Nástroje pro tento web


ovladani_mysli

Ovládání mysli

Aktuální verze: 31. 7. 39
krycí název „Budíček“

Základní poznatky

 • Jde o nejkomplikovanější případ, se kterým se naše organizace setkala, neboť se zdá, že existuje hned několik skupin, které se snaží o ovládnutí lidských myslí – jejich postupy jsou na první pohled velmi podobné, avšak ne stejné, a jejich motivace se liší.
 • Jde zároveň o případ možná nejnebezpečnější, zdá se, že na světě již existují miliony lidí ovládaných cizím vědomím.
 • Pomocí teslavěží (možná EM záření obecně) a chemických (látky na bázi thalia, konkrétně n-stoff) nebo technických (implantování antény) zásahů do člověka se dá navázat „telepatická“ komunikace
 • Tato komunikace může být duplexní, tedy něco jako kolektivní vědomí, nebo jednosměrná, tedy ovládání mysli
 • Proti otravě thaliem (n-stoffem) účinkuje berlínská modř - podstatné je množství thalia vs množství modři a doba expozice (doporučeno na misi nosit berlínskou modř)

Aktuální pokyny

 • doplnit chybějící informace do složky
 • zjistit vztah mezi „vědoucími“ a Legií
 • zjistit vztah mezi Wote, Třetí říší a SSSR
 • zjistit, jaké mají „vědoucí“ plány
 • zjistit, jaké má plány SSSR a Třetí říše
 • naplánovat další postup a sepsat konkrétní pokyny agentům pro práci v terénu

Subjekty vyšetřování

Workers of the Earth

 • Vedeni také pod označením „Zlaté kolo“ (dle jejich znaku, zlatého ozubeného kola) a akronymem Wote
  • Logo bylo hlášeno i v jiných barevných variantách
 • Jde o kult vzniklý odštěpením části společnosti Sommersfeld Co.
 • Zakladatelem je Alexandr Drik
 • Centrála je v výzkumném provozu v Colorado Springs
  • Kult však má základny po celém světě, víme například adresu ústředí v Moskvě
  • V Colorado Springs také vězní Nikolu Teslu, jehož vynálezy zneužívají (hlášení m17_a16)
 • Mění lidi na „probuzené“ za pomoci chemikálie n-stoff a vysílání teslavěží
 • Původně aplikovali n-stoff rozprašováním z letadel, dnes produkují radiocolu, která n-stoff obsahuje

Otázky:

 • Je Wote skupina sloužící „vědoucím“, nebo naopak?
 • Jaké jsou vazby Wote s vládami SSSR a Třetí říše?
 • Postupují podle společného plánu, nebo experimentují?
 • Jaký je vztah s Legií? Je Legie něco, co vzniklo z „vědoucích“?

Probuzení

 • „Probuzení“ jsou lidé napojení za použití teslavěží (teoreticky i jiných způsobů) na kolektivní vědomí
 • Mají netečné výrazy a hlas bez emocí
 • Jsou nadlidsky silní a odolní, těla působí na dotek jako z „tuhé gumy“
 • Vormintská varianta (tzv. „sasquatch“) byla navíc albínsky bledá, s černýma očima
 • Dají se pacifikovat přiložením kovového předmětu k hlavě a nebo vypnutím teslavěže
 • Nejsou nutně agresivní, ale máme hlášeno heslo „Spící musí být probuzení!“
  • je „probuzených“ cca 2 miliony
  • jde jen o přechodný stav, kdy v člověkovi zápolí jeho původní vědomí s novým kolektivním. Po vítězství kolektivního se člověk stává Vědoucím
  • nepotřebují jíst ani spát, energii čerpají z věží
 • Dle hlášení Hlášení M76-A185 v New Yorku dokázali vyvolat bouři, která deaktivovala (nejspíše) elektrická zařízení
 • Předešlé vypracované svodky:

Otázky:

 • Jsou všichni „probuzení“ součástí stejného vědomí spojeného s Wote, nebo může být více nezávislých skupin?
 • Dá se „probuzený“ vyléčit?

Vědoucí

 • Oproti „probuzeným“ se chovají vcelku normálně a dovedou splynout s běžnými lidmi
 • Vědoucí se považují za vyšší evoluční stadium lidstva, a věří, že postupem času přemění všechny na světě
 • Dle Marie má jít o druhé stádium „probuzení“, kdy kolektivní vědomí „vědoucích“ přemůže původní vědomí jednotlivce
 • Dle Marie existuje ústřední „zařízení“ obsahující vědomí „vědoucích“, nejspíše v USA
 • Jejich vědomí nejspíše existuje nejen ve spojených lidských mozcích, ale například i v telefonních sítích, viz M139 Miliónový technik
 • Provedené výslechy „vědoucích“:

Otázky:

 • Existuje jen jedno takové kolektivní vědomí?
 • Je Wote jejich nástroj, nebo naopak?
 • Dá se „vědoucí“ vyléčit?
 • Jaký je vztah s Legií? Je Legie něco, co vzniklo z Vědoucích, nebo jsou na sobě nezávislí?

Legie (SS)

 • SS se pokouší v „projektu Legie“ za pomoci implantování antén do hlavy ovládnout „nižší rasy“
 • Původně technologii vyvinul prof. Schard pro pomoc válečným invalidům, jeho žák Dr Mika ji ale následně zneužil pro tvorbu kyberneticky vylepšených vojáků – M48 Město veteránů
 • Napojení na teslavěž je direktivní a nejspíš jednosměrné, nemá jít o spojení s kolektivním vědomím „vědoucích“

Otázky:

 • Jaký je vztah se stejnojmennou organizací kyborgů v Americe?
 • Jaký je vztah s „vědoucími“? Dovedou spolu komunikovat? Víme, že v Mühlhausenu německá armáda „probuzené“ zmasakrovala (M46 Masakr na náměstí)
 • Jaký je vztah s Wote? Byla jejich technologie sdílena dobrovolně, nebo zabavena?

Legie (Daemon)

 • V New Yorku existuje organizace lidí s kybernetickými protézami, kteří se za pomoci implantovaných antén spojují do kolektivního vědomí, říkají si Legie
 • Vede ji Daemon, jeho pobočníkem je Khan
 • Daemon neovládá kolektivní vědomí, jen k němu připojuje další lidi
 • Oproti esesáckému projektu se zdá, že jde o dobrovolnou asociaci
 • Lidé připojení na kolektivní vědomí většinou ztratí zájem o svou minulost a jde jim jen o Legii
 • Pokud se připojená osoba dostane mimo dosah teslových věží, bude odpojena, a v dosahu věže se připojí zpátky. Nikdo z připojených to ale nechce dělat.
 • V Cáchách jsme po napojení vědce Diensbergera za pomoci thalia (takže nejde jen o rozdíl thalium/implantovaná anténa!) vyslechli entitu označující se za Legii v M84 Invokace
 • Dle názoru Legie ona existuje již od biblických časů a odkazuje na verš Marek 5:9 (viz mise M159 Marek 5:9)
 • S Legií lze komunikovat prostřednictvím robota Sommersfeldu, který je jí ovládán (a lze s ním komunikovat pomocí vysílání skrz Wote colu a plechovku)
 • Legie vám ochotně zavolá na telefon, když ji o to požádáte
 • Předešlé vypracované zprávy:

Otázky:

 • Jaký je vztah se stejnojmenným projektem SS?
 • Jaký je vztah s „vědoucími“? Je Legie to samé, co vědomí „vědoucích“, kteří si začali z nějakého důvodu říkat jinak? Nebo jde o dvě rozdílné skupiny?
 • Jaký je vztah s Wote? Ví o sobě navzájem? Kdo jim dodává technologie?

Neovládaní

 • První pokusy s n-stoffem provokovaly v lidech zuřivé šílenství
 • V Perthu jsme se setkali s tím, že vysílání teslavěže způsobovalo také záchvaty zuřivého šílenství

Otázky:

 • Jde o nějaký chybný signál? Pakliže ano, jde o chybu náhodnou, pokus, nebo zlý úmysl?

Možné související případy

 • Messner – jeho „synové“ se chovali velmi podobně „probuzeným“
 • Transfernace – jde o přenos vědomí

Zaznamenaná setkání

Praha, Česko

 • M4 Pražský fantom – první setkání s n-stoffem
 • šlo o vypuštění látky organkrut (obsahující n-stoff) v pražských kanalizacích, kde způsobovala zuřivou šílenost údržbáři, ketrý se jí nadýchal
 • není jasné, zda šlo již o aktivitu Wote, také to mohl být jen pokus s bojovými látkami, které Wote až následně začali používat pro „probouzení“

Krut, Německo

 • zde již máme zapojení Wote potvrzeno jejich insigniemi na dokumentech ze Stalinova
 • jde o chemičku vyrábějící organkrut (látku osbahující n-stoff) ve velkém

Stalinovo, SSSR

Bermudský trojuhelník

 • M15 Princezna Viktorie – první setkání s „probuzenými“
 • šlo o posádku uneseného letadla, která byla ovládnuta teslavěží
 • byli zde přítomni vojáci Wote

Colorado Springs, Colorado

Vormint, Kanada

 • M18 Kříže v lese – první, ne příliš úspěšné, vyšetřování „sasquatchů“
 • M20 Hon na vlka – odhalení sasquatchů jakožto zvláštního typu „probuzených“
 • Není jasné, zda šlo o aktivitu Wote, avšak lidé byli napojeni na teslavěž postavenou v odlehlé lokalitě, což sedí jejich MO

Dumbarton, Skotsko

 • M47 Jeskyně Leprechánůchybí hlášení
 • konfrontace lorda Barka, nejspíše jednoho z „vědoucích“
 • omráčení lorda Barka vedlo k omráčení „probuzených“ ve městě, jako by je přímo ovládal svou myslí

Moravský kras, Česko

Debera, Argentina

Perth, Skotsko

 • M42 Přetížení – vyšetřování teslavěže, která způsobovala záchvaty agrese

Londýn, Anglie

Mühlhausen, Německo

Morsbach, Německo

 • M48 Město veteránů – vyšetřování doktora, který pacienty napojuje na kolektivní vědomí pomocí implantátů

New York, New York

Mischkal, Německo

 • M49 Odpadlík – vyšetřování aktivity Wote
 • M83 Projekt Legie – vyšetřování německého projektu „Legie“
 • Vypadá to, že zde SSáci zabavili technologie Wote a snaží se je zneužít
 • Jde však o jiný princip, ne o thalium, ale o implantování antén, a ne o naopjení do kolektivního vědomí, ale o ovládání

Cáchy, Německo

 • M84 Invokace – výslech Legie při universitním pokusu
 • výzkumník naladěn na příjmání signálu z tesla věže za pomocí látky na bázi thalia
 • začala skrz něj promlouvat entita představující se jako „My jsme Legie“

Danvers, Massachusetts

 • M139 Miliónový technik – vyšetřování „vědoucích“ a „Stroje“, entity žijící v telefonních drátech
 • při ladění telefonů se technici Sommerfeldu dostávají do kontaktu s kolektivním vědomím („vědoucími“?)
 • jsou pro to naladění pitím radiocoly
 • považují to za nového boha: „Stroj“
 • vědomí zde zabíjí „neposlušné“ dělníky elektrickými výboji

Chronologický seznam misí

ovladani_mysli.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1