Nástroje pro tento web


szilard

Leo Szilárd

Charakterizace

Zaznamenaná přítomnost


Kontakt s agenty

a194.jpg A194
A174 - Varoval ho, že skupina zločinců nosících bílé šály usiluje o jeho život a že Warner Wallace je jedním z nich. Dále mu řekl, že může důvěřovat lidem, kteří se prokážou odznakem Omegy.

a188.jpg A188
a189.jpg A189


Životopis

 • Studium započal na Technické škole v Budapešti.
 • 1919 kvůli politickému napětí a nevhodným studijním podmínkám odešel do Berlína, studium na Technische Hochschule
 • 1921 ukončení studia a zapsání na Univerzitu Fridricha Viléma
 • Spřátelil se s Albertem Einsteinem
 • 1922 doktorát za práci „Pokles entropie v termodynamické soustavě vlivem inteligentní bytosti“
 • 1923 - 1933 Pomocný profesor a přednášející teoretické fyziky s Ervinem Schrödingerem
 • Přednášející chemie a jaderné fyziky s Lisou Meitnerovou
 • 1925 - 1933 patenty (některé společně s Albertem Einsteinem)
 • 1929 patent na urychlovač částic
 • 1931 patent na elektronový mikroskop
 • 1933 odjezd do Anglie
 • Spolu s Hansem Bethem umožnil zaměstnání mnohým uprchlým vědcům na anglických univerzitách. Přesvědčil sira Wiliama Beveridge, aby založil organizaci Academic Assistance Council, jejímž cílem bylo pomáhat vědcům, kteří uprchli před nacismem.
 • 1934 měl na Royal Society v Londýně přednášku Ernest Rutherford, který hovořil o obrovské energii ukryté v atomovém jádru. Také prohlásil, že není možné praktické využití atomové energie, neboť na Zemi nelze vytvořit potřebný proces. S jeho závěry Leó Szilard nesouhlasil a vyslovil myšlenku, že pokud by existoval dostatečně nestabilní prvek, který by uvolnil dva neutrony poté, co jeden pohltí, bylo by možné s tímto prvkem vytvořit řetězovou reakci, za předpokladu, že by ho bylo kritické množství.
 • 1934 a 1936 podal dva patenty do British Admirality na řetězovou reakci, doporučil beryllium, brom a uran.
 • 1935 výzkum v oblasti jaderné fyziky v Clarendon Laboratory, výzkum iridia. Své kolegy se snažil přesvědčit, že atomová energie má praktické využití, avšak zároveň představuje hrozbu a proto by měl výzkum probíhat pod určitým dohledem.
 • 1937 pokračoval ve výzkumech v Oxfordu s Jamesem Tuckem
 • 1938 přestěhování do New Yorku, na Kolumbijské univerzitě spolupracuje s Walterem Zinnem na neutronových emisích.
 • 1939 Po objevení štěpení uranu přesvědčoval jaderné fyziky, aby upustili od dalšího zveřejňování výzkumů.

Doplňující poznámky

szilard.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1