Nástroje pro tento web


hlaseni:m17_a113

Hlášení M17-A113

Průběh mise

13.8.
Společně s agenty A106, A108, A115, A113 a A135 jsem byl vyslán do oblasti města Colorado Springs abychom zjistili, co se stalo s Nikolou Teslou. Dalším úkolem bylo prošetřit elektrický závod Sommersfeld, který v městě funguje. Po příjezdu do Colorado Springs se agenti A106 a A107, vydávali za novináře, zbytek skupiny (to jest agenti A108, A115, A135 a já) se vzdával za doprovod zmíněných novinářů. Agentům A106 a A107 se podařilo získat obšírnou zprávu o původní instalaci bezdrátového (!) Teslova elektrického osvětlení, které ale vedlo k několika úrazům, většinou s následkem smrti (nedoporučuje se močit na Teslovy bezdrátové lampy. Zajímavé ale je že nikdo nezmínil podobný úraz u psů, citováno jen u lidí, zajímavé), a jeho následné nahrazení bezpečnějším rozvodem (již drátovým) od fy Sommersfeld. Na přímé otázky ohledně fy Sommersfeld se agentům A106 a A107 dostávalo vyhýbavých odpovědí ohledně jejich provozu. Nikdo z místních tam nikdy nebyl ani tam nepracuje (!) Ale přeci jen se podařilo získat informace že k Sommersfeldovi dorazila skupina dvou lidí od Edisona zřejmě za účelem nějakého jednání. Nicméně přestože při příjezdu je ve městě potkali, nikdo z dotázaných si nedokázal vybavit, že by od Sommersfelda odjížděli stejnou cestou (tedy přes město), místní sice tvrdí že museli uhnout cestou na sever, ale to se mi zdá málo pravděpodobné a spíše se přikláním k naší domněnce, že pánové od Edisona podnik Sommersfeld nikdy neopustili. Další cenné informace k tématu se podařilo získat agentce A115 z místního opraváře a všeuměla pod záminkou úpravy vysoušeče vlasů pro použití s místním elektrickým rozvodem. Podle těchto informací byl Tesla se svým elektrickým rozvodem vytlačen elektrárenskou společností Sommersfeld z města Colorado Springs. Podobně záhadně jako dva zaměstnanci Edisonových závodů se poztrácelo i několik místních osob nespokojených s elektrárenskou společností Sommersfeld. Místní se rovněž velmi neochotně v náznacích zmiňují o nějaké skupině „lidí“ které označují jako „oni“ a na přímý dotaz ohledně jejich vzhledu jen vyhýbavě tvrdí že ty bychom poznali, protože nevypadají jako lidi. Jak se podařilo zjistit, firma Sommersfeld sídlí za městem a je hlídaná lépe než státní banka nebo věznice. Elektrické vedení z města vede viditelně (stožárové vedení) k elektrárně Sommersfeld. Agentka A107 navázala styk s pilotem jménem Mattem Morriseym. Použitím ženských zbraní se jí podařilo získat možnost proletět se s ním v letadle a celou oblast si prohlédnout ze vzduchu. Večer téhož dne se naše skupina dostala do potyčky s místními obyvateli při taneční zábavě, dle všeho zde podobné zábavy nemívají často (?), agenti A106 a A135 se v rámci svého krytí zachovali jako spořádaní novinářští intelektuálové a „fotograf“ se „šoférem“ (tj. agent 108 a já) pak museli zachraňovat čest ohrožených dam. Tento incident nakonec pomohl k tomu aby si naše výprava získala patřičný respekt (teprve po tom, co jsem s agentem A108 každý prohodil svého protivníka oknem, uznal místní správce pořádku - šerif za vhodné ukončit veselé setkání. Předpokládám že chtěl vidět jak a jestli dostane partička novinářů přes hubu.)

14.8.
Druhého dne agentka A107 v doprovodu pilota provedla okružní let nad městem Colorado Springs a když se jí podařilo zjistit místo, kde by měl být Nikola Tesla, dle pilota k jeho laboratoři bylo postaveno (nakonec nedokončené) vedení od Sommersfeldů, přesvědčila pilota přes jeho neochotu se na místo zaletět podívat. Tento jejich výzvědný let se jim málem stal osudným, neboť byli při pokusu o přiblížení k Teslovu úkrytu zasažení „výstřelem“ z něčeho, co bylo později označeno za tzv. Teslovu věž. Agentce A107 nezbylo než převzít nad letadlem kontrolu, neboť pilot byl vážně zraněn, a pokusit se s letadle o návrat zpět na letiště. Ke zhoršení celé situace navíc přispěla objevivší se helikoptéra se znakem zlatého kola. Naštěstí pro ně se naše skupina vydala obhlédnout okolí v našich automobilech a poslední fázi tohoto útěku před helikoptérou sledovala. Podařilo se nám helikoptéru sestřelit (zpětně si říkám že jsem měl víc štěstí než rozumu), a spolu s agentem A108 jsem se vydal vyslechnout pilota stroje, který s poškozenou helikoptérou dokázal přistát. Výslech byl ale nakonec neúspěšný. Pilot helikoptéry odpovídal, jako by byl v transu nebo deliriu. Zmiňoval se, že oni si to nenechají líbit a že proti nám zakročí. Ohledně stroje se nám nepodařilo zjistit nic bližšího, protože při pokusu o jeho prozkoumání došlo k explozi, kterou jsem s agentem A108 naštěstí přežili (totiž se však nedalo říci o pilotu stroje). Během krátké porady jsem se dohodli, že já se pokusím trosky stroje ohlídat do rána, zda někdo nepřijde následky odklidit, ostatní se vydají zpět do města jedním z automobilů, druhý zde zanechají jednak pro můj případný útěk, jednak pro krytí, automobil měl cestou poruchu a šofér ho opravuje. Do rána se však nic významného nestalo.

15.8.
Ráno zašla agentka A107 do nemocnice. Poté jsme se všichni vrátili na místo včerejšího incidentu a pak jsme pokračovali směrem k Teslovu úkrytu. Ke konci cesty jsme potkávali rozbité, dle všeho vyhořelé automobily, proto jsme poslední část cesty absolvovali pěšky. Došli jsme k drátěnému vysokému plotu a bráně, z jakéhosi „rozhlasu po drátě“ jsme byli vyzváni, abychom vstoupili a brána se před námi otevřela. Byli jsme zavedeni do jakési místnosti která ze všeho nejvíce připomínala těžní klec přeměněnou na obytnou místnost, zde se nám představil muž středního věku jako Nikola Tesla. Během rozhovoru jsme se od něho dozvěděli, že je sám vězněm ve vlastní laboratoři, jeho zařízení je pod cizí kontrolou a označil svého někdejšího asistenta Dirka jako toho, kdo mu přebral kontrolu nad jeho zařízením. Ten však musel mít venku spojence, protože asistent Dirk je mrtev a jeho tělo je uloženo v podzemí pod Teslovou laboratoří. Během tohoto rozhovoru došlo k napadení Teslova úkrytu ozbrojenými muži. Za dané situace jsme se rozhodli vyklidit pole i s Teslou, ale ten se stále držel svého, že zde je bezpečnější. Pro ústup nás vybavil elektromobilem a elektrickou puškou. Na útěku jsme viděli jak nad městem Colorado Springs krouží několik helikoptér stejné konstrukce jako ta, co jsme jí rozstřelili a něco rozprašují na město, pokus o sestřelení Teslovou puškou selhal. Elektromobil jsem k úniku s úspěchem použili, elektrická puška se při použití neosvědčila, jedenkrát se nám podařilo omylem zasáhnout rozvodný systém Sommersfeldovy společnosti, a poté došlo k několika zraněním elektrickým proudem (budu se muset nechat prohlédnout lékařem, začal se mi projevovat třes pravé ruky, který se občas záchvatovitě vrací, prozatím pomáhá jen alkohol).

Zjištěné informace

Město Colorado Springs původně elektrifikované Nikolou Teslou je nyní ovládáno společností Sommersfeld. Firma Sommersfeld podle všeho byla ve styku se zesnulým Teslovým asistentem Dirkem, který zcizil Teslova zařízení a přístup k nim a nyní ovládá veškeré Teslovy vynálezy (s výjimkou Teslovy laboratoře). Panuje podezření že v sídle společnosti Sommersfeld zmizeli nejen ti kdo reptali, ale i ti kdo byli příliš zvědaví. Podle zjištěných informací je rozumné se domnívat, že firma Sommersfeld je schopna alespoň část Teslových zařízení sama produkovat (pokud ne všechna a v případě, že toho zatím sama není schopna je důvodné se domnívat, že pracuje na tom aby toho schopna byla). Tesla je vězněn v jakémsi domácím vězení své laboratoře, obyvatelstvo Colorado Springs je zdá se pod dohledem Sommersfeldů (po posledních událostech bylo možná zlikvidováno z obav o bezpečnost firmy Sommersfeld a jejích firemních tajemství). Společnost Sommersfeld je dále schopna kontrolovat okolí Colorado Springs, o tom svědčí i vyslání helikoptéry a útok Teslovy věže na letadlo s agentkou A107.

Informace k došetření

  • Praktiky a povahu podnikání firmy Sommersfeld.
  • Co se stalo s Edisonovými zaměstnanci, kteří přijeli do fy Sommersfeld (ale nikdo je neviděl odjíždět).
  • Co jsou a jak fungují Teslovy věže.
  • Pokusit se získat Teslův elektromobil (kvůli nedostatku energie ponechán na místě)
  • Prozkoumat Teslovu pušku.
  • Zjistit, co se stalo s Nikolou Teslou a případně se ho pokusit osvobodit, pokud se skutečně jedná o zneužití jeho zařízení, bude potřeba k zjednání nápravy jeho znalostí.
  • Prošetřit spojitost firmy Sommersfeld s organizací „Zlaté ozubené kolo“
  • Možná nedůležité, ale zjistit zda k smrtelným úrazům s Teslovým bezdrátovým osvětlením docházelo jen u lidí.
hlaseni/m17_a113.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1