Nástroje pro tento web


baumstuhl

prof. Karl Wilhelm Baumstuhl

Charakterizace

  • Němec
  • doktor medicíny
  • profesor na lékařské fakultě univerzity Fridricha Viléma v Berlíně
  • antinacista

Zaznamenaná přítomnost:


Svodka

Prof. Baumstuhl byl vytěžován v souvislosti s M13 Univerzitní přízraky. Kontakt na něj byl získán díky A106 a jeho postoji. Postoj prof. Baumstuhla je antinacistický, k obsazení univerzity se vyjádřil v tom smyslu, že dochází k politickému obsazování postů. Vědecké pozice zastávají lidé se „správnou stranickou příslušností“, nikoliv lidé s vědeckou odborností. Přes něho byly získány kontakty na další osoby, které se setkaly s Univerzitními přízraky.

Účast prof. Baumstuhla na pokusech s „oživováním“ nebyla potvrzena, je však nepravděpodobné, že by neměl o situaci povědomí a patrně další informace, které agentům nesdělil. Pravděpodobně by bylo vhodné profesora dále dotěžit.


Doplňující poznámky

Dr. Hübner označil prof. Baumstuhla jako stoupence „židovské vědy“. Mezi oběma profesory zjevně panuje animozita.


Seznam příloh

Rozdělovník - související:

baumstuhl.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1