Nástroje pro tento web


uhl

Dr. Uhl

prozatímní

Charakterizace

  • Říšský Němec
  • doktor medicíny
  • lékař v Sanatoriu pro duševně choré v Luckau
  • zakomplexovaný
  • do Sanatoria patrně přeložen „za trest“

Zaznamenaná přítomnost

  • 4. - 28. září 1938 - Luckau, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Německo

Svodka

Dr. Uhl je zakomplexovaný lékař pracující v sanatoriu pro duševně choré v Luckau. Do projektu Přenos vědomí podle zjištěných informací není zapojen. Je potřeba prověřit jeho vztah k programu probíhajícím v sanatorium, je možné že by byl ochoten ke spolupráci s Organizací a mohl poskytnou další informace.

Z povahy své práce v sanatoriu a povahy likvidace obětí experimentu (lokální krematorium a jáma na „pohřbívání“ pozůstatků zpopelněných M26, M32 je nepravděpodobné, aby nic o chodu sanatoria nevěděl.

To se týká jak přímo projektu Přenos vědomí, byť pravděpodobně spíše sekundární informace, tak také programu rasové a duševní hygieny, pod kterou tento projekt patrně probíhá (respektive možná probíhal ve sledovaném období). Je možné, že pod programem rasové a duševní hygieny jsou ukryty i další projekty, které by měla Organizace zájem prověřit.


Doplňující poznámky

Pro případné další vytěžení nebo přímo pro získání ke spolupráci by mohlo být důležité zjistit, proč byl do sanatoria přeložen.


Seznam příloh

Rozdělovník - související:

uhl.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:56 autor: 127.0.0.1