Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


probuzeni

Probuzení

Souhrn informací

Vyskytují se v místech, odkud jsou hlášena násilná úmrtí lidí, ale nebylo pozorováno, že by na agenty Omegy útočili, alespoň ne fyzicky. V jejich blízkosti se také nachází Teslovy věže. Existuje hypotéza, že stav těchto „Probuzených“ je způsoben chemikálií používanou příslušníky „Zlatého kola“ a následným vlivem záření blízké Teslovy věže. Samotná chemikálie může u některých jedinců způsobovat schizofrenii a agresivní stavy. Je však možné, že existují dva druhy „Probuzených“ - jak lidé zasažení chemikálií, tak lidé, kteří se takto narodili. Ve druhém případě je možné, že budou mít světlou kůži, bílé vlasy a tmavé oči (viz obr. 2)

V případě setkání je třeba všímat si detailů - vzhled (barva očí, kůže, vlasů), chování (agresivní, neobvyklé, vyjadřovací schopnosti i samotný obsah), vybavení (zbraně, nástroje, znaky). Jestliže se naskytne možnost bližšího prozkoumání, pak prohlédnout tělo a hledat jizvy nebo neobvyklé změny, odebrat vzorek krve. Zejména je důležité ověřit, zda existuje spojení mezi Probuzenými a Zlatým kolem, případně zjistit podrobnosti.

Probuzení se snaží o paralelní a nelicencované využití technologie bezdrátového přenosu energie. Podobně jako Zlaté kolo se snaží o ovládání lidí. V případě Probuzených je chemikálie podle všeho používána jako iniciátor změny vědomí (?) Na rozdíl od obětí kontroly vědomí Zlatým kolem si Probuzení uchovávají schopno uvažovat, chovají se však jako by byli v nějaké formě duševního propojení. Jsou schopni vzájemného předávání informací, jakoby měli společné vědomí.

Není jasné zda Zlaté kolo jsou iniciátoři a Probuzení jejich produktem, nicméně je jistý rozdíl mezi oběťmi kontroly vědomí u jedněch a druhých.


Původní zpráva od A16)

Popis

Probuzení bývali většinou lidé jako vy nebo já, proto je nelze od obyčejných lidí odlišit vzhledem. Poznáte je však lehce podle výrazu očí a stylu pohybu. Probuzení mají totiž naprosto prázdný výraz. Oči se dívají naprosto nehybně před sebe, až by člověk myslel, že je vůbec nepotřebují. Probuzení nemluví, pokud nejsou tázáni. Na přímou otázku však zatím vždy odpověděli - maximálně však krátkými, holými a přitom mnohoznačnými větami.
Došlo i k výskytu neobvyklejších forem Probuzených. Jak se zdá, probuzeným se může částečně stát i zvíře, zřejmě jako vedlejší produkt experimentu a vlivem dlouhodobého působení. Dále jsme narazili i na Probuzené, které by nezkušený pověrčivý agent mohl nazvat jako Nemrtvé. Ty poznáte snadno. Těla v částečném či úplném rozkladu, černá duhovka. Rozhodně ale nechci podporovat víru v nadpřirozeno, jsme si jisti, že i výskyt těchto Probuzených lze vysvětlit vědecky, ať už pomocí známých fyzikálních zákonů, či pomocí neznámých.

Vznik a výskyt Probuzených

Probuzený vzniká za pomocí působení energie z Teslových věží. Probuzeným se zřejmě může stát každý, jak vyplývá z jejich chování (viz níže). Nevíme, kdy a jak se Omega poprvé s Probuzenými setkala. Stoprocentně potvrzené je setkání v M15 - Princezna Viktorie, je však možné, že Probuzení mají něco společného i s M1 „Rockfield“, kde v hlášení stojí, že policie z z městečka byla výjimečně nemluvná a odolná proti jakémukoli zranění.
Zda tato spojitost existuje budou muset potvrdit či vyvrátit agenti Omegy až v dalších misích. Pokud by tato spojitost existovala, bylo by potřeba zjistit, zda existuje ještě nějaká jiná možnost jak někoho „probudit“ vyjma Teslových věží. (spojitost mezi M1 a organizací se znakem Zlatého kola, která je za Probuzené „zodpovědná“, je velmi pravděpodobná - viz M10 a M12).
Doposud jsme se ale s Probuzenými setkávali právě v blízkosti Teslových věží (viz.Bezdrátový přenos energie). Jedna Teslova věž znamenala zatím nejvíce 50 Probuzených, není však důvod se domnívat, že by s výkonnějším generátorem nebylo možno ovládnout lidí daleko více. Jedno je však jisté - proces „probuzení“ je relativně rychlý. To potvrzuje právě M15 „Princezna Viktorie“, kde byli pasažéři letadla ovládnuti ani ne během jednoho týdne. Zda by stačil i třeba jeden den nebo dokonce pár hodin, to bude třeba vyzkoumat.

Nevíme ani, zda samotný proces ovládnutí vyžaduje něco více než energii - například nějakou halucinogenní látku vyvíjenou organizací se znakem Zlatého kola. V laboratořích Omegy se nacházejí nějaké vzorky získané z jejich továren - je třeba prozkoumat.
Podle současných výsledků výzkumu Organizací je k ovládnutí a probuzení využito i chemické složky - N-stoff.

Z uvedeného vyplývá následující: Narazíte-li na Probuzeného, shánějte se v 99% případů po generátoru a vysílači, které jsou nutné k jejich životu.


Chování

Probuzení mají jediný cíl: Probudit všechny ostatní. Z toho vyplývá i jejich chování. Snad ještě nebyl zaznamenán případ, že by se Probuzený snažil agenta Omegy usmrtit, spíše šlo o jakési pokusy o zajetí. O samotném procesu „probouzení“ tedy nemůžeme říci vůbec nic.

Probuzení většinou neběhají. Pokud je zapotřebí, aby různí probuzení konali rychle různé akce, je zřejmě třeba zvýšit chod generátoru, který jim vysílá energii. Jejich síla spočívá v dokonalé koordinaci. Tušíme, že Probuzení se domlouvají telepaticky. Protože je jasné, že Probuzení nemají žádnou vlastní mysl, nahrává toto teorii, že myšlenky se dají nějak přetransformovat do energie, kterou mezi ně vysílá vysílač. Pokud by se podařilo přijít na to, jak tuto energii přetransformovat zpět do slov, nebo ještě lépe, jak přenosu energie zabránit úplně, přineslo by to Omeze velkou taktickou výhodu.

Pozorované projevy chování Probuzených

 • mluví „strojovým“ hlasem
 • neprojevují emoce
 • jsou až nadlidsky silní
 • při dotyku jejich těla působí dojmem - jako by byla z tuhé gumy
 • většina z nich nevyhledává oční kontakt, zírají před sebe jako slepci - působí, že zrak a sluch až tak nepotřebují, dokáží „nějak vytušit“ pozici osob v okolí.
 • mají nejspíš přehled i o ostatních zasažených - kolik jich kde je, jaký je jejich zdravotní stav
 • referují o nezasažených jako o „spících“, o sobě pak jako o „probuzených“
 • v blízkosti fungující věže jsou snadno zlikvidovatelní přiložením kusu kovu k hlavě.
 • vyhrožují „ukončením“
 • nejsou schopni rozlišit řečnickou otázku (např. „Co se to tu sakra děje?“)

Pozn: Seznam sestaven na základě poznatků z M21 zhlášení od A21.


Boj

Setkání s Probuzenými nebývají přátelská. Přesto jsem s názvem této kapitoly váhal, aby nedošlo k omylu. Agenti, pokud potkáte Probuzené, NEsnažte se je zabít! My jsme Omega, ne žádní sebevrazi. Uvědomte si, že jak vaše vybavení, tak (většinou) vaše životy něco stojí. Boj v případě Probuzených znamená dvě věci: Taktický ústup nebo pokus o jejich „vypnutí“.

Taktický ústup

Při taktickém ústupu jde o zpomalení Probuzených. Dle předchozích zkušeností našich agentů lze konstatovat, že vstřelení kulky do srdce Probuzeného má na něho pramalý vliv. Přesto je Probuzený závislý na lidské fyziognomii. A14 se podařilo zastavit Probuzeného tím, že mu prostřelil koleno. Dle mých zkušeností Probuzeného zastaví několik kulek ze zbraně vyššího kalibru nebo přesně mířená rána do mozku. Zdá se, že když je poškozen mozek, je pro Probuzeného těžší „přijímat“ energii a dojde k jeho zhroucení. Pro klasické zbraně pro souboj s Probuzenými platí přímá úměra mezi užitečností a velikostí. Osvědčené zbraně jsou třeba revolver Webley & Scott nebo brokovnice.
Důrazně upozorňuji agenty, že pistole, které se vejdou do dámské kabelky, tedy pistole typu Walther PPK, jsou naprosto k ničemu! Na zpomalení Probuzených jsou však vhodné i méně klasické zbraně, například A15 zaznamenal úspěch, když Probuzeného srazil dveřmi či přes dva Probuzené přehodil síť. Fantasii se meze nekladou, důležitá je efektivita. Poznámka pro naivní a přecitlivělé agenty: Ano, Probuzení bývali lidmi. Když vypnete generátor, který jim předává energii, budou z nich zase lidé, kteří si nebudou nic pamatovat a do konce života budou zřejmě závislí na pomoci ostatních. Dokud jsou ale Probuzení, jsou to nepřátelé nepřátelé nepřátelé, proto s nimi nemějte žádné slitování. Oni ho s vámi mít nebudou a když zaváháte při stisknutí spouště, neohrožujete pouze misi a životy sebe i vašich spoluagentů, ale všechny lidi na Zemi. Nezapomeňte, že cílem Probuzených je „probudit“ všechny ostatní. Nechtějte zjistit, jak to vypadá v praxi.

„Vypnutí“ Probuzených

O vypnutí Probuzených se můžete pokusit ve dvou případech:

 1. Je to jeden z cílů mise. Všichni agenti jsou připraveni a nezraněni, máte s sebou dostatek konvenčních i nekonvenčních zbraní pro zničení generátoru i zpomalení Probuzených. Máte dobrý plán a všechny taktické výhody na své straně. Pokud nesplňujete jednu či více podmínek, otočte se a vraťte se na velitelství Omegy. Možná se vrátíte později po boku zkušenějších agentů a s větší silou. V žádném případě neútočte na Probuzené, pokud si nejste 100% jisti úspěchem! Taková akce nezřídka vede ke smrti agenta/ů.
 2. Jedná se o zoufalou situaci, kdy nemáte jinou možnost. Pak vám nezbývá než se spolehnout na dokonalou kooperaci vašich spoluagentů a na jejich a své schopnosti. Věřte mi, budete muset ukázat to nejlepší, co ve vás je. A v žádném případě si to nebudete nikdy chtít zopakovat. Pokud přežijete.

Informace k šetření

 • Prověřit zda se v případě M15 Princezna Viktorie jednalo o počáteční fázi „probuzení“.
 • Prověřit zda byla postiženým během letu (případně méně pravděpodobně před ním) podána nějaká chemikálie, která by proces ovládnutí mysli usnadnila (z.b. N-stoff).
 • Prověřit vztah mezi Zlatým kolem a Probuzenými
 • Prověřit jaké jsou další cíle probuzených kromě pouhého „probuzení“ ostatních lidí.

Seznam příloh

probuzeni.txt · Poslední úprava: 2020/05/20 12:01 autor: jerson