Nástroje pro tento web


kominterna

Kominterna

Kominterna (Komunistická internacionála, rusky Коммунисти́ческий интернациона́л), zvaná též Třetí internacionála, je mezinárodní komunistická organizace, založená v Moskvě v březnu roku 1919. Zakládajícími členy byli zástupci 19 komunistických stran, přičemž prakticky od počátku má hlavní slovo komunistická strana Ruska (bolševici). V čele stojí tzv. Výkonný výbor komunistické internacionály. Cílem kominterny bylo šířit myšlenky komunismu a „všemi prostředky, včetně použití ozbrojené síly, bojovat za svržení světové buržoazie a vytvoření mezinárodní Sovětské republiky, jako přechodové fáze k úplnému rozpouštění států“. Roku 1928 měla přes 580 tisíc členů mimo Sovětský svaz.

Mezi lety 1919 až 1935 zorganizovala celkem 7 kongresů, jež se vždy scházely v Moskvě, Výkonný výbor se schází přibližně jednou za dva roky.

kominterna.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1