Nástroje pro tento web


hlaseni:m19_a123

Hlášení M19-A123

Průběh mise

Po příjezdu do Berlína jsme nejdříve zamířili na universitu, kde jsme se pokusili zjistit něco z minulosti i současného života objektu. Nenarazili jsme však na nic mimořádného. Následoval příjezd k domu objektu. Přijížděli jsme velmi opatrně, protože jsme měli podezření, že dům by mohl být hlídán což se v zápětí potvrdilo. Pro první kontakt s objektem byl vybrán pro svůj věk A127, který měl za úkol získat objekt na naši stranu pod záminkou dotazů na jeho teorii vesmírného ledu. Objekt jsme nezastihli - podle slov jeho služebné jsme se s ním minuli asi o 10 minut, objekt prý odjel do obchodního domu a není jasné kdy se vrátí. Během rozhovoru A127 se služebnou přirazilo k protějšímu chodníku auto, ze kterého vystoupili 2 muži v hnědých pláštích, kteří velmi nenápadně (ukryti za novinami) začali sledovat dům (dovtípili jsme se, že se jedná patrně o agenty SS. A127 si mužů všiml a velmi znervózněl. Snad proto ho dvojice mužů sledovala dalších 5 minut cestou po chodníku od domu objektu. Následoval kontakt mezi mužem v plášti a A127 (dále viz posudek agenta). Objekt se nám i přes drobné obtíže (dále viz posudek na A125) skutečně podařilo v obchodním domě vypátrat. Objekt měl u sebe velký cestovní kufr, ve kterém se měl - jak jsme předpokládali - nacházet předmět našeho zkoumání. Vzhledem k podivnému chování objektu jsme se rozhodli pro sledování a ne pro přímý kontakt.

Následovala zběsilá jízda na letiště, kde jsme zjistili, že objekt zakoupil letenku do Buenos Aires. Na nic jsme nečekali a udělali jsme totéž. Na letišti jsme zpozorovali skupinu čtyř podezřelých osob, z nichž minimálně dvě v nás vzbudili podezření, že se jedná o agenty SS. Druzí dva vypadali spíše jako vědci s brýlemi. Jak jsme v zápětí zjistili, byli tito shodou okolností našimi spolucestujícími. Cesta do BA zpočátku probíhala klidně, k dispozici byla knihovna, bar a kino (dále viz. posudek A125 a A111). Evidentně jsme se mezi posádkou stali velmi populární díky okolnosti, že jsme s sebou neměli žádná zavazadla. A111 na vysvětlenou tvrdila, že je její služebná nestihla zabalit a že je pošle dalším spojem. To jak se zdá přesvědčilo posádku, ale ne agenty SS. To, že cesta probíhala tak klidně v nás vzbudilo podezření, které se ještě více prohloubilo, když se objekt nedostavil k večeři. Rozhodl jsem se pro okamžité prozkoumání situace. Během mého pátrání však došlo k výrazné změně klimatických podmínek a vnitřek lodi začal namrzávat. Rozhodl jsem se tedy dostat do kabiny objektu, jejíž umístění se mi podařilo před chvílí vypátrat. Někdy v této době vypadla elektřina a celý prostor chodby se ocitl ve tmě. Dveře do kabiny objektu se mi podařilo odemknout, ale z důvodu vysoké námrazy je nebylo možné otevřít. Pomoc A111, která se právě dostavila do chodby i s ostatními členy skupiny byla velmi bolestivá pro mou levou ruku, do které se hluboko otiskl její vysoký podpatek. Do chodby však kromě ostatních členů naší skupiny dorazil i agent SS, který nás vykázal pryč z chodby a kterého se mi přes veškerý výcvik nepodařilo eliminovat. Zanedlouho se nám však podařilo alespoň zneškodnit druhého agenta SS. Během této doby se do kabiny objektu násilím dostal první agent SS spolu s dvěma dalšími cestujícími s brýlemi, kteří na sobě nyní měli jakési masky. Během zneškodnění druhého agenta SS došlo v kabině objektu k boji a jak jsme později zjistili, dva muži s brýlemi leželi mrtví a z poloviny omrznutí v prázdné kabině. V kabině jsme objevili otvor do technické části vzducholodi, z kterého jsme uslyšeli střelbu. Ihned jsme se vydali za zbylou dvojicí. Jak jsme zjistili agent SS pronásledoval sledovaný objekt. Když jsme doběhli na plošinu na konci technického můstku, objevili jsme mrtvého agenta. Následovalo pronásledování sledovaného objektu na namrzlé střeše vzducholodi a pokus o kontakt. Zjistili jsme však, že objekt je v hluboké depresi a touží po sebevraždě. Objekt svíral v ruce předmět našeho zkoumání, kterým nás současně ohrožoval. Spolu s A121 došlo k pokusu o zneškodnění objektu a při následném zápasu se objekt spolu s předmětem našeho zkoumání zřítil do Atlantiku. Podařilo se nám však získat poměrně přesný popis zkoumaného předmětu. Starodávný runový nápis z jeho spodní části má A121 vypálený ve své dlani.

Zjištěné informace

Prokázán zájem jiné zájmové skupiny o předmět našeho zkoumání. Patrně se jednalo o agenty SS, tuto skutečnost však nebylo možno spolehlivě dokázat. Paranormální jevy předmětu zkoumání nebyly prokázány, další zkoumání bude probíhat. Důvod šíleného jednání objektu zůstává rovněž nejasný.

Informace k došetření

Zvláštní tlaková níže, která přinesla mrznoucí mlhu a málem zničila vzducholoď je na toto období a zeměpisnou polohu velmi neobvyklá, přesto souvislost mezi předmětem našeho zkoumání a touto tlakovou níží se zdá býti více než jen náhodná. K došetření zbývá rovněž identita zbývajících dvou brýlatých mužů spolupracujících s agenty SS a důvod použití jejich dýchacích masek. Trpěl snad profesor nějakou chorobou, která zapříčinila jeho šílenství a pokud ano je tato choroba přenosná? Jaký je její původ?

hlaseni/m19_a123.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1