Nástroje pro tento web


hlaseni:m7_a114

Hlášení M7-A114

Mise
M7 Dvojí smrt
Autor hlášení
A114 Paul O´Brian

Zadání mise

Prověření případu nedávného zastřelení dva roky mrtvého syna místního guvernéra.

Shrnutí mise

Na místo jsme se dostali bez problémů, po vyřízení úvodních záležitostí (ubytování, papíry) jsme začali zjišťovat informace o případu. Ukázalo se že guvernérův syn, zesnulý na nemoc přede dvěma lety, byl před dvěma týdny zastřelen svým otcem, místní orgány to svádějí buď na voodoo (tisk) případně na shodnou podobu dotyčných (policie, úřady). Exhumace nebyla provedena, námi provedená exhumace ukázala že původní tělo v hrobce chybí, naše zjištění prakticky popírají možnost tak rozsáhlé shody dvou lidí včetně prodělaných nemocí a zranění). Po zahlazení problémů vzniklých nedorozuměním s místní policií jsem se s agentem A113 vydal získat informace k místnímu majiteli plantáže, informace od něj nás nasměrovaly k problémům guvernérova syna s místní komunitou. Neshoda způsobila, že jsem byl postřelen a následující hodiny jsem strávil únikem ze zajetí. Později jsme byli těmito lidmi přepadeni, což vedlo k jejich smrti. Guvernérův syn byl nejspíše objetí nějakého místního rituálu, jehož přesnou povahu se nepodařilo zjistit.

Podrobný průběh mise

Cesta na místo určení (vzducholoď, automobil) proběhla bez zvláštních okolností, stejně jako ubytování v hotelu. Po příjezdu si někteří ostatní agenti šli zařídit své vlastní záležitosti (A117, A113), případně se šli seznámit s místními tržišti a hospodami (A115). První den jsem strávil s agentem A113, který potřeboval tlumočníka do francouzštiny kvůli vyřízení s případem nesouvisejících dokumentů. Odpoledne jsem se rozhodl získat informace z místních zdrojů, od policie, novin, ohledávajícího lékaře a tak podobně, bohužel jsem se setkal s problémy na místní policii, jejíž příslušník byl nejen zcela neochotný pomoci, ale i z mé pozice nepřístupný diskusi a neúplatný, což byla kombinace na kterou jsem z Evropy nebyl moc zvyklý. Výsledkem byl poměrně nepříjemný incident, jehož následkem bylo zabavení mého pasu a osobní zbraně. Informace z místního tisku byly prakticky nepoužitelné, s úspěchem jsem se nicméně setkal u místního, nečekaně seriózního doktora. Guvernérův syn zemřel přede dvěma lety na tropickou horečku, jeho diagnóza i smrt byla prakticky nediskutovatelná. Přede dvěma týdny byl guvernérem zastřelen mladý muž jehož tělo odpovídalo všem znakům zesnulého syna (prodělaný zápal plic, jizvy, chrup atd.) Po určité snaze se mi podařilo získat přístup na pitevnu, tělo bylo zcela očividně zabito průstřelem hrudníku, jedinou zvláštností vyjma doktorem zmíněných byly mozoly na prstech (ke kterým se dá v Africe přijít všelijak) a jizva od nože na dlani. S určitým úsilím jsem u doktora získal možnost další spolupráce. Večerní návštěva konzula s agentem A117 přinesla potvrzení rodiny o shodnosti mrtvého a jejich syna. Podařilo se také najít náznak že by případ mohl souviset s místním majitelem plantáže, za kterým jsme se na žádost agenta A117 rozhodli druhý den vydat spolu s agentem A113 (volba padla na nás z důvodů předpokládaného silného šovinismu a agresivity dotyčného). V noci jsem se ještě vloupal na policejní stanici, kde jsem si vzal zpět své doklady, zbraň a sebral jsem z kartotéky papír se svými iniciálami. Zahladil jsem po sobě stopy a zbraň i doklady jsem uložil do poštovního balíčku a poslal přes náhodného člověka na recepci hotelu, kde jsem si je ráno vyzvedl. Rozhodnutí navštívit majitele plantáže, jistého Nariena, bohužel nepatřilo mezi nejšťastnější. Narien se ukázal být veteránem Francouzské cizinecké legie, mimo jiné také poněkud omezeným šílencem. Podařilo se nám zjistit původ sporu mezi ním a guvernérem, který spočíval v hádce mezi jejich syny, ve které figurovala i nějaká místní dívka. Narien poté usoudil, že naše přítomnost představuje riziko pro jeho podnikání a postřelil mě, zpětně jsem se dozvěděl že agent A113 byl propuštěn s varováním, že má Wehrmachtu podat hlášení které se Nariena nebude nijak týkat. V bezvědomí jsem strávil zhruba půl dne. Narien se mě rozhodl vyslýchat, po chvíli jsem pochopil jeho charakter a způsob myšlení a pak už nebyl příliš velký problém jej přesvědčit aby mě propustil ve vlastním zájmu. Odvezl mě na okraj svých pozemků na pokraji noci s lehce ošetřeným zraněním a pistolí s jedním nábojem. Cestou zpět jsem v důsledku zranění ztratil přesnou představu o čase, podařilo se mi však zorientovat, udržet směr a dojít do 20 km vzdálené vesnice, kterou jsme minuli cestou k Narienovi. Tam se mi po určitých lingvistických problémech podařilo vyžádat pomoc u místního šamana, z jehož poznámek jsem vyvodil, že již byl navštíven ostatními agenty (minimálně A115). Nevěděl jsem co se mezi nimi odehrálo, takže jsem se k nim přihlásil jen opatrně. Ráno jsem se vydal zpět do města právě ve chvíli, kdy do vesnice přijeli i ostatní. Agent A116 mi narychlo poskytl odbornější ošetření, dozvěděl jsem se o tom že agent A115 si nechala u šamana vytvořit amulet, který neměla sundávat, sundala jej, pak zjistila že je nejspíše otrávený, dle jednoho z místních šlo o lehký jed používaný jako antikoncepční prostředek. Guvernérův syn podle informací zjištěných ostatními počal dítě s jednou místní dívkou, kterou pak opustil, čímž pošpinil její čest. Jeho smrt byla nejspíše dílem šamana, stejně jako jeho posmrtný návrat. Při cestě zpět jsme byli přepadeni Narienem a třemi jeho muži, tuto situaci se nám s agentem A113 podařilo vyřešit, aniž by byl někdo z nás zraněn (tři nepřátelé zůstali mým přičiněním mrtví, Nariena jsme opustili ve stavu blízkém smrti, i když existuje jistá, malá, šance, že mohl přežít).

Zjištěné informace

Místní prostředí - Guvernér byl původně horlivý do práce, později rezignoval na snahu jakkoliv zlepšit místní situaci. Právo je v rukou jednotlivců, úřední orgány nevládnou prakticky žádnou mocí. Ačkoliv oficiálně má být policie zastoupena velitelem a jeho podřízeným, získali jsme podezření že existuje pouze podřízený a velitel existuje pouze na papírech.

Případ dvakrát zabitého Luciena - zdá se, že měl poměr s místní dívkou kterou zneuctil a ta požádala o pomstu místního šamana. Jeho původní smrt mohla být způsobena šamanovým vlivem (droga, jed…), ale také mohlo jít o přirozené úmrtí, tuto informaci považuji za zpětně takřka nepotvrditelnou. Jisté je, že byl buď oživen (možná nějakou přírodní drogou, která umí vyléčit tropickou horečku i ve stavu považovaném již za smrtelný?) nebo skutečně přiveden zpět k životu (shoda původního Luciena a zastřeleného je prakticky nepochybná). Zjištění podrobných informací je prakticky nemožné - potřebné informace by bylo potřeba získat od místní domorodé komunity, jejíž víra ve voodoo promíchává případné skutečné efekty s pověrčivostí, navíc kompetentní místní (šaman) nejsou nakloněni ke sdílnosti s cizinci.

Informace k došetření

  • Lucienovo vstání z mrtvých: není jisté zda se odehrálo krátce po pohřbu nebo až nedávno, není jisté jak bylo provedeno (zda nějakou neznámou látkou, nebo skutečně nadpřirozeně).
  • Šaman: Je takřka jisté, že za incidentem stojí on, tedy i ví, jak byl proveden, tato informace může být velice hodnotná. Tyto informace ale nejspíše není možné získat, určitě ne momentálně dostupnými prostředky.
  • Lucienovo jednání: Není vůbec jasné, zda měl Lucien v době pokusu o vloupání se do otcova domu svobodnou vůli, nebo zda byl pod vlivem drog/ovládnut jiným způsobem. Ať to bylo jakkoliv, nevíme, co jej přivedlo zpět do původního domova ani co dělal předtím.
hlaseni/m7_a114.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1