Nástroje pro tento web


hlaseni:m7_a113

Hlášení M7-A113

Mise
M7 Dvojí smrt
Autor hlášení
A113 Horst Kropatschek

Průběh mise

18.5. Příjezd, ubytování se seznámení se s prostředím. Provedl jsem kontaktování vojenské správy a předal podkladové materiály od odd. 2 Abwehru. Provedli jsme místní šetření, zjištěna totožnost kontaktní osoby - konzul Lousiere. Navázán kontakt s lovcem Hermannem poloviční Brit poloviční Němec (po matce). Agent A114 se pokusil vyzvědět informace od strážmistra na policii. Podařilo se mu pouze situaci zkomplikovat. Chybějící papíry na zbraň pro Fr. kolonie, nepovedený falzifikát novinářského průkazu. Agentka A115 použila svých „ženských zbraní“ pro získání důvěry lovce Hermanna.

19.5. Agenti A115 a A116 provedli místní obhlídku mimo „evropskou část“ tj. návštěvou postranních uliček. Bez zjištění významných informací. V době oběda se do hotelu dostavil strážmistr v doprovodu kapitána policie (muž v uniformě), agent A114 byl zadržen a odzbrojen. Pouze díky zásahu agentky A117 nedošlo k jeho zatčení Večer provedli agenti A117 a A114 návštěvu u konzula. Agenti provedli vytěžování konzula. Před svým prvním úmrtím se konzulův syn zapletl s domorodkou, což mu papá nakonec rozmluvil a Jacques se se zmíněnou domorodkou přestal stýkat. Složka k případu druhého úmrtí je uložena na policejní stanici.

20.5. Agentka A115 provedla v doprovodu lovce Hermanna návštěvu u šamana. Šaman měl ve svém příbytku mezi jiným věcmi fotografii Jacquese Lousiera.unknownLineBreakSpolu s agentkou A117 jsme provedli návštěvu policejní stanice. Přítomný strážmistr nám oznámil, že „kapitán Xaviere není přítomen ale navrátí se „za půl hodiny nejpozději za hodinu“. Stejnou informaci opakoval během našich dalších návštěv během dne. Agent A114 opět jako reportér získal od Dr. Morgana možnost prostudovat úmrtní list Jacquese Lousiera během vytěžování Dr. Morgana. První úmrtí na tropickou horečku. Zjištěny informace o neshodách mezi Jacquesem Lousierem a Narienem mladším ohledně domorodé dívky. Během noci jsem spolu s agentem A114 provedli průnik na policejní stanici. Průnik prováděl agent A114, já jsem prováděl zajištění.

21.5. Spolu s agentkou A117 jsem provedl návštěvu policejní stanice, agentka A117 vysvětlila panu strážmistrovi, aby nám uvařil kávu a provedla ohledání kanceláře (klíč pod rohožkou je bezpečnostní fiasko, jestli takhle funguje bezpečnost i ve Francii v Evropě, nechápu jak mohli vyhrát Světovou válku). Podle stavu místní úřadovny bylo předem jasné, v jaké fázi je vyšetřování případu druhé úmrtí Jacquese Lousiera - vyšetřování bylo uloženo k ledu. Spolu s agentem A114 jsem se vydal na „návštěvu“ plantáží pana Nariena. Plantáž je hlídaná jako pevnost, jakákoli cizí návštěva je před vstupem odzbrojena. Plantážník je bývalý legionář francouzské cizinecké legie (legionářské tetování) Během pokusu o vytěžení agentem A114 ztratil plantážník trpělivost a agenta A114 postřelil. Nato jsem byl eskortován z plantáže, zbraň mi byla navrácena. Po návratu do Tintasartu jsem neprodleně informoval agenty A115, A116 a A117 o situaci. V mezičase provedli agenti A115 a A116 návštěvu u Dr. Morgana. Agent A116 analyzoval amulet od šamana. Provedli jsme konfrontaci lovce Hermanna ohledně amuletu od šamana. V noci proveden průnik do hrobky Lousierů, místně zjištěna nepřítomnost těla konzulova syna.

22.5. Naše skupina provedla pokus o záchranu agenta A114. Agent A114 byl nalezen v 24 km vzdálené domorodé vesnici s průstřelem břicha ošetřeným šamanem. Agent A114 předán do péče agenta A116 a agentka A117 se pokusila o výslech šamana, bez většího úspěchu a posunu v případu. Na cestě zpět padla naše skupina do léčky a došlo k přestřelce s plantážníkem Narienem a jeho muži. Agent A114 i přes své zranění zabil dva a postřelil třetího z plantážníkova doprovodu, agent A116 šeredně minul. Naopak agentka A115 i přes střelbu „naslepo“, tedy se zavřenýma očima, zasáhla a odzbrojila plantážníka. Agent A114 oplatil plantážníkovi laskavost a střelil jej do břicha. Bylo provedeno vytěžování plantážníka Nariena, při němž bylo zjištěno, že konzulův syn byl po svém prvním úmrtí předán šamanem plantážníkovi. Ten tvrdil že jej nejprve nepoznal a po nějakém čase, že mu utekl.

Zjištěné informace

První „smrt“ konzulova syna Jacquese byla způsobena podáním blíže neurčené látky rostlinné nebo živočišné povahy připravené šamanem z vesnice v okolí. Podáním této látky byl u Jacquese Lousiera vyvolán stav podobný tropické horečce a následný kataleptický nebo podobný stav. S ohledem na místní podmínky byl Jacques Lousiere shledán mrtvým a pohřben. Následně byl „zemřelý“ v noci vynesen z hrobky a předán do rukou plantážníka Nariena. Je možné, že mezi „exhumací“ a předáním mu byly podávány ještě další látky rostlinné nebo živočišné povahy, které měly za cíl „zblbnutí“ a snadnější ovladatelnost toho, komu byly podané. Zda k tomu došlo a jaká doba uplynula od exhumace k předání se nepodařilo zjistit. Důvod proč byl Jacques Lousiere takto otráven byl zcela banální a jednalo se o osobní problém mezi ním a jistou domorodkou, kterou přivedl do jiného stavu a pak opustil. Dívka v následném hnutí mysli přiměla šamana, aby Jacquesovi vyrobil talisman, v němž byla ukryta jedovatá látka, která se pomalu uvolňuje a vstřebává se kůží. Tento způsob pomsty mohl být proveden pouze díky tomu, že místní i evropské (!) obyvatelstvo bezmezně věří v kouzla černého kontinentu a namísto k lékaři chodí raději k šamanovi (což se v jistých ohledech dá pochopit), nicméně tlachům o čarodějnických praktikách není radno věřit, pokud je člověk nechce sám pocítit (myšleno ve vztahu ke způsobu otravy Jacquese Lousiera). Závěr: žádné nadpřirozené jevy zjištěny nebyly.

Informace k došetření

  • Archeologové a antropologové podléhající SS v širším okolí města, s případem přímo nesouvisí. Prošetřit důvod přítomnosti. Dle místního šetření oblast není archeologicky zajímavá.
  • Konzul Lousiere iniciativní blb a absolutní naiva snažící se prosadit zákon a pořádek do koloniální oblasti, která se řídí vlastními pravidly. Zjistit za jakou „odměnu“ byl poslán do této oblasti.
  • Plantážník Bariem - bývalý legionář, uprchlý zločinec, v současnosti majitel bavlníkové plantáže. Prověřit pana Nariena ohledně původu a možností.
  • Dr. Morgan - místní lékař podle jména anglosaského průvodu. velmi dobře obeznámen s místní situací. Prověřit doktora, možný rezident některé zpravodajské služby, v opačném případě možná vhodná kontaktní osoba.
  • Lovec Hermann - otec Brit, matka Němka; oficiálně lovec a průvodce organizující vyjížďky a lovy, neoficiálně člověk schopný zařídit prakticky cokoliv. Prověřit možný rezident některé zpravodajské služby, v opačném případě možná vhodná kontaktní osoba.
  • Kpt. Xaviere - velitel Francouzské koloniální policie v oblasti, fiktivní osoba, jež je dle dostupných informací „kabaretním“ kouskem pana konzula. Prověřit existenci, zda byl již od počátku osobou fiktivní a nebo zda byl původně osobou reálnou, a v případě že byl zjistit kam se ztratil.
  • Došetřit časovou souslednost mezi prvním a druhým úmrtím Jacquese Lousiera může být zajímavé z hlediska medicínského (vliv příslušných látek), ale pro vlastní případ nemá význam. Navíc s ohledem na skutečnost že plantážník Narien s vysokou pravděpodobností přežil (plantážník a jeho tři muži se museli na místo přepadu nějak přepravit, tedy dojet autem), doporučuji prozatím nechat odležet.
hlaseni/m7_a113.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1