Nástroje pro tento web


z62_1

Zpráva z výslechu "vědoucích"

Vypracováno 10. dubna 1939

Převzato z Hlášení M63-A185 z mise M63 Robot. Informace označené Vědoucími za nepravdivé jsou přeškrtnuté.

 • Vědoucí jsou tvorové různými způsoby vzniklí z lidí.
 • Vědoucích je po světě více než dva miliony. (nutno zkorigovat)
 • Na kolektivní vědomí Vědoucích je napojen i robot Marie vystavený na Světové výstavě (nutno aktualizovat) Robot na stánku Sommersfeld je napojen na Legii - je tedy Legie síť Vědoucích?
 • Nemají vlastní vědomí. To je jejich přeměnou zničeno a jim zůstane jen kolektivní.
 • Vědoucí nepotřebují jíst, pít ani spát. Energii čerpají z Teslových věží. Po čase bez energie zemřou nebo znehybní a budou čekat na vzbuzení dávkou energie.
 • Vědoucí nelze normálně zabít. Necítí bolest, takže by bylo třeba je např. kompletně rozdrtit
 • Mohou vzniknout např. při užívání Wotacoly (viz mise 55).
 • než se z někoho stane Vědoucí, projde přechodným stavem zvaným Probuzení, který trvá několik sekund až několik dní.
 • existuje ústřední zařízení obsahující kolektivní vědomí. Jeho poloha nám doposud není známá, ale pravděpodobně se nachází v USA.
 • Vědoucí mohou být nejspíš kontrolováni osobou s přístupem ke kolektivnímu vědomí

Informace od Vědoucího převzaté z hlášení z mise M80 Zpověď Probuzených

 • Vědoucí jsou novým „živočišným“ druhem, mají sdílené, kolektivní vědomí, tvořené elektrickou sítí, telefonní sítí, Teslovou sítí, stroji a lidmi, majícími čip. Někteří jsou napojení pořád, ale všude to nejde, takže tam jsou vědoucí – „externisté“: napojují se, kdy chtějí, ale jde to jenom někdy. Zřejmě proto, že Teslovy věže nejsou v provozu pořád(?)
 • Někteří Vědoucí - externisté zavádějí čipy bez toho, aby se lidí předem zeptali, jestli chtějí. Vědoucí tvrdí, že takových, kteří zneužívají čipy k vlastním zájmům, je víc. Slíbili, že se pokusí takové lidi vytipovat a předat Omeze jejich jména.
 • Bojí se zveřejnění své existence, protože by je lidé vnímali jako hrozbu a likvidovali by je ještě víc. V případě výpadku spojení by přestali existovat, ale po spuštění sítě by znovu ožili, včetně paměti.
 • Existují lidé s jednosměrnými čipy ovládání pouze konkrétním člověkem. Vědoucí se snaží tyto ovládané zachránit tak, že z nich (bez ptaní, neboť se zeptat nemůžou), udělají vědoucí.
 • Kdo se připojit nechce, při pokusu o připojení zpravidla zemře.
 • Existuje skupina ovládaných Wotecolou, ve které je látka zvaná „N-stoff“ obsahující thalium, která z člověka dělá radiopřijímač. Tito lidé mohou slyšet síť Vědoucích, ale Vědoucí je nemohou nijak připojit.
 • Z dosavadních tezí plyne, že lidé pod vlivem Wotecoly mohou slyšet síť Vědoucích, ale nemohou se připojit (a tedy vysílat). Robot od Sommersfeldu má být připojen k síti Vědoucích. Na misi M159 Marek 5:9 však agent po požití Wote coly komunikoval bezdrátově s robotem a jeho prostřednictvím s Legií. To by znamenalo, že Vědoucí jsou Legie a že při užití většího množství Wote coly je možná minimálně komunikace s touto sítí prostřednictvím robota.
z62_1.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1