Nástroje pro tento web


manual_pro_agenty

Operační manuál pro agenty

Krycí identita

Na misi můžete vystupovat pod svou pravou identitou (jméno, původ), v případě že nemáte falešné doklady, je to preferované řešení. Připravte si důvod cesty na dané místo, který v průběhu návštěvy neměňte. Důvod přítomnosti a krycí identita musí vypadat věrohodně. Pro základní průzkum můžete vystupovat jako turisté či návštěvníci. Vybavte se reklamními letáčky a mapami, klidně neaktuálními.

S patřičnou přípravou lze vystupovat jako reportér, fotograf, malíř, výzkumník, obchodník, lovec, kartograf, filmař, soukromý vyšetřovatel, zástupce instituce pro veřejné zdraví. K těmto krycím identitám se naučte příslušné detaily – jméno novin nebo společnosti, pro kterou pracujete, znalost jejího sídla a jména nadřízeného. Doporučené jsou spíše středně velké a menší společnosti s názvy, které můžou připomínat známé velké firmy. Nechte si vyrobit odpovídající průkazy, v případě menších společností smyšlené. Civilizované státy mají mnoho úřadů, které běžní lidé vůbec neznají a jejichž existenci nebo pravomoci nebudou ověřovat. I pokud budou mít místní lidé o instituci povědomí, určitě nebudou znát všechny její zaměstnance. Není proto nutné aby průkaz zněl na jméno skutečného zaměstnance dané instituce. Pro krycí identitu nepoužívejte takové instituce, které jsou místní nebo místně natolik známé, aby byla reálná možnost, že místní znají většinu nebo všechny její zaměstnance, nebo zaměstnance její pobočky s místní působností (místní úřad, okresní hygienická stanice, jste-li v okresním městě a pod.).

Jestliže při krytí používáte fiktivní vztahy mezi agenty – manželé, sourozenci, spolužáci, spolupracovníci – domluvte se na základních informacích a několika detailech. Místo prvního setkání, společné zájmy, jméno nadřízeného, název oddělení a jeho umístění. Tyto společné detaily používejte v rozhovorech s jinými lidmi střídmě.

Činnost na místě

Neodmítejte kontakty s místním obyvatelstvem, vystupujte slušně a přátelsky. Na otázky o sobě odpovídejte přiměřeně otevřeně s použitím své krycí identity. Ptejte se na neobvykle vypadající budovy, zařízení, vozidla nebo chování obyvatel. Místní vám dají najevo, pokud budou takové otázky nežádoucí. Buďte zvědaví, ne přehnaně vlezlí.

Snažte se navázat kontakt s osobami, které působí ve vašem cílovém objektu. Nemusí jít o přímé zaměstnance, může jít o dodavatele jídla, oblečení, materiálu. I zaměstnanci uzavřených výrobních komplexů potřebují pravidelný přísun potravy a dalších zásob. V případně běžných výrobních závodů přespávají doma, navštěvují hospodu, v neděli kostel. Zmapujte pohyb lidí do a z cílového objektu. Kromě docházejících pracovníků z vnějšku je možné že pracovníci nebo jiní z cílového objektu mají pochůzky mimo objekt samotný. Jejich činnost mimo objekt může podat druhotné informace o jejich činnosti uvnitř objektu.

Získávání informací

Své kontakty oslovujte jménem, pokud vám nabídnou tykání, tak křestním jménem. Zajímejte se o práci svých kontaktů, nechte si vysvětlit detaily a zkuste je pochopit, abyste vypadali zaujatě. Informace si musíte zapamatovat, před nimi si nic nezapisujte ani nekreslete, jedině pokud máte reportérské krytí a kontakt na něj reaguje kladně. Nebojte se zeptat i na tajné informace, jako byste nevěděli, že jsou tajné. Pokud však z místního šetření zjistíte, že dotazovat se na konkrétní informaci je nejsnazší cestou do problémů, neptejte se nikdy přímo. Ujistěte kontakt, že je nebudete nikdy šířit a nebudete uvádět jejich jméno. Přiznejte svou neznalost v oboru jejich činnosti a nechte si vysvětlit jejich zkušenosti a pohled.

Pro specifický typ informací budete potřebovat navštívit příslušné instituce a ústavy. Při pátrání po zmizelých lidech nebo podezřelé činnosti kontaktujte policisty a strážníky. Pro informace o nemocných, nakažených nebo kontaminovaných navštivte místní lékaře, nemocniční sestry, ošetřovatele, lékárníky.

Násilné řešení situace

Mějte na paměti, že násilné řešení jakéhokoliv problému je až nejzazší možnost, když selže všechno ostatní. Teprve v tom případě je použití násilí k dosažení cíle ospravedlnitelné. Organizace preferuje řešení bez použití násilí. Čím méně na sebe přitáhnete pozornost tím lépe pro vás, případně pro další operativce, bude-li potřeba se na místo vydat ještě v budoucnu. Z toho důvodu se vždy snažte provádět akce na místě tak, abyste se i vy sami mohli opět do daného místa vrátit aniž by vám hrozilo akutní nebezpečí jak ze strany místních obyvatel, tak i ze strany státních orgánů.

Předtím než se rozhodnete k násilnému řešení nastalé situace se vždy dvakrát zamyslete nad tím, zda není možné nastalou situaci řešit jinou cestou!

manual_pro_agenty.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:56 autor: 127.0.0.1