Nástroje pro tento web


hlaseni:m13_a134

Hlášení M13-A134

Průběh mise

V Berlíně jsme se sešli kontaktem A106 prof. Hübnerem. Herr Hübner je oddaný člen NSDAP a vlivem politické disputace s A106, který vedl k předčasnému ukončení setkání, se nepodařilo získat žádné významnější informace kromě jména dalšího člena prof. sboru (pozn. nepřípustné jednání A106 viz Posudek).

Vyhledali jsme dotyčného prof. Baumstuhla a od něj zjistili, že „přízraky“ viděl noční hlídač Eichmann a studentka prof. Hübnera slečna Kalbitzová. (Je zřejmá řevnivost mezi prof. Baumstuhlem a Hübnerem. P. Baumstuhl osočuje p. Hübnera, že kariéru udělal jen na základě příslušnosti k Dělnické straně. P. Hübner označuje p. Baumstuhla jako sympatizanta židovského živlu. Této řevnivosti by mohlo býti eventuálně využito v jiných misích).

Vypravili jsme se na univerzitu, kde jsme již na vrátnici měli drobné problémy s vrátným - p. Eichmann se ten den nedostavil do práce a jeho místo zastává nový hlídač. Tento muž je také stoupencem NSDAP a p. Eichmanna označuje za alkoholika. Vydávaje se za studenta, pronikl jsem nenápadně do objektu univerzity, zjistil čas posledních vyučování na pitevně, v jejíž okolí ke kontaktu s „přízrakem“ došlo a zajistil možnost průniku do objektu v nočních hodinách. A106 a A114 zatím získali informace od hlídače budovy p. Eichmanna. Dle je jeho verze událostí začal pít poté, co se na chodbě setkal s „přízrakem“ a soudružka Kalbitzová mu tvrdila, že pití ho před přízraky ochrání. Tuto výpověď považuji za nedůvěryhodnou - muž je zcela evidentně dlouhodobý alkoholik a toto je jen výmluva. I v době získávání informací byl pod vlivem alkoholu (v době, kdy měl být na pracovišti).

V odpoledních hodinách jsme opětovně pronikli do budovy školy, abychom zde ukryti vyčkali do večerních hodin na aktivity studentů p. Hübnera. Neočekávané setkání s hlídačem bylo vyřešeno zásahem A106 a A114, ale A106 opět projevil nedostatek sebekontroly (viz Posudek).

Po 7 hodině večerní jsme se přesunuli k pitevní místnosti. Dle vyslechnutého rozhovoru uvnitř probíhalo oživování či velmi nezdařilá operace blíže nespecifikované osoby. Poté, co bylo osoba přivedena k vědomí, začala mluvit neznámým jazykem (zřejmě hebrejština) a pokoušela se opustit prostor pitevny. A106 násilím otevřel dveře pitevní místnosti a poté, co byl okamžitě napaden (osoba byla následně studenty označena za slečnu Kalbitzovou), zneškodnil útočnici osobní zbraní. A114 následně zabil těžce raněnou výstřelem do oblasti čela.

V místnosti se nacházel šest studentů medicíny, z nichž pět A106 a A114 zastřelili dříve, než jsme se dozvěděli jakékoliv hodnotnější informace. Zmínili se, že prováděli jakýsi rituál sloužící k převtělování. Dříve než byl poslední jedinec zajat, spáchal sebevraždu vpichem neznámé sloučeniny do krevního oběhu. Na místě byla zajištěna (zřejmě) hebrejsky psaná kniha a kapaliny neznámého složení (předány laboratořím). Jelikož jednání A106 a A114 se studenty bylo poměrně hlučné, neuniklo pozornosti zaměstnanců objektu a proto jsme budovu urychleně opustili zadním vchodem.

Zjištěné informace

  • univerzita je systematicky obsazována příslušníky strany NSDAP
  • existenci „přízraků“ se nepodařilo prokázat ani vyvrátit.
  • jednalo se o zastrašování alkoholem ovlivněného hlídače ze strany mediků. Hovoření studentky Kalbitzové (zaryté nacistky) hebrejsky mohlo být způsobeno latentní schizofrenií, iniciovanou prováděným „rituálem“ a používanými chemikáliemi.
  • jednalo se o uvolnění éterického těla sl. Kalbitzové v průběhu evokace, kdy v jejím těle byla přítomna cizí entita. V toto případě je zjevná spojitost s M9. Důvod proč entita na univerzitě hovořila hebrejsky a lidé v Mantrilsonu rodnou řečí může být způsoben rozdílnou dobou „soužití“ s hostitelskou osobou.
  • v případu nic nenasvědčuje na paranormální jevy

Informace k došetření

  • odkud se vzala hebrejsky psaná kniha u členů NSDAP? Zjistit zdroj, eventuální umístění dalších podobných spisů.
  • zjistit, co byli lékařské přístroje užité při „oživování“.
  • zjistit spojitost s M9 – Mělo el. zařízení v jeskyni stejnou funkci?
  • zjistit možné napojení studentů, resp. prof. Hübnera na jiné „okultní“ spolky.
hlaseni/m13_a134.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1