Nástroje pro tento web


hlaseni:m74_a174

Hlášení M74-A174

Mise
M74 Bafomet
Autor hlášení
A174 Johann Stuhl

Sekce 8 se rozhodla řešit celou situaci kolem Probuzených.

Z Evropy proto přicestoval odborný poradce na elektrotechniku a radio-přenosové soustavy. Již takto na počátku hlášení chci doporučit jeho přijetí do organizace. Jeho přístup a nasazení je ukázkové.
V nové laboratoři NY jsme připojili hlavu Marie k našemu telexu. Měl fungovat jako komunikační kanál (údajně jde o duplexní propojení). To se i povedlo. Marie nám dokonce poznamenala, které části informací o Probuzených jsou špatně.

Poté jsme chtěli získané informace ověřit na výstavě. Vzali jsme tedy halvu, dostatek baterií a měřič intenzity přijímaného signálu, a na výstavu vyrazili.
Mno jak to říci. O hlavu jsme přišli díky soudruhům ze SSSR. Přesto jsme zjistili pár poznatků.

  • Vysokofrekvenční modulátor slouží k:
    • Vyosení komunikačního uzlu (ideální místa na světě, kam lze nasměrovat bezdrátový přenos energie)
    • Přenosu komunikačního signálu. To je vedlejší produkt původního účelu. Přesně tuto vlastnost využívají Probuzení/Vědoucí a Zlaté kolo pro Ovládání
    • Užívá se jí zvláště v aglomeracích, nestabilních terénech, horách, apod.
  • V okolí výstavy není žádný vysílač s modulátorem (ověřeno). Na výstavě jen v pavilonu Sommersfeld comp.

Osobní poznámky

Probudil jsem se z divokého snu.
Pokud přijmu fakt, že Probuzení/Vědoucí komunikují pomocí Tesla-věží (obsahující vysokofrekvenční modulátor) a telefonní vedení (případně i radiové - neověřeno). A pokud přijmu fakt, že hlavním účelem Probuzených je přenos informací - komunikace.
Pak nejde o nic, co by šlo zastavit. Můžeme ten pokrok přibrzdit, ale ne zastavit. Když Sommersfeld comp. upraví věže, aby nepřenášely komunikaci, použijí Probuzení telefonní vedení. Nebude to tak pohodlné (jako být připojen trvale) a rychlé, ale bude to fungovat.
A co povede Probuzené/Vědoucí k snaze se propojit jiným způsobem? To samé, co vede angličany k „čaji o páté“ - zvyk.
Připojení lidé (Vědoucí) CHTĚJÍ komunikovat. Uvědomme si, jak fantastické to je, komunikovat s kýmkoliv na celém světě. Kdyby nebyla forma připojení tak nelidská (přijímač zapojený přímo na lebku), asi by tomuto fenoménu podlehl postupně celý svět.
Doktoři by si předávali informace o nemocích, vědci o výzkumech, vojáci pokyny pro taktické přesuny. Nádhera i hrůza v jednom

Jen teď nevím, zda již nejsem Probuzený, když jsem toto pochopil.

hlaseni/m74_a174.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1