Nástroje pro tento web


hlaseni:m85_a204

Hlášení M85-A204

Mise
M85 Akvizice
Autor hlášení
A204 Dariusz Proszenski

Upozornění: jsem katolický kněz a mnohé z této mise jsem vnímal optikou své víry. Následující hlášení je však poskytnuto s maximálním zřetelem na objektivitu, tak jak jsem jí pouze schopen.

Zadání

Agenti účastnící se M84 nám zanechali následující cíle:

  • Ať děkan (elektorechnické fakulty) univerzity v Cáchách ukončí výzkumnou spolupráci pánů Pluma (5. ročník radiotechniky) a Dienbergera (3. ročník, obor neznámý) a zabrání jim v možnosti nadále ve výzkumu pokračovat.
  • Zdokumentovat fyzikální vybavení laboratoře pana Pluma (nejlépe získat nákresy).
  • Získat od chemika Berensona recepturu thaliového preparátu, který činí lidi elektrosenzitivními.
  • Pokračovat ve (výzkumu) Projektu Legie.

Zjištění

Výzkum shledán nebezpečným protože napojuje jedince po:

Napojuje jedince na bytost sdíleného vědomí - velmi pravděpodobně Legii (napovídá tomu okultní démonologie). Má znalost bytostí sdíleného vědomí je však nedostatečná, doporučuji můj závěr prověřit. Od zmíněné entity však silně předpokládám zlovolný záměr.

Přes vzrůstající počet tajných organizací, které operovali proti nám (předpokládány až 3), tajná organizace s členem z Fahrlandu, gestapa a příslušníků Legie samotné se nám podařilo ukořistit okultní knihu. POZOR! Vědomosti v knize jsou otrávené a náš linvigstický expert Ole Jesper již po pouhých pár hodinách jejího studia pociťoval, jak jej ďábel svádí k hříchu. Doporučuji nestudovat buď vůbec, nebo rotovat agenty studující tento svazek, mít je pod bedlivým dozorem a nedovolovat jim vynášet knihu z chráněné oblasti.

Agent Ernesto prostřednictvím drogového opojení (sic!) získal které prvky se dávají do Thaliového lektvaru, ne však poměry jednotlivých látek způsob přípravy a recepturu. Dále zjistil že kolektivní vědomí je řízeno z ohromného chemického závodu starým mužem v bílém hábitu s temnotou uvnitř (jde o zážitek z vize, nutno interpretovat v souvislostech, aby bylo jasné o co jde).

Co se fyzikálního zařízení týče, podařilo se nám získat celý film fotografií, obávám se však, že jejich přínos bude silně limitovaný.

Němci uzavřeli výjezdy z Cách, naštěstí jsou však blízko u hranic, proto jsme v noci přešli hraniční linii pěšky, tím jsme unikli.

Berenson byl již před začátkem naší mise vyslán předchozí agentskou skupinou mimo Německo, Dienberger nebyl k nalezení a prioritní byla kniha. Plum nezajištěn.

hlaseni/m85_a204.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1