (studentky A. Kalbiztové) ke změněnému stavu vědomí napadení agenta Omegy, přičemž byla zastřelena. Dalších pět účastníků pokusu - studentů medicíny - bylo vyslechnuto agenty Omegy a následně zastřeleno.

Sedmý student zřejmě použil přípravek na vyvolání klinické smrti k fingování sebevraždy, později byl oživen a vypovídal na policii, přičemž částečně identifikoval A134, A106 a A114.

V místnosti bylo vyfotografováno přístrojové lékařské zařízení sloužící zřejmě k udržení či obnovení životních funkcí člověka. Dále byla zajištěna hebrejsky psaná kniha a tři zkumavky s kapalinou pravděpodobně sloužící k vyvolání stavu klinické smrti (nutný výzkum).

Kniha obsahuje návod na vyvolání démonů a jejich vtělení do bezvědomého člověka i postup exorcismu. Na rituál je potřeba minimálně pěti osob a velmistra.

Profesor Hübner i jeho studenti jsou přesvědčení nacisté. Na univerzitě působí také profesor Karl Wilhelm Baumstuhl, který je v nepřátelském vztahu k profesoru Hübnerovi.

Existuje možná souvislost s misí M7, kde byla u případu oživeného se mrtvého zjištěna přítomnost archeologů nebo antropologů SS.

Článek ve Völkischer Beobachter

mise/13.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1