Nástroje pro tento web


hlaseni:m17_a106

Hlášení M17-A106

Pozadí mise

Byli jsme organizací vysláni zjistit podrobnosti o záhadách v městečku Colorado Springs. Jako obvykle jsme dostali pouze velmi mlhavé informace, nic konkrétního. Hlavně se ale jednalo o poslední známé místo výskytu Nikoly Tesly, geniálního vynálezce, na jehož výtvory jsme už v minulosti několikrát narazili (viz např. M15 - Princezna Viktorie). Vzhledem k tomu, že bylo na misi vysláno 6 agentů (A106, A107, A108, A115, A113 a A121), podezřívám vedení z toho, že vědělo, že se bude jednat o misi náročnějšího charakteru. A apeluji také na své přímé nadřízené, aby si především závěr zprávy přečetli opravdu pozorně. Mohl by totiž v budoucnu vážný vliv na vztahy nejen mě k organizaci, ale i několika dalších agentů.

Průběh mise

Jako krytí jsme zvolili to nejzákladnější - novináři a jejich pomocníci (řidič, fotograf apod.). Po navázání prvních kontaktů jsme začali získávat základní informace o historii elektrifikace města. Stopy vedly k záhadné firmě Sommersfeld, která v roce 1913 provedla zřejmě násilné převzetí Teslova monopolu na elektřinu a začala zneužívat svého dominantního postavení. S několika agenty jsem jel na projížďku po okolí, kde jsme se „zcela náhodou“ projížděli okolo sommersfeldské továrny. Protože se jednalo pouze o první průzkum, kdy jsme se chtěli vyhnout jakémukoli riziku, zastavili jsme se pouze krátce u cedule „přísný zákaz vstupu“. Následně jsme se vrátili do městečka a strávili večer v salónu. Protože se mezi agenty nacházelo i pár žen, které svou krásou nechávaly místní ženy daleko za sebou (přiznejme si ale, že to nebyl nijak těžký cíl), byli jsme nuceni si vydobýt respekt i jako muži, kteří pro ochranu ženské cti nemusí jít pro ránu daleko. A107 se u toho stihla ještě seznámit s letcem Mattem (dle jejích slov se jedná o milého a atraktivního pilota), se kterým se domluvila na další den na let po okolí, hlavně na místo, kde se nacházela Teslova laboratoř. Další den se A107 vydala na let po okolí, my ostatní jsme čekali na to, s čím se vrátí, abychom pak provedli v Teslově laboratoři pozemní průzkum (to jsme si zvolili jako nejdůležitější, a tedy primární, cíl). Po odletu letadla jsem však po nějaké době začal cítit jakýsi podivný pocit, velmi podobný tomu, který jsem cítil v M15, pouze slabší. Bylo mi jasné, že s A107 nebude zřejmě vše v pořádku. Všichni jsme proto nasedli do mého auta a vyjeli směrem k Teslově laboratoři. Někdy v polovině cesty jsme spatřili kouřící letadlo pronásledované vrtulníkem. Stejným vrtulníkem, jaký se nám podařilo získat v M14 (oblast Stalinovo). Neviděl jsem pro A107 moc velkou naději, ale A113 vzal do ruky svou odstřelovací pušku a jedinou ranou sestřelil pronásledující vrtulník. A107 se pak podařilo odletět až do městečka. Námi sestřelený stroj havaroval nedaleko. Zraněný pilot přežil a bylo nutno jej pronásledovat. Mně, A108 a A113 se jej podařilo zajmout, ale zcela očividně si vůbec nic nepamatoval. Z jeho dokladů se nám podařilo pouze zjistit, že se jmenoval Steve, kdysi bydlel v Brooklynu, pracoval pro Hudson Aircraft Company a nebyl ženatý. S tím už se dá pracovat. Následně byl pilot zabit autodestrukcí, kterou zřejmě spustil předtím, než začal prchat ze svého vozidla. A113 zůstal na místě přes noc, my ostatní jsme odjeli zpět do městečka. Následující den jsme se konečně vydali na průzkum Teslovy laboratoře. Po cestě jsme míjeli trosky vozidel předchozích návštěvníků, proto jsme poslední část došli pěšky. Je mi záhadou, jak jsme se tak snadno dostali do Teslova sídla. Bylo obehnáno vysokým plotem a, jak jsme se později dozvěděli, zřejmě i těžce hlídáno třetí stranou. Teslovo sídlo… Přivítal nás samotný Tesla. Tesla, vězněn ve své laboratoři muži ovládajícími jeho vlastní vybavení. Zde prosím pozor. Tesla nám vyprávěl, jak došlo k tomu, že tajemná třetí strana nyní využívá jeho vynálezy. Dle svých slov byl prý kdysi zrazen svým asistentem. Tento asistent potom zemřel, ale Teslovy vynálezy stejně stihl předat ostatním. Tento asistent se nejmenoval nijak jinak než Alexandr Bernard Dirk. Vedení by toto jméno mělo být povědomé, z důvodu utajení však spojitost neuvádím. Pokusili jsme se Teslu přesvědčit, aby napravil své chyby a pokusil se odčinit zkázu, kterou pomáhal na lidstvu učinit. Byli jsme velmi blízko, ale Tesla nám tvrdil, že je možné, že by jej třetí strana díky jeho vynálezům ovládla. Mluvil však o možné obraně proti tomu. Bohužel nejsem technický typ, a tak mi utkvěla jen myšlenka nasadit si na hlavu kovovou helmu a uzemnit ji. Nutno domyslet našimi vědci. V tu chvíli se laboratoř ocitla pod útokem. Tesla nás vybavil elektromobilem a elektrickou puškou, sám se odebral do hlubin svého komplexu se skrýt. Z laboratoře jsme se prostříleli. Když jsme v elektromobilu a mém automobilu dojeli zpět do Colorado Springs, elektromobil se porouchal. Pokusili jsme se jej ukrýt vedle cesty. Nad Colorado Springs navíc kroužil vrtulník a rozprašoval z barelu podivnou látku. Pokusili jsme se jej pomocí elektrické pušky sestřelit, ale nepovedlo se.

Zjištěné informace

Od roku 1913 byla elektrifikace v Colorado Springs elektřina plně pod taktovkou Teslových vynálezů. Energie se vedla vzduchem, jak to má Tesla ve zvyku, takže občas docházelo k „nehodám“. Jako například spálení na uhel. Pak ale přišla společnost Sommersfeld, která zavedla dráty pod zemí a za městem postavila továrnu. Máme důvodné podezření, že to ona uvěznila Teslu a že ona dozírá na chode celé oblasti. Tesla je uvězněn až doteď, pokud se po našem odjezdu nic nezměnilo (zde však visí ve vzduchu otazník). Teslovy vynálezy ukradl jeho asistent Alexandr Bernard Dirk, který je nyní zřejmě po smrti. Dirk však umožnil, aby vynálezy zneužila třetí strana - zlaté ozubené kolo, na které nyní narážíme prakticky všude po celém světě. Tomu nasvědčuje vrtulník, který jsme spatřili, ovládání jeho pilota pomocí Teslovy věže, kterého jsme byli svědkem, rozprašování podivné chemické látky nad Colorado Springs a podobně.

Informace k došetření

Zlaté ozubené kolo. Žije Nikola Tesla? Co se nachází v továrně Sommersfeld?

Pro další fungování Omegy může být Colorado Springs naprosto klíčové. Navrhuji proto se v nejbližší příležitosti, kdy bude k dispozici alespoň deset agentů, pokusit o misi kooperativního charakteru, kde jedna pětičlenná skupina pronikne do továrny Sommersfeld, pokusí se vypátrat co nejvíce užitečných informací a poté provede diverzní akci, aby se pozornost třetí strany obrátila sem. Druhá skupina se následně pokusí osvobodit Teslu a eskortovat jej na naši základnu, jak navrhuje A108. Je zřejmé, že tato mise bude vyžadovat hodiny plánování a ty nejzkušenější agenty. Jelikož si jsem vědom její důležitosti, jsem připraven přihlásit se jako dobrovolník.

Důrazné upozornění

V této misi jsme narazili na informace, které by již Omega měla mít ve svém vlastnictví. Na spojitosti, které zajisté kompetentní vedení organizace muselo alespoň tušit. Mluvím konkrétně o Alexandru Dirkovi. Apeluji na vedení, že životy nás jako agentů jsou drahé. Vedení posílá nás do akce, my riskujeme životy za lepší budoucnost. Vedení nám však MUSÍ poskytnout veškeré relevantní informace ke každé misi. Uvědomte si prosím, že s každou informací, kterou bychom mohli mít a nemáme, se nejen zvyšuje riziko, ale vyčerpává se drahocenný čas, kterého během misí nebývá mnoho. Důrazně proto vedení žádám o lepší informační zázemí k jednotlivým misím. Jedeme-li do městečka Colorado Springs najít Teslu, bylo by záhodno, abychom například dostali ještě před odjezdem místní historii, Teslův životopis a jména jeho nejvýznamnějších spolupracovníků včetně vyznačených bodů, na které se máme zaměřit. Uvědomte si laskavě, že mise není procházka růžovou zahradou a že je zázrak, že se dosud všichni agenti vrátili živí (už takhle bylo mnoho agentů nakaženo neznámými látkami)! Předem avizuji, že pokud mé námitky nebudou do budoucnosti akceptovány, mohla by moje budoucí spolupráce s Omegou být vážně narušena. Jsem si jist, že mnoho agentů to vidí velmi podobně jako já.

hlaseni/m17_a106.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1