Nástroje pro tento web


hlaseni:m16_a104

Hlášení M16-A104

Pozadí mise

Bylo rozhodnuto, že Omega potřebuje pořádnou základnu, která by sloužila velitelství agentů a poskytla by zázemí pro vědecké, konstruktérské a laboratorní činnosti organizace. Nakonec bylo rozhodnuto o ostrově Göl, který má výhodnou polohu a stojí na něm opuštěná pevnost.

Průběh mise

Na ostrov jsme se dostali lodí Valkýra, která je od této chvíle majetkem Omegy. Zjistili jsme, že ostrov je téměř plně vybaven. Nalézají se zde dvě přístaviště, na opačných stranách ostrova. Na kopci je umístěna pevnost. Kopec je tvořen sutí a kamením a bohužel dochází k častým sesuvům. Počasí je v těchto místech dosti nevyzpytatelné, setkali jsme se s krupobitím, při němž padaly kroupy velikosti švestek. Je třeba si na tyto jevy dávat pozor. Také mořský slaný vzduch společně s vlhkostí umí s kovem pořádně zatočit. Například brzdy u aut, jako by tam vůbec nebyly. S tímto je také nutno počítat a všechny kovy na ostrově řádně ošetřit nátěry, oleji či vazelínou. Naše prohledávání pevnosti bylo provázeno podivnými jevy. Vozík, který nás málem smetl z kolejiště, a různé přeludy. Pevnost samotná je téměř hotova. Chybí dodělat vnitřky chodeb, vrata atp. Téměř každá chodba je zatarasena vším co bylo po ruce – šrot, sudy, vybavení… Patro se vstupem obsahuje hlavní chodbu s kolejemi a postraní chodby sloužící jako místnosti. Na konci hlavní chodby je schodiště oběma směry. Nahoru je místnost sloužící jako zázemí palebné věži ještě o patro výše. Dolu potom za kdysi zapečetěnými dveřmi je tunel, který je plný mrtvol. Na konci tunelu je proražený průduch s neznámým plynem. Tento plyn, jak jsme se sami přesvědčili, způsobuje halucinace a ani plynové masky proti němu nefungují. A134 pod vlivem tohoto plynu postřelil mě a A106 a poté měl tu drzost utéci. Já jsem sice pod vlivem plynu postřelil A106, ale měl jsem tu slušnost ho vytáhnout ze zamořené chodby pryč do bezpečí abychom pak oba ještě museli u lodi přemlouvat A134, aby neodplouval pryč s jedinou lodí a nezanechal nás napospas osudu. Zabetonování a utěsnění tunelu vidíme jako dostatečné řešení a prohlašujeme toto místo novou a hlavní základnou Omegy.

Zjištěné informace

Pevnost na ostrově Göl je téměř dokončena. Stačí dodělat poslední zbytky a vybavit ji. Lidé v tunelu a různě po pevnosti se zabili navzájem pod vlivem unikajícího plynu. Plyn je zjevně vysoce halucinogenní vyvolávaje agresi. Jeho úniky kontaminují celou pevnost. Je nezbytné utěsnit celý tunel, v jehož části došlo k proražení průduchu s plynem.

hlaseni/m16_a104.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1