Nástroje pro tento web


zachrana_agenta

Postup záchrany agenta

 • Zajistit krytí
 • Lokalizovat objek
 • Zajistit odsun objektu

Zajištění krytí

Po celou dobu mise je třeba vyhnout se prozrazení vlastní identity:

 • Zcela – osoby, které s Vámi budou jednat, Vás nevidí (při metodách únos, přepadení, vyhrožování,…)
 • Částečně – osoby, které konfrontujete, neví k jaké organizaci patříte (viz Krycí identita manuálu agentů)
 • Vůbec – s prověřenými osobami můžete jednat otevřeně (pokud nepředpokládáte, že jsou pod kontrolou třetí strany)

Lokalizace objektu

Před přímým střetem dáváme přednost tiché a nenápadné akci. Přílišná zdrženlivost však může vést k selhání dané mise. Každý polní agent má důvěru ve vyhodnocení míry rizika.

 • Fyzické zdroje - seznamy pacientů, označení odpadů, fotografie z okolí, …
 • Lidské zdroje – doktoři, propuštění pacienti, personál (uklízečky, údržbáři, …)

Odsun objektu

I zde platí co nejvyšší míra zachování krytí identity

 • Oficiální přesun osoby - na základě předložené dokumentace (nekvalifikovanému personálu přednostně)
 • Neoficiální přesun osoby – na základě falešné identity (vládní zmocněnci, armáda, …) – demonstrace síly
 • Nenápadný přesun osoby – agenti vstupují oficiálně (s krytím) a odvádí „nestřeženě“ objekt bez povolení (riziko eskalace problému)
  • Odvoz osoby s prádlem do prádelny
  • Odvedení jiné osoby, než na kterou jsou vystaveny dokumenty
  • Odvedení pacienta v doprovodu ošetřovatelů (falešných – agentů)
  • Vyvezení mrtvoly
 • Eskalovaný konflikt – přepadení zařízení, snaha se „prosekat“ k objektu – KOORDINÁTOŘI NEPOVOLUJÍ!
 • Průnik do / z prostor jiným způsobem
  • Nabouraný nákladní vůz a tím poškozena budova
  • Únik plynu a přítomnost pravých i falešných hasičů
  • Aplikace mimosmyslových schopností
zachrana_agenta.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:56 autor: 127.0.0.1