Nástroje pro tento web


hubner

Dr. Hübner

Charakterizace


Zaznamenaná přítomnost

  • 19. - 20. června 1938 - Berlín, Brandenburg, Německo
  • 4. - 28. září 1938 - Luckau, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Německo
  • 10. listopadu - 14. prosince 1938 - Wewelsburg, Paderborn, Westfalen, Německo

Svodka

Dr. Hübner byl poprvé organizací kontaktován v době kdy působil jako přednášející na Lékařské Univerzitě v Berlíně, kdy byl vytěžován ohledně Univerzitních přízraků (viz. M13). Byl pravděpodobně vedoucím výzkumné práce spojené s „oživováním mrtvých“ s ohledem na jeho další účast na projektu Přenosu vědomí.
Nicméně je možná, že profesor nebyl do výzkumu na univerzitě přímo zapojen, případně se v případě Univerzitních přízraků jednalo o paralelní výzkumnou skupinu (ve výzkumech Dr. Hübnera - M23 Skryté sanatorium, M26 Plány na stroj, M32 Hrad na skále, M41 Přenos vědomí vyskytují pouze elektrotechnické přístroje a žádný grimoár, kniha mrtvých případně podobný artefakt).

V sanatoriu pro duševně choré v Luckau bylo nejprve prověřováno, zda přítomný Dr. Hübner je totožný s Dr. Hübnerem z Berlínské Lékařské Univerzity. Dále byly prověřovány jeho další aktivity v sanatoriu. Není sice oficiálním vedoucím pracovníkem sanatoria, tím je primář Dr. Kahn, který do experimentů není zasvěcen. Je možné, že v roli primáře figuruje pouze jako zástěrka, není vyloučeno (nebylo prověřováno), zda skutečným vedoucím sanatoria není Dr. Hübner.

V Sanatoriu prováděl Dr. Hübner pokusy s Přenosem vědomí. K těmto účelům využíval chovance ústavu. Většina personál sanatoria nebyla do detailů výzkumu zasvěcena. Patrně předpokládali, že náplní práce Dr. Hübnera je nějaká práce v oboru rasové a duševní hygieny národa, v podobě Euthanásie s plným vědomím vyšších Stranických kruhů.

V Dalším výzkumu Dr. Hübner pokračoval na Zámku Wewelsburg. Zde se již od počátku jednalo o „vojenský projekt“ pod vedením či alespoň dozorem organizace SS.


Doplňující poznámky

Podle zjištěných informací trpí zhoršující se duševní poruchou, patrně schizofrenií s paranoidními tendencemi. Profesor patrně viní A150 za incident v sanatoriu v Luckau (útěk pacientů), navíc si s ním zjevně spojil zmizení plánů a dokumentace.

O jeho duševním stavu vypovídá i rozpor v hlášeních popisujících chování Dr. Hübnera. V hlášení z M32 Hrad na skále je zmiňována jeho averze vůči agentům, zvláště A150, kterého viní z poškození vybavení sanatoria a pravděpodobně i z krádeže dokumentace (viz. M26 Plány na stroj). Naproti tomu se v hlášení z M41 Přenos vědomí objevuje poznámka, že se A134 patrně podařilo přesvědčit Dr. Hübnera k případné spolupráci.
Je možná, že duševní porucha u Dr. Hübnera pokročila natolik, že znemožní jeho další vytěžení nebo případnou spolupráci. Přesto by bylo třeba se o to pokusit.


Seznam příloh

hubner.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1