Nástroje pro tento web


hlaseni:m25_a142

Hlášení M25-A142

Mise
M25 Batman
Autor hlášení
A142 Paolo Spoteli

Průběh mise

Na stanici č.4 newyorské policie mě kontaktovala A107, která požádala o pomoc při vyšetřování podivných úmrtí ve spojitosti s mediálně prezentovanými úmrtími. Tato úmrtí měl mít na svědomí pachatel zvaný veřejností Batman. Přislíbil jsem pomoc a následně nalezl veškeré spisy týkající se těchto úmrtí. A107 mě seznámila se třemi muži - tichým mužem, zjevně ruské národnosti (nebo Tatarem, Arménem, Mongolem), poměrně namyšleným Němcem a zjevně psychopatickým Irem (nebo Skotem). Představila je, ale lze se domnívat, že tato jména nebyla skutečná. Seznámil jsem je s výsledky vyšetřování a nasměroval je na kvalitní literaturu, která by je mohla navést na stopu - Batman č.1, Batman č.3, Batman č. 4, Batman č.5 a Batman č.7 (čísla 2 a 6 nejsou k sehnání, dokonce ani u Charlieho). Ze spisů vyšlo najevo, že se v případě úmrtí vždy jedná o muže německé národnosti, často zapletených do kriminální činnosti a scházejících se v podniku Germanica. Dále byla zjištěna totožnost přeživšího svědka jednoho z napadení (opět německý přistěhovalec). Svědka jsme navštívili a požádali jej o podání vysvětlení k události, čemuž muž ochotně vyhověl a spolupracoval při popisu. I tento muž chodil často do podniku Germanica. Přistoupili jsme tedy k návštěvě podniku Germanica. Jak bylo zjištěno, jedná se o soukromý klub, jehož členy jsou pouze němečtí přistěhovalci. U vstupu došlo ke konfliktu mezi arogantním Němcem, který mě doprovázel a několika členy ochranky podniku. Vše jsem urovnal. Do podniku jsem vstoupil odděleně od ostatních (Mongol zmizel ještě před vstupem.) Uvnitř podniku se pronášely nic neříkající proslovy (německy). V jednu chvíli jsem musel vyvést A107 i s tím Němcem ven, protože došlo k několika nedorozuměním. Ve chvíli, kdy jsme opustili podnik (i s nějakými dokumenty, které zde údajně ten Němec našel uvnitř v kanceláři), nás oslovil jeden ze členů místního osazenstva a psychopatický Ir mu prostřelil hlavu. Došlo k přestřelce, kdy jsem se snažil krýt ostatní ostrou střelbou. V tu chvíli došlo k výbuchu a následnému požáru v budově podniku Germanica (s největší pravděpodobností plyn). Připojil se k nám ohořelý Mongol a popíral veškeré spojitosti s výbuchem. Dle dokumentů nalezených v budově (Batman č.2 a 6)bylo zjištěno jméno další potencionální oběti - místního politika německého původu Grübera. Při výslechu, který jsem vedl bylo zjištěno několik zajímavých faktů - byl členem podniku Germanica, bez zájmu o mrtvé krajany a zjevně se znalostí totožnosti útočníka. Další informace nebylo možno zjistit, díky nekompetentnímu zasahování Ira do výslechu. Následně vyšlo najevo, že náš svědek (svědek napadení, kterého jsem vyslýchal), byl nalezen mrtev (způsob napadení odpovídal předchozím útokům). Ve dvou vozidlech jsme sledovali Grübera. Při vyčkávání na ulici se k jednomu z našich vozů připojil muž s podivnými umělými křídly a debatoval s osádkou (s největší pravděpodobností pachatel všech útoků). Následně se vznesl do vzduchu a přistál v horních patrech domu politika. Dovnitř budovy jsme vstoupili po násilném otevření brány. V mezipatří se nám pokoušeli bránit v dalším vstupu členové ochranky Grübera a střelbou z automatu těžce zranili Němce i Ira a to díky jejich netaktickému postupu. Oba střelce jsem zneškodnil. Těžké uzamčené dveře do Gruberovi pracovny otevřel Mongol ručním granátem!!! Muž - Batman držel Grübera a nějaký přístroj, kterým z něj vysával krev. Ir (nebo Němec) zahájili střelbu. Pro zachránění co nejvíce životů jsme se k nim přidal. Je pravděpodobné, že některý ze střelců (mé střely zasáhly hlavu útočníka), zasáhly nějakou tlakovou nádobu, kterou měl Batman na sobě a tento explodoval. Grüber při tom zahynul. Následný výbuch způsobil Irovi ještě těžší zranění. Mongol vzal zničené nasávací zařízení a já společně s A107 odvezl zraněné do bezpečí.


Hlášení k případu 267/26E/1938 „Sosáč“

Šetřením bylo zjištěno, že oběti napadení neznámým pachatelem jsou s největší pravděpodobností osoby německé národnosti a přistěhovalci. Dle informátorů se většina občanů německé národnosti sdružuje v podniku s honosným názvem Germanica. Než se podařilo vyslechnout svědky, došlo ve výše uvedeném podniku k detonaci, jejíž původ je prozatím předmětem šetření. Je několik směrů, kterým by se šetření mělo ubírat: - Výbuch plynu - Úmyslný útok neznámého pachatele označovaného jako Sosáč - Vyřizování účtů mezi dvěma znepřátelenými gangy (Irové či Poláci)

Osobou, která měla spojitost s podnikem Germanica i s německými přistěhovaleckými spolky byl politik jménem Grüber. Grübera jsem navštívil a předběžně vyslechl. Jeho vyhýbavé odpovědi prohloubily podezření, že je do celé záležitosti zapletený a tuší, kdo je osobou útočící na německé přistěhovalce. Rozhodl jsem se herr Grubera sledovat. Po mém domnělém odjezdu znervózněl a pravděpodobně někam telefonoval. Sledoval jsem jej až domů. Zde jsem zahlédl neznámou osobu snášející se do horních pater budovy. Dle popisu se jednalo o nápadnou podobnost s útočníkem z případů Sosáč. Tato osoba se snášela na padáku či obdobném zařízení, kdy pravděpodobně seskočila z výškové budovy. Vstoupil jsem do budovy za použití násilí, neboť bylo uzamčeno a nikdo nereagoval na mé výzvy. Jelikož jsem pojal důvodné podezření, že se Gruber nachází ve vážném ohrožení a nikdo z ostrahy objektu nereagoval, vystoupil jsem do vyššího patra, kde jsem zahlédl muže z ochranky, který byl ozbrojený automatem. Oznámil jsem muži, že jsem detektivem od policie a jeho zaměstnavatel je v ohrožení života. Muž však byl zřejmě komplicem útočníka, neboť spustil palbu ze své zbraně vedenou mým směrem za účelem mne zastavit. Po použití přiměřené síly jsem muže zastřelil. Situace se opakovala ještě v dalším patře. Cílem mužů bylo mně zjevně zbrzdit a zpomalit. Při vstupu do posledního nadzemního podlaží jsem narazil na pevné dveře, které byly uzavřeny na závoru. Použil jsem ruční granát, který měl u sebe jeden z příslušníků ochranky (což svědčí o jejich útočné síle a teroristických úmyslech), k otevření dveří. Zde jsem zahlédl muže oblečeného do černé maskovací uniformy, který držel Grubera v oblasti krku a snažil se ho shodit z balkonu. Vyzval jsem muže, aby se vzdal a pustil Grubera. Jelikož se pachatel odmítal vzdát a stále se snažil shodit oběť z balkonu, vystřelil jsem po pachateli dvě rány, z nichž obě zasáhly. Pachatel vida, že neunikne, spustil zatím neznámý výbušný systém) pravděpodobně dynamit či plastickou trhavinu a spáchal sebevraždu. Při tomto sebezničujícím aktu zemřel bohužel i Gruber. Pravděpodobné důvody útoků Sosáče jsou vyřizování účtů uvnitř německé komunity a snaha o získání vlivu. Je možné, že Sosáč byl politickým rivalem Grubera a snažil se odstranit jeho voliče a zasít strach mezi široké voličstvo, což se mu díky newyorské policii nepovedlo.

Detektiv Paolo Spoteli

hlaseni/m25_a142.txt · Poslední úprava: 2024/02/04 00:09 autor: 127.0.0.1