Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tesla

Toto je starší verze dokumentu!


Nikola Tesla

Charakterizace

  • Srb (narozen v Chorvatsku v tehdejším Rakouském císařství)
  • dlouhodobě žijící v USA
  • fyzik, konstruktér, vynálezce
  • vynálezce technologie umožňující bezdrátový přenos energie - Bezdrátový přenos energie
  • vynálezce asynchronního motoru
  • položil základy technologií využívajících vícefázového střídavého proudu

Zaznamenaná přítomnost

  • 12. – 15. srpna 1938 - Colorado Springs, El Paso, Colorado, USA
  • pravděpodobně se dosud zdržuje na tomto místě

Svodka

Nikola Tesla byl kontaktován a vytěžován v průběhu mise - Teslova věž (viz. M17). Je autorem shora zmíněné bezdrátové technologie pro přenos elektrické energie, která byla testována v Colorado Springs (viz. tamtéž).

Podle výsledků šetření je Nikola Tesla v pozici jakéhosi domácího vězně. Jeho někdejší asistent Ing. Dirk se zmocnil přístupu k většině jeho technologií a tyto technologie v okolí ovládá. Pod Teslovou kontrolou stále zůstává jeho vlastní laboratoř. Mimoto je Tesla schopen dočasně blokovat a rušit okolní zařízení pod kontrolou Ing. Dirka.

Během vytěžování byla Nikolu Teslovi nabídnuta možnost, že bude z prostor své laboratoře odvezen Organizací. Tuto možnost dle vlastních slov z bezpečnostních důvodů odmítl. Doslova by se při transportu cítil ohrožen na životě a považoval setrvání ve svém vlastním domácím vězení jako bezpečnější alternativu.

Dále byly od Nikoly Tesly získány následující technologické prostředky:

  • Elektrická pulsní puška - odvezená s sebou a dále zkoumaná Organizací
  • Teslův elektromobil - z důvodu vybytí elektrických baterií byl ponechán na místě.

Doplňující poznámky

Pro Organizaci je žádoucí vymyslet a zrealizovat úspěšný převoz Nikoly Tesly do bezpečné lokace mimo dosah ing. Dirka a případných dalších osob, které mají nebo by mohly mít zájem na jeho zneužití pro své účely nebo likvidaci.
Optimální se jeví nějaká z bezpečných a zastrčených lokací Organizace.


Seznam příloh

tesla.1570183447.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/04 12:04 autor: jerson