Nástroje pro tento web


hlaseni:m149_a252

Hlášení M149-A252

29. července 1939

Na popud svého korespondenčního přítele Petra Čobeje jsem za ním odcestoval do USA. Nedlouho po příjezdu mne pan Čobej informoval o aktivitě, zřejmě okultního charakteru, v městečku Lincoln (Kansas). Vzhledem ke skutečnosti, že jsem již dále nemohl zneužívat pohostinnosti dobrého pana Čobeje a také vzhledem k zájmu, který u mě vyvolala zpráva, kterou mi nechal přečíst, rozhodl jsem se zmíněnou oblast navštívit vlakem a pokusit se popisovaným jevům přijít na kloub.

V inkriminované zprávě se psalo o znepokojivých událostech a jevech ve zmíněné oblasti. Konkrétně: Nezvěstní obyvatelé, podezřelé technologie, zvláštní organismy apod.

Již ve vlaku jsem identifikoval čtyři Američany, kteří také mířili do Lincolnu prošetřit tyto jevy. Dva novináře, podnikatele v oblasti vynálezů moderní techniky, a doktora historie, který pobýval několik let v Evropě.

Navázat vřelé vztahy a připojit se k jejich zkoumání bylo bezprostřední a bezproblémové. Dokonce jsem byl na jejich náklady 2x svezen místním taxi. Americké taxíky jsou velmi prostorné a cesta s nimi byla velmi příjemná, jen kdyby v Lincolnu nebylo takové nesnesitelné horko, ale dosti o taxících.

Z komunikace zmíněných novinářů a onoho podnikatele vyšlo najevo, že jsou všichni členy jakési tajné organizace - Omega. Úkolem této organizace v Lincolnu, bylo prý zjistit skutečnosti o záhadné plísni.

Spolu s těmito agenty Omegy jsme po krátkém pátrání a pod záminkou koupě vytěžené části kamenolomu, byli vpuštěni do oblasti se zapůjčeným vozem, ovládaným na dálku teslovou věží v blízkosti městečka. Tento velmi podezřelý vynález měl dokonce do svých útrob zabudované rádio. Pan Goldstein, který tento zvláštní dopravní prostředek řídil, si pochvaloval akceleraci a kvalitní brzdy. Vůz neměl žádné řazení ani spojkový pedál. Po kratší jízdě jsme však tímto „vozem“ dorazili k úzké části cesty po vrstevnici strže kamenolomu. Oblast byla na průjezd velmi nebezpečná a v okolí byly nalezeny stopy po nedávné nehodě.

Po obhlídce této nebezpečné oblasti vyšlo najevo, že právě zde, před několika týdny, havaroval vůz společnosti Sommersfeld co., která zajišťuje dodávky elektřiny v oblasti Lincolnu, prostřednictvím věží vynálezce N. Tesly. Obětí této havárie byl i řidič a pracovník oné velmi podezřelé společnosti. Božská prozřetelnost se postarala o to, že kdo s čím zachází, ten s tím i schází. V tomto případě, zaměstnanec podezřelé společnosti i s firemním vozem spadl do strže lomu, kde nebožák prorostl jakousi černou plísní.

Tato černá plíseň ho napadla takovým způsobem, že jeho tělo kompletně prorostla a pokryla. Z nějakého neznámého důvodu jel tento řidič do lomu i s dalším podezřelým vynálezem společnosti Sommersfeld co. - oscilátorem, jakýmsi vysílacím zařízením.

Zřejmě symbióza plísně, lidského těla, oscilátoru a energie z nedalekého sommersfeldského energetického vysílače v podobě nenáhodou vysoké věže. Vedla k velmi podivnému jevu: Pokud byla teslova věž aktivní, oscilátor umožňoval infikovanému nebožtíkovi komunikovat v podobě skřeků podobných vytí démonů z nižších sfér. Zde z mé strany bohužel došlo k nepochopení probíhajících skutečností. Zatím co pan Shears s pány Jeffersonem a Goldsteinem slaňovali dolů do strže k místu havárie, já a pan Tucker jsme zůstali nahoře u již zmíněného podezřelého vynálezu společnosti Summersfeld - teslovou věží poháněného vozu s rádiem. Neměli jsme žádné indicie k úkonům činěnných pány dole a reagovali jsme tedy čistě na jevy u nás nahoře.

Z rádia zvláštního vozu se začaly ozývat skřeky. Tyto jsem unáhleně považoval za vytí démona z nižších sfér. Rozhodl jsem se tentokráte nezaváhat a okamžitě jsem se jal provést ochranný hermetistický rituál. Domnělý démon reagoval jak na aramejštinu, tak na latinu a později i na angličtinu. K názoru, že se skutečně nejednalo o bytost z nižších sfér, ale plísní při životě udržovaného pracovníka Sommersfeld co., mě přivedly násl. reálie:

  1. Jednalo se o obyčejného člověka prorostlého jakousi černou plísní.
  2. Jeho skřeky bezesporu vytvářel radiový vysílač (oscilátor) bez reproduktoru, resp. tímto byl onen nebožtík.
  3. Nebožtík byl udržován při životě symbiózou plísně a lidského organismu.
  4. Jakmile byla teslova věž přepnuta na noční (slabší) režim, oscilátor přestal být napájen a napadený nebožtík přestal komunikovat - nebyl v dostatečném dosahu sníženého výkonu věže.
  5. Jakmile jsme se s tělem přiblížili blíže ke zdroji energie, opět se snažilo komunikovat skřeky.
  6. Provedený ochranný rituál na stavu nebožtíka napadeného plísní nic nezměnil. Situaci ani nezhoršil a ani nezlepšil. Přičemž jsem si jist, že rituál byl proveden správně, byť na jeho konci, byl ochranný kruh ze soli narušen panem Tuckerem.
  7. Pokud je zde něco skutečně produktem okultní aktivity nějakého velmi schopného černého mága, pak touto emanací satanovi moci musí být ona černá plíseň, která se vyskytuje po celém Lincolnu a jeho okolí. Napadá dobytek, kukuřičnou úrodu a mrtvé nebo velmi zraněné lidi.

Poté kdy se k naší pozici vrátili ze dna strže pánové Goldstein, Jefferson a Shears došlo k lehké neshodě způsobené nedorozuměním mezi skutečnostmi, které pozorovali paralelně naše dvě skupiny nahoře a dole. Nicméně jsme nakonec dospěli ke vzájemnému konsensu: Redukovat černou plíseň lihem (později levnější náhražkou - benzínem) a nebožtíka vytáhnout nahoru a tělo odvézt v zapůjčeném voze.

Zhruba kolem 14. až 15. hodiny jsme se vrátili do centra Lincolnu, kde jsme před místním restauračním zařízením uviděli přijet další vůz s dvěma pracovníky Sommersfeld co.. Pan Tucker zjistil, že tento vůz byl vybaven zařízením na vyhledávání signálu oscilátoru. Proto jsme se všichni dohodli, že je nutné toto zařízení sabotovat. Rozhodně dříve, než z lomu odvezeme infikované tělo s oscilátorem.

Úkolu sabotáže se ujal pan Tucker, ale byl okamžitě od vozu odehnán. Černoch v blízkosti automobilu na americkém jihozápadě ihned vyvolal rozruch. Po chvíli se situace uklidnila a před hostinec přijeli 4 chlapci ve věku 12-14 let. Pod záminkou, že se stanou pomocníky příslušníků tajné vládní organizace je pan Shears uplatil, aby radiolokační automobil Summersfeld Ent. sabotovali jablkem do výfuku. Jakmile tato sabotáž úspěšně proběhla, vydali jsme se do místního koloniálu nakoupit líh a plachtovinu.

Majitel koloniálu nás informoval o dalších incidentech s černou plísní a popsal jednak z mrtvých vstání jakéhosi Gordona a útok emanace démona Baella na místní dobytek. Poskytl nám poslední metráž plachtoviny, poslední páry rukavic a posledních pár galónů lihu. Nedostatek plachtoviny a lihu nás dovedli k nápadu nahradit líh benzínem. Stejné podezřelé události potvrdil i majitel vedlejšího autoservisu a benzínové stanice, od kterého jsme si pronajali značně ojetý vůz.

S náležitými proprietami a pronajatým vozem jsme vyrazili opět zpět do kamenolomu, extrahovat tělo ze dna strže. Vrátit se na místo nehody nebylo nijak komplikováno, ale byly jsme na místě viděni projíždějícím řidičem s nákladem kamení, který se nás vyptával co tam děláme, že tato úzká oblast je nebezpečná. Opět jsme ho přesvědčili o našem krytí - ergo prohlížíme vytěžené oblasti kamenolomu ke koupi. To ho uklidnilo a oblast násl. opustil. Dolů k tělu tentokráte sestoupili pánové Jefferson, Tucker a Shears. Já a pan Goldstein jsme zůstali nahoře u pronajatého automobilu.

Jakým způsobem skupina dole u těla a havarovaného vozu postupovala jsme nebyli s panem Goldsteinem informováni. Nicméně do kufru našeho pronajatého automobilu bylo naloženo zabalené tělo do plachtoviny i s oscilátorem. Jakmile jsme se, po cestě z lomu, přiblížili k babylonské věži (tzv. již několikráte zmíněná teslova věž), opět tělo s plísní začalo využívat oscilátor napájený z věže k tomu, aby s námi, bohužel opět skřeky, komunikovalo. Pan Shears správně identifikoval, že v tomto případě jako reproduktor oscilátoru slouží klakson automobilu a tento po krátkém zastavení úspěšně demontoval z vozu. Dokud jsme se s vozem, oscilátorem a tělem pohybovali v dosahu věže, tělo se snažilo komunikovat skřeky. Jako cíl naší cesty jsme zvolili opuštěnou farmu, která propadla bance. Tuto informaci nám mimoděk poskytl majitel autoservisu a benzinové stanice.

Na místě opuštěné farmy nás nalezli i všichni členové Strážců galaxie na svých bicyklech. Opět bylo nutné s hochy vyjednat platbu a opět se toho ujal pan Shears. Chlapci nás informovali, ve snaze pomoci vládním tajným činitelům, že jejich tajná základna (dům v koruně velkého stromu) za městem v lese u řeky Saline byla napadena a zamořena obřími pavouky. Opět popsali démona Baella a jeho armádu, stejně jako majitel koloniálu. Vzhledem k této velmi znepokojivé informaci jsme se všichni jednohlasně dohodli věc řádně prošetřit. Vůz i se zabaleným nebožtíkem a oscilátorem jsme nechali ukrytý na opuštěné farmě a do lesa u Saline jsme vyrazili pěšky - k mé velké nelibosti, kterou jsem statečně nedal najevo.

Možný předběžný závěr

Schopný černý mág (možná ředitel či majitel Sommersfeld co..) s pomocí úmluvy s padlým andělem (možná Samael) vytvořil energetické věže (viz. babylonské věže) a na prodeji energie z těchto věží hodlá zbohatnout (toto by mohlo vést i k úvaze, že se jedná o smlouvu s démonem Mammonem). Ďábel si však najde cestu a využije toto k naplnění zjevení sv. Jana: Vytvořením černé plísně - ergo moru a dále uvede do naší sféry archdémona Baella, jehož doupě odhalí (ne náhodou) čtyři nevinné duše - děti, které své uskupení pojmenují (opět nikoliv náhodou) Strážci vesmíru, později galaxie.

Pokud má Baell hrát roli jednoho z jezdců apokalypsy, hraje Hitler roli dalšího jezdce, či spíše falešného antikristova proroka? Možná tu stále jezdci někde jsou a jen se snaží probudit velkou Bestii. Černý mor, stoletá válka, násl. Velká válka a Španělská chřipka. Teď černá plíseň a Hitler s jeho nacisty. Přijde ještě horší válka než byla Velká válka? Zvítězí poté Bestie a nebo opět lidstvo najde cestu k Boží milosti?

hlaseni/m149_a252.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1