Nástroje pro tento web


hlaseni:m84_a198

Hlášení M84-A198

Mise
M84 Invokace
Autor hlášení
A198 Ezra Enri

Zadání

Jako agent v zácviku jsem vyslyšel prosbu žida Ericha Berensona z diaspory v Cáchách, kterému hrozí udání ze strany jeho kolegů z univerzity.

Průběh mise

Po příjezdu a ubytování v hotelu Neues Ordnung jsem si u zbytků místní diaspory ověřil jeho totožnost a původ, přičemž jeho tvrzení a vydíratelnost v Říši se ukazuje být bezesporná. Po rozhovoru s panem Berensonem jsem zjistil, že prováděl chemické rozbory tekutiny, kterou získal od dr. Aberdiela z oblasti Kürt. Ukázalo se, že se jedná o tekutinu na bázi thalia, která modifikuje lidské tělo do podoby tzv. antény (citlivé k rádiovému aj. elektromagnetickému vysílání). Současně jsem byl seznámen s faktickou nebezpečností této substance (thalium se ukládá v těle a způsobuje neurodegenerativní poruchy) a její nestálostí (skladuje se za nízkých teplot, je velmi nestálá a prakticky k okamžitému použití). Pan Berenson je schopen opakovaně vyrobit vzorky této kapaliny v řádu vyšších hodin.

Panu Berensonovi jsem doporučil opustit univerzitu a Říši a vybavil jsem ho kontakty na francouzskou diasporu, aby se mohl ukrýt před Němci v Paříži. Doporučil jsem mu rovněž aliju do Mandátu. Současně jsem si od něj nechal připravit do rána jeden vzorek uvedené tekutiny.

Na odchodu jsem se potkal s A178, který prováděl vlastní šetření v oblasti fyzikálních pokusů na univerzitě a dohodl se s ním, že využijeme vzorek kapaliny pana Berensona v experimentech Richarda Pluma v oblasti výzkumu ovládání mysli jiných lidí.

Později jsme se setkali s A199 a A160, kteří pracovali pro vedení fakulty a snažili se rozpoznat úroveň přínosnosti a nebezpečnosti pokusů, které provádí skupina Dienberger-Plum. Po vzájemné diskuzi a identifikaci dalších agentů A201 a A200 jsme se rozhodli koordinovat práci ve skupině (setkání v místních spa).

Na taktické poradě byly získány informace o působení Alana Dienbergera v berlínském univerzitním týmu pro výzkum okultních záležitostí, který pokračuje jako jediný přeživší tamní skupiny v experimentech zde v Cáchách. Ve svých výzkumech spolupracuje s Richardem Plumem (fyzikální stránka pokusu) a použití chemické substance dodané Berensonem.

Bylo rozhodnuto o účasti našeho týmu na experimentu, přičemž je zřejmé, že se jedná o prodloužení kabalistických experimentů z Berlína. Kontakt s centrálou potvrdil návaznost s misemi M10, M13, M27, M55. Na základě informací získaných přes telex jsme zjistili, že podávaná látka je zřejmě shodná s aktivní látkou ve WOTE Cole a experimenty s ovládáním lidí a navazování kontaktů s Probuzenými v podobné sestavě (energie Teslových věží, chemická látka, okultní vědy) již dříve byla provozována.

Na základě zjištěných faktů jsem opatřil protijed na uvedenou substanci u Berensona (Berlínská modř) a doplnil fakta o informaci, že při výrobě substance je cítit zápach organofosfátů (po hořkých mandlích). Teslova věž na fakultě byla vyrobena firmou Sommersfeld Company a podle průzkumu slouží jako přijímač (zesilovač příjmu pro osobu, která se stane anténou, zřejmě náhodné propojení).

Takto vybavení jsme se postupně dostali k experimentu skupiny Dienberger-Plum, přičemž já jsem byl vykázán do sousední místnosti. Při podání kapaliny Dienbergerovi orálně chutnala hořce a nebyly pozorovány žádné změny v chování.

V průběhu experimentu došlo k přeměně média Dienbergera vlivem působení chemického, fyzikálního a okultního (odříkávané verše z hebrejské knihy, kterou studoval A199 podrobněji) charakteru na médium entity jménem Legie. Tato entita současně komunikovala prostřednictvím média a současně prostřednictvím telefonu ve vedlejší kanceláři se mnou (v telefonu neurčitý strojový hlas). Frekvence použitá pro spojení je cca 4,5 GHz, ale není reprodukovatelné její nastavení.

Komunikace s Legií vedla k objasnění těchto faktorů: Spící se mění na Probuzené, Probuzení na Vědoucí. Jedná se o velkou skupinu lidí propojených mezi sebou společným vědomím a tvářícím se jako jedna bytost. Nechtějí bojovat s lidmi, ale umí se bránit. Jejich součástí jsou lidé na všech kontinentech. Jako agent jsem požádal o připojení do Legie, budu kontaktován. Vědoucí i Probuzení (jako stádia) mohou opět usnout a děje se tak celému kolektivnímu vědomí prakticky každý den.

Médium o komunikaci nic neví a po komunikaci je zmatené, podali jsme mu protilátku, aby s ním bylo možné vůbec normálně komunikovat. Získali jsme záznam celého rozhovoru na voskový váleček, což ale komplikuje fakt, že část rozhovoru se hrála po telefonu (bez nahrávky) a část přes médium (s nahrávkou).

Skupina poté okamžitě opustila město se záznamem spolu, přičemž Berenson prchá do Francie a děkanovi fakulty bylo doporučeno zastavit tento výzkum a rozdělit Pluma a Dienbergera (nebezpečnost).

Doporučení pro budoucnost

  • zajistit bezpečnost Berensona (např. v kibucu v Mandátu) a vytěžit způsob výroby kapaliny pro další výzkum
  • zajistit vybavení laboratoře a pokusit se replikovat přístroje pro fyzikální stránku
  • získat knihu Alana Dienbergera, která pochází ještě z berlínského experimentu (M13 Univerzitní přízraky)
  • zkusit prozkoumat fenomén Legie na základě využití těchto poznatků
hlaseni/m84_a198.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1