Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ovladani

Toto je starší verze dokumentu!


Ovládaní

Prozatimní
Pozn: Tento dokument je v pracovní verzi, je potřeba zpřesnit některé informace aby došlo k ujednocení a vyčištění terminologie a odlišení fenoménů Ovládání mysli od fenoménu Probuzených!

Výtah:

Ovládaní jsou lidé, kteří se dostali pod kontrolu vědomí s použitím kombinace chemického působení N-stoff a bezdrátového přenosu energie pomocí Teslových věží. Chemické agens je použitou jako iniciátor procesu ovládnutí vědomí. Signál předávaný pomocí Teslových věží slouží k ovládání osob. Ovládaní nejsou organizací v pravém slova smyslu, jedná se o skupinu obětí.


Svodka:

Vznik:

Pro úspěšnou kontrolu vědomí oběti je potřeba součinnosti dvou faktorů. Použití chemického agens - Orgakrüt / N-stoff - jako inicátoru procesu ovládnutí mysli. V důsledku chemické intoxikace je možné osobu následně ovládat pomocí příkazů předávaných bezdrátovým přenosem energie pomocí tzv. Teslových věží.
Během M53 Ovládání a M54 WOTE Cola bylo ověřeno, že k realizaci účinku stačí konzumace malé dávky (plechovka WOTE Coly), ale pro dokončení procesu a pravděpodobně pro jeho nevratnost je potřeba několikatýdenní konzumace chemického agens (např. opakované podávání WOTE Coly).
Z předchozích kontaktů s tímto fenoménem - M15 Princezna Viktorie - vyplývá, že pokud byla chemikálie OZ podávána krátkodobě je proces vratný.

Popis:

Dle poznatků z M21 hlášení od A21 byl sestaven následující seznam shrnující projevy chování a popis Ovládaných osob. S ohledem na předtím popsané rozprašování chemikálie z letadla M17 Teslova věž, je dle současného zjištění Organizace pravděpodobné, že se v případě osob konfrontovaných v M21 jednalo o Ovládané, nikoliv Probuzené.

 • mluví „strojovým“ hlasem
 • neprojevují emoce
 • jsou až nadlidsky silní
 • při dotyku jejich těla působí dojmem - jako by byla z tuhé gumy
 • většina z nich nevyhledává oční kontakt, zírají před sebe jako slepci - působí, že zrak a sluch až tak nepotřebují, dokáží „nějak vytušit“ pozici osob v okolí.
 • mají nejspíš přehled i o ostatních zasažených - kolik jich kde je, jaký je jejich zdravotní stav
 • referují o nezasažených jako o „spících“, o sobě pak jako o „probuzených“
 • v blízkosti fungující věže jsou snadno zlikvidovatelní přiložením kusu kovu k hlavě.
 • vyhrožují „ukončením“
 • nejsou schopni rozlišit řečnickou otázku (např. „Co se to tu sakra děje?“)

Pozn: Je možné, že některé charakteristiky Ovládaných se podobají nebo jsou identické s charakteristikami Probuzených!

Pozn: Je potřeba prověřit, zda se následující chování připisované probuzených týká skutečně Probuzených, Ovládaných nebo se vztahuje na obě skupiny:

Většinou neběhají. Pokud je zapotřebí, aby konali rychle různé akce, je zřejmě třeba zvýšit chod generátoru (příkon?), který jim vysílá energii.

„Vypnutí“:

Dle dosavadních informací se různí co nastane po tzv. vypnutí - tedy vypnutí příslušné Teslovy věže nebo jejího generátoru, která ve svém okolí ovládá osoby Ovládané. Při nedokončené transformaci pomocí látky OZ je pravděpodobně možné navrátit osobu do normálního stavu pouze s výpadkem paměti pro dobu ovládání. Pokud však byla transformace (intoxikace OZ) dokončena, dochází pravděpodobně k nevratnému poškození mozku (případně dalších orgánů) oběti Ovládání mysli, která má za následek smrt (možná jen trvalou demenci) oběti.


Informace k šetření:

 • Prověřit rozdíly mezi Probuzenými a Ovládanými - prioritní
 • Prošetřit, které z doposud popisovaných případů patří do fenoménu Ovládání mysli a které do fenoménu Probuzení. - prioritní
 • Prověřit, zda byla postiženým během letu Mise 15 (případně méně pravděpodobně před ním) podána nějaká chemikálie, která by proces ovládnutí mysli usnadnila (z.b. Orgakrüt).
 • Prověřit vztah mezi Zlatým kolem a Probuzených.

Seznam příloh:

ovladani.1570192720.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/04 14:38 autor: jerson