Nástroje pro tento web


projekt_omega

RPG Projekt Omega

1. Základy

Vítejte v Omeze

Před sebou máte příručku popisující vytvoření jedné sekce Projektu Omega a její fungování. Pokud s tím máte zkušenosti, můžete tuto kapitolu přeskočit. Jestliže si nejste jisti, zda chápete princip, zde je stručné vysvětlení.

Se skupinou svých známých si vytvoříte fiktivní postavy, a následně budete v roli těchto postav jednat a zažívat různé zajímavé příběhy. Můžete to brát jako mix mezi stolní a divadelní hrou. Budete využívat několik pravidel, nicméně nedostanete žádný scénář. Reakce a činy vašich postav budou záležet na vašem úsudku a představivosti. Zčásti je budete hrát téměř divadelním způsobem, zčásti popisovat, přičemž si sami budete určovat, který přístup kdy zvolit.

Vaše postavy se můžou vydat do libovolného prostředí a dělat, cokoliv uznáte za vhodné. Nicméně my vám nabídneme jedno konkrétní prostředí, Svět Úsvitu vycházející z reality roku 1939. A také jeden velký příběh, Úsvit Zítřka, ve kterém budete odhalovat pravou podstatu onoho světa.

Za oponou

Projekt Omega je RPG, Role-playing Game, tedy Rolová hra. Zažijete v něm zajímavá dobrodružství, aniž byste museli vstát z křesla nebo dokonce opustit pokoj. Nicméně abyste se dokázali lépe dostat do atmosféry této hry, je tato kniha sepsána tak, jako byste si vytvářeli skutečné postavy, které se vydávají zkoumat tajemné a záhadné události. Budeme se k vám obracet jako ke členům tajné organizace, a spíše než o pravidlech hry budeme mluvit o pravidlech Omegy.

Terminologie

V dalším textu používáme terminologii vycházející ze slovníku tajných služeb.

 • Sekce - herní skupina sestávající se ze dvou až deseti (i více) hráčů a hráček, jejíž členové se spolu schází na herní sezení. Fungování Omegy je navrženo tak, aby pro hru nebyla nutná přítomnost všech členů sekce.
 • Operační skupina - členové sekce, kteří se sejdou na jedno herní sezení. Optimální velikost operační skupiny je 4 - 6 členů, minimální velikost je 2, použitelné maximum se pohybuje okolo 8 lidí. Je možné, aby členem Operační skupiny byl i člověk z jiné sekce Omegy, nebo nový účastník, který si chce hru vyzkoušet.
 • Důstojník - hráč nebo hráčka, reálná osoba sedící u stolu, která popisuje a hraje chování své smyšlené postavy ve fiktivním světě. Tato příručka mluví o důstojnících, agentech a koordinátorovi obvykle v mužském rodě, ale všechny postupy a pravidla se vztahují i na ženy. Ekvivalent herce v divadle nebo filmu.
 • Agent - smyšlená postava ve fiktivním světě, hráčův avatar, role podobná divadelní nebo filmové postavě.
 • Koordinátor - hráč nebo hráčka odpovědný za koordinování hry, vytváření zápletky a aplikaci pravidel. V jiných RPG se nazývá Vypravěč, Game Master (GM), případně jinými názvy.
 • Mise - zpravidla jedno herní setkání (sezení, seance) trvající dvě až osm hodin reálného času, během které uplyne několik hodin až několik dní ve fiktivním herním světě. Nejlepší příměr mise je jedna kapitola v knize nebo jeden díl seriálu. Jednotlivých misí se můžou účastnit různí členové sekce.
 • Setting - fiktivní herní svět, ve kterém se děj odehrává. Může jít o libovolné prostředí, historické, fantasy, sci-fi, převzaté z filmů či knížek, nebo úplně vymyšlené. Omega používá setting Svět Úsvitu vycházející z reálného světa roku 1939 s přidáním paranormálních fenoménů a rozvinutím několika technologií nad rámec skutečné historie. Je podobný filmům Kapitán Amerika, Poslední křížová výprava, a částečně i filmům Svět Zítřka nebo Hellboy.
 • Kampaň - série misí odehrávající se v jednom settingu, která tvoří uzavřený příběh, podobně jako kniha, film nebo seriálová série. Oficiální kampaň Omegy je Úsvit zítřka.

Co potřebujete

Začít hrát je snadné. Potřebujete následující:

 • Dva až sedm lidí. Obvykle se jedná o skupinu kamarádů, spolužáků, rodinných příslušníků, či kombinaci těchto možností.
 • Záznamové kartičky. Pro snadnou manipulaci doporučujeme tvrdší papír a velikost 9 × 6 cm, v počtu cca 10 - 15 kartiček na hráče, a k tomu nějaké psací pomůcky.
 • Losovací karty. Postačují jakékoliv karty, u kterých lze rozlišit dvě barvy, například žolíkové. Ideální je, aby měl každý hráč svůj balíček, ale můžete jeden balíček rozdělit mezi dva hráče, nebo použít jeden pro všechny. V každém balíčku musí být stejný počet karet jedné a druhé barvy (třeba černé a červené) a minimálně dvacet karet celkem. (Pokud nemáte karty, lze je nahradit žetony dvou barev v neprůhledném sáčku, nebo libovolnou kostkou se sudým počtem stran, přičemž budete rozlišovat jen sudá-lichá.)
 • Papíry na poznámky a kreslení.

Kromě toho můžete využít ještě další věci:

 • Obrázky a fotky lidí, techniky, předmětů, budov, krajin odpovídající settingu
 • Mapy území a plány měst, vesnic, budov
 • Jídlo a pití

Rozdělení rolí

Členové Sekce si rozdělí role Operačních důstojníků a Koordinátora.

Operační důstojník (nebo jen Důstojník) vytvoří svou krycí identitu - jméno, vzhled, chování, minulost. Vzhledem k tomu, že během mise bude provádět jiné činnosti pod touto identitou, a jiné činnosti jako Důstojník, je užitečné o této krycí identitě uvažovat tak, jako by se jednalo o oddělenou osobu, avatara, označovaného jako Agent. I když fakticky je Agent stejná osoba jako Důstojník, na misi jedná vždy pouze v identitě Agenta a nikdy jako Důstojník. Je to podobné jako vstoupit do role v divadelní hře, nebo možná jako vytvořit si oddělenou osobnost. Nemusíte se však obávat, žádná fyzická a ani duševní újma Důstojníkům nehrozí.

Osobnost Agenta, jeho fyzické i duševní schopnosti, charakter i minulost se téměř vždy liší od schopností, charakteru a minulosti Důstojníka, i když mohou mít některé věci společné, aby se Důstojník dokázal do role Agenta lépe vcítit. Postupy a pravidla popsaná v této příručce umožní Agentům používat dovednosti a schopnosti, které jejich Důstojníci neovládají, což se jim bude během mise hodit. Naopak kvůli udržení krycí identity Agentů jim během mise budou některé dovednosti Důstojníků nedostupné, jako by je nikdy neovládali.

Během mise také Důstojníci rozhodují o chování svých Agentů, a také se starají o technické a organizační aspekty jejich činností - udržují přehled o osobních kartách, aktualizují informace, provádí odhady úspěšnosti a určují, kdy mají jejich Agenti použít veškeré síly k dosažení úspěchu. Po misi je vhodné, aby Důstojníci napsali hlášení, ve kterém shrnou všechny důležité momenty, které se jejich Agentům přihodily, a informace, které během mise zjistili.

Koordinátor si nevytváří vlastní krycí identitu, protože se nevydává na mise. Jeho úkolem je být v kontaktu s Důstojníky a pomocí speciálních technik jim zprostředkovávat popisy situací, ve kterých se ocitají jejich Agenti. Také popisuje chování lidí i dalších tvorů, které se v okolí Agentů vyskytují, a u důležitých osob přímo přijímá jejich osobnost a chování předvádí přímo Důstojníkům, aby se oni dokázali lépe vcítit do situace. Během mise je kontakt Agentů s Koordinátorem omezen na minimum. I když se může zdát, že Koordinátor vidí do plánů nepřátel a zná vysvětlení událostí či paranormálních jevů, se kterými se Agenti setkávají, nemůže žádné z těchto poznatků předávat. Činnost sekce je nastavena tak, že jsou rozhodující poznatky Agentů (přestože mohou být i nesprávné), nikoliv znalosti Koordinátora.

Koordinátor také udržuje všeobecný přehled o postupu agentů, o komplikacích, které svým jednáním způsobili, a také o naplňování plánů nepřátel. U nich sice obvykle nezná detaily, ale je schopen určit celkové dopady na situaci. Pro tyto účely využívá metody výkladu karet, které vytáhnou Důstojníci.

Obvykle také působí jako organizátor sekce a připravuje podklady pro mise, ale tyto úkoly lze rozdělit i mezi ostatní členy sekce.

Často používaný způsob je, že sekce má stálého Koordinátora, nicméně stejně tak je možné, aby každý člen sekce měl vlastního Agenta a v roli Koordinátora se na jednotlivých misích střídali.

Karty agenta

Osobní karta

Aspekty

Vztahy

Cíle

Rezervy

Postižení

Jednání

Tahání karet

Výsledek

Interpretace

Použití rezerv

Začátek mise

projekt_omega.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:56 autor: 127.0.0.1