Nástroje pro tento web


agent:207

A207 Hans Grossman

a207.jpg

Rok narození
1900
Stát
Německo
Pověření
v záloze
Specializace
důstojník armády
Hráč
Kaladin


Účast v misích

Hlášení

Spoluagenti

a151.jpg a204.jpg a205.jpg a206.jpg


Posudky od spoluagentů

 A151 Martin Krebs
M85 Akvizice
U tohoto aspiranta chápu jeho volbu okamžitého nasazení v průběhu M85, jelikož je důstojníkem v řadách německé armády, čili jeho znalost místních poměrů měla být nápomocna při řešení mise. Nevím, zda bylo těmto předpokladům dostáto. Asp. Grossman se sice chopí každé iniciativy, ale ne vždy je to k dobru věci, což se projevilo při našem jednání s děkanem university v Aachenu, kde až intervence aspiranta Damgaarda dovedla komunikaci ke zdárnému konci. Také při jednání se studentem Plumem se hned pustil do zastrašování z pozice autority, což mělo samozřejmě své opodstatnění, ale časté záseky v mluvě jakožto přílišné omlouvání se vedlo v pravý opak. Od důstojníka německé armády bych očekával lepší dovednost v komunikaci, hlavně na domácí půdě. K jeho dobru slouží jeho schopnost si poradit, když se jako jediný dostal k fotografickému přístroji. Díky tomu mohl udělat nějaké snímky vybavení z laboratoře aplikované radiotechniky studenta Pluma. Potom v jakémsi záchvatu paniky začal ničit vybavení laboratoře. To samozřejmě bylo v plánu, ale způsob provedení mohl být sofistikovanější. Aspirant Grossman se ukázal jako výtečný řidič svého vozu a při únikové jízdě skrze město, byl jeho um velmi nápomocen. Pro další působení v řadách Omegy bych doporučoval jeho proškolení v základech jednání a vyjednávání.


 A204 Dariusz Proszenski
M85 Akvizice
Plukovník říšské armády. Jako rodilý Polák se nemohu zbavit nedůvěry vůči Němci a tím spíše důstojníkovi. Místy nebylo jasné zda má na zřeteli více velikost Německa nebo zájem mise. Nezradil nás však, byť k tomu měl mnoho příležitostí. Přesto doporučuji obezřetnost.


 A205 Ole Jesper Damgaard
M85 Akvizice
Na důstojníka armády působí nepříliš rozhodně, ale přestože je to německý voják, působí důvěryhodně a vcelku schopně. Autorita jeho hodnosti naší skupině v několika případech velmi usnadnila vyšetřování. Zpočátku jsem se obával, zda podobně jako mnozí němečtí důstojníci nepropadl šovinismu a bludům o nadčlověku: Když děkana Scholze varoval před nebezpečím „neárijské“ vědy, musel jsem se trochu přemáhat, abych vůbec do hovoru vstoupil a napravil plukovníkův přešlap způsobený neznalostí akademického prostředí. Následně se ale plukovník projevoval jako střízlivý a otevřený člověk.


 A206 Ernesto Zedillo
M85 Akvizice
Lehce pomalejšího vyjadřování. Moje myšlenky chvátají jako vyplašený koně a ty jeho spíše jako chromý poníci. Nicméně když jsem dal agentovi více prostoru k projevení, zjistil jsem, že jde jenom o rozdílnost v časovém nastavení. Agent je velký diplomat a každý krok uváženě promýšlí k celkovému prospěchu skupiny. Chová se vždy zdvořile a na úrovni, a to nejenom k civilistům, ale i ke kolegům. Chování je odpovídající jeho postavení a skvěle dokresluje případné krytí. Své postavení mohl vzhledem k situaci intenzivněji využít ku prospěchu mise, nicméně chápu, že s povahy gentlemana to není agentovi přirozené a mohlo by to působit strojeně. Agent může skvěle doplnit výbušnější tým, kterému dodá klid, noblesu a rozvážnost, která mnohdy dokáže otevřít brány nepřátelské pevnosti lépe než dynamit.


Charakterizace

Tam kde některé lidi přitahuje okultismus a nadpřirozené, u Hanze to platí naopak. Hanz v armádě při svých nasazeních zjistil, že kdekoliv se octne, dostává se do konfliktu s nadpřirozeným a tento konflikt končí většinou násilně. Hanz tudíž neměl možnost zjistit, proč se tak děje. V situacích extrémního stresu dovede Hanz správně použít okultní artefakt bez předchozích znalostí či studia, ale neví, jaký bude výsledek, protože vědomě neví, k čemu artefakt slouží. Jeho modus operandi je „zjistit míru hrozby a zvolit způsob neutralizace“. Hanz miluje střelné zbraně a vážnou hudbu. Mluví jemně a uhlazeně, více jako diplomat nebo finančník; přinejmenším do doby, než začne štěkat rozkazy.

agent/207.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1