Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ukoly

Úkoly


Úkoly pro polní sekce

Zlaté kolo a Ovládaní (dříve Probuzení)

New York (Světová výstava)

Pozadí organizací

 • Provést přímou konfrontaci s Probuzenými. Zjistit jejich cíle. (A81) - mise primárně pro Sekci 8
 • Prověřit vztah mezi Zlatým kolem a Probuzenými (A54) (pozn. A81 - spíš Ovládanými)
 • Prověřit vedení firmy WOTE (vlastnická struktura, vedení továrny v Colorado Springs ad.) a jeho vztah ke Zlatému kolu - jsou tyto organizace personálně propojené? Spolupracují, nebo si konkurují? Obzvláště cenné budou informace, které mohou být využity k vyvolání konfliktu mezi oběma organizacemi (A54)
 • Zjistit, jaké jsou další cíle Probuzených kromě pouhého „probuzení“ ostatních lidí (A54)

Ahnenerbe a Probuzení

 • Ověřit teorii: Probuzení/Vědoucí jsou lidé používající alternativní komunikační kanál - instalovaný přijímač na mozku. Jinak zcela při vlastním vědomí. (A81)
 • Kdo distribuuje přijímače? (A81)
 • Získat vzorek Probuzeného - Morsbach, Německo. Oblast (polo)vojensky hlídána Ahnenerbe. Informace: M48 Město veteránů. (A81)

Bezdrátový přenos energie

 • Infiltrace ústavu ve Fahrlandu. Odhalení, kdo za využitím ústavu stojí. (A81 dle zprávy od A01)


Úkoly pro koordinační sekci

 • Zpracovat svodku k WOTE (nebo rozšířit svodku Zlaté kolo)
 • Ověřit vztah organizace Zlaté kolo s vládami SSSR a Německé říše. - viz Zlaté kolo (A54)


Úkoly pro technickou sekciSplněné úkoly

 • Získat hlavu robota Marie s přijímačem signálu (A01)
 • Osvobodit „vězněného“ agenta. Jeho výskyt zaznamenán v ústavu pro choromyslné v destinaci NY. Koordinační sekce předpokládá spojení s fenoménem Odhmotnění. (A81)
 • Oživování mrtvých - Vytěžit informace z R. E. Cornishe o oživování mrtvých - viz Oživování mrtvých - (postupy, chemie, technologie) (A81) - pokus podstoupen, viz M56 Průchod smrtí
 • Pozorovat, zda návštěvníci, kteří na Světové výstavě požijí WOTE colu, jeví příznaky otravou OZ (A54) - vliv pozorován přímo na agentech organizace, viz M56 Průchod smrtí
 • Sommersfeld na Světové výstavě provozuje Teslovu věž upravenou k vysílání signálu Vědoucích, skrze kterou byl připojen i robot Marie. Lokalizujte věž, potvrďte, kdo ji postavil a provozuje, a zjistěte, jakou technologií je věž připojena ke sdílenému vědomí Vědoucích (A54)
 • Analyzovat získanou hlavu robota Marie, vytěžit z ní maximum informací a prozkoumat možnosti lokalizace vysílače Vědoucích - informace získány, viz M58 Bafomet
ukoly.txt · Poslední úprava: 2019/05/29 12:35 autor: johnjarik