Nástroje pro tento web


hlaseni:m161_a126

Hlášení M161-A126

Čtvrtek 10. srpna 1939 – Boston, Massachusetts, USA

SOUVISLOST S FENOMÉNY:

- Ovládání mysli - Workers of the Earth (WOTE)

RÁMEC MISE:

- na místo jsme dorazili s A174 Johannem Stuhlem, abychom zkontrolovali našeho drahého přítele A244 Waltera Wilsona, kterého po prvním kontaktu s Omegou (M119 Entita z lomu) začaly trápit problémy s alkoholem, měli jsme starost o jeho duševní stav a aby neprovedl něco nepředloženého,

- A244 mezitím navázal kontakt s místní civilistkou Amelii Rollins, mecenáškou sponzorující mimo jiné místní klub anonymních alkoholiků,

- paní Rollins požádala A244 a další dva civilisty - fotografa Aarona K Windfielda a kněze Jamese Stevense - o pomoc při prověření podezřelého dění v místním sirotčinci madamme Colette v North End za okrajem Bostonu,

- impulsem pro paní Rollins byl šifrovaný dopis od jednoho s chlapců (Stephen Lambert), kterého v minulosti finančně podporovala a který byl do sirotčince nedávno umístěn,

- do sirotčince pronikla skupina agentů a civilistů pod záminkou očkování dětí experimentální vakcínou proti nemoci šířící se v Bostonu (viz níže),

- zapojení civilisté byli rekrutováni pro další spolupráci s Omegou

- slabinou mise bylo, že její cíl formulovali civilisté, nikoli Omega, a větší pozornost tedy byla věnována záchraně chlapce (nakonec úspěšné) než získání informací cenných v širším kontextu,

- i přes to byla mise úspěšná a přinesla některá dílčí cenná pozorování

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

- v sirotčinci probíhají pokusy na dětech, resp. zejména starších chlapcích (10-16 let), kterým je pravidelně podávána Radio Cola v aktivní variantě (červené plechovky) a v dílně pracují v blízkosti malé Teslovy věže, která zřejmě nahrazuje anténu jinak obsaženou v plechovce, a zesiluje signály z větší věže ve vzdálenějším okolí,

- cílem experimentů je zřejmě vytvořit z chlapců pomocí signálů a n-stoff poslušné dělníky a posléze i vojáky,

- potvrdilo se, že A174 Johann Stuhl má v těle aktivní n-stoff a s vhodnou anténou přijímá stejný signál jako děti - díky tomu jsme zjistili, že signál má dvě složky: 1) verbální, která opakuje základní příkazy „pracuj, poslouchej, buď v klidu“, 2) emoční, která příjemcům způsobuje nepříjemné pocity, pokud se příkazům vzpírají, a naopak příjemné, pokud vykonávají, co se po nich chce,

- zdrojem signálu je zřejmě velká věž dále na sever (viz M157 Ve stínu věže), naopak směrem na jih k městu signál slábne,

- experimenty jsou zřejmě z větší části úspěšné, většina chlapců se chová velice poslušně (s výjimkou několika málo jako Stephen, který se pití nápoje skrytě vyhýbal), zároveň se ale u nich projevují známky otravy thaliem - apatie, zpomalené reakce,

- experimenty v sirotčinci vede doktor Hendrikson (?), který je nedůvěřivý, ale ne vysloveně nepřátelský - agentům se podařilo získat jeho svolení s přístupem k dětem pod záminkou očkování proti šířící se nemoci,

- doktor si o prováděných pokusech vede pečlivé záznamy, jejich získání by mohlo být velice přínosné,

- zadavatelem experimentů je zřejmě jistý „General C“, kterého jsme identifikovali jako generála v civilu Collinse - pracuje na experimentálním vývoji zbraní a bojových technologií, včetně postupů, které zvýší odolnost a morálku vojáků až za hranice lidskosti; je hlasitým propagátorem modernizace armády, mezi veterány je ovšem považován za nebezpečného šílence, který sbírá všemožné nápady a při jejich ověřování se neštítí pokusů na lidech, na jejichž životech mu vůbec nezáleží; nezjistili jsme ovšem, pro koho Collins pracuje a jaký je jeho vztah k nám známým organizacím,

- chlazenou Radio Colu do sirotčince dodávají firemní dodávky (řidič + ozbrojený strážce) v obou variantách (červená + modrá) - zdá se tedy, že experimenty probíhají s vědomím WOTE, jestli ne přímo na jejich pokyn,

- v posledních měsících sirotčinec nikdo ze starších dětí neopustil, po dosažení 16 let věku nejsou propuštěni, ale převezeni jinam, „do armády“,

- chlapec Stephen vypověděl, že osobně generála viděl jednou při návštěvě sirotčince, a zaslechl ho říkat „jestli to vyjde, tak je pošleme rovnou do boje, na národní gardě to nechat nemůžeme“,

- v sirotčinci jsme nepozorovali ozbrojenou ostrahu,

- ve snaze osvobodit Stephena získala paní Rollins číslo „do kanceláře“, která může o propuštění rozhodnout - zřejmě jde o řídící štáb organizace, která je v pozadí experimentů (možná o pracoviště generála Collinse), stálo by za bližší prozkoumání

DALŠÍ POZOROVÁNÍ:

- v Bostonu kolují zprávy o podivné nemoci šířící se v černošském West Endu, nákaza zřejmě postupuje (viz M158 Žlutý kruh)

- pracovníci sirotčince byli varováni před Omegou, organizace u nich má velmi špatné jméno - je považována za teroristickou buňku systematicky vyvražďující a vypalující sirotčince a blázince ve snaze očistit zemi - rozhodně nedoporučujeme se v podobných kontextech k organizaci otevřeně hlásit

MOŽNÉ CÍLE DALŠÍHO ZKOUMÁNÍ:

- získat lékařské záznamy z experimentů prováděných v sirotčinci a díky tomu se dozvědět více o jejich cíli a mechanismech působení látek,

- najít generála Collinse a dozvědět se více o jeho aktivitách a vztahu k WOTE, potažmo dalším organizacím, včetně národní gardy a federálních složek,

- zjistit lokaci telefonní linky „kanceláře“ a zjistit více o organizaci, které zastupuje,

- vysledovat, kam jsou ze sirotčince odváženi šestnáctiletí chlapci („do armády“) a jaký je jejich další osud,

- zjistit, o jakém „boji“ mohl mluvit generál Collins, který „nemůže nechat na národní gardě“

hlaseni/m161_a126.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1