Nástroje pro tento web


hlaseni:m150_a254

Hlášení M150-A254

Cíl mise

 • získat více informací o záhadné „houbě“

Následující informace nemusí být nutně řazeny chronologicky.

Obyvatelé Lincolnu

 • Bojí se nákazy a také vypálení celého města vládou, které se prý už jinde stalo. Proto se snaží preventivně některá ohniska vypálit předem – Dobytčí farma, pruh kukuřičného pole, hájek za městem i s domkem v korunách stromů místních dětí
 • Někteří důležití lidé z města odešli. Doktoři, šerif atd. Ti, kteří tu však mají hluboko kořeny odejít za žádných okolností nehodlají.
 • Starosta s povděkem přijal naší nabídku pomoci a dal nám k dispozici ordinaci i s chabě vybavenou laboratoří.
 • Dětská skupina amatérským radistů – strážci galaxie – díky nim jsme zjistili, že nákaza reaguje na radiové vlnění. Toto je důležité – je potřeba to důkladně prozkoumat.
 • Obecně populace nerada vidí cizáky a to zejména z Evropy. Doporučuji další agentům, aby spíše své evropské kořeny skrývali. Dále mají obavu z Tesla věží, kterým nevěří a mnozí z nich jim přičítají odpovědnost za nedávné události ve městě.

Nákaza / houba

 • Podařilo se mi zajistit vzorek oné houby z kukuřičných klasů. Zdá se, že na rostlinách houba spíše jen přežívá.
 • Následné experimenty na živém králíkovi přinesly zajímavé poznatky. Během několika hodin subjekt S001 začal projevovat známky zmateného chování. Po dalších pěti hodinách se začal snažit vyškrábat z klece. Následně mu začal růst z jeho lebky zvláštní šlahoun, který po několika hodinách explodoval v krvavých krůpějích. Naštěstí byla klec přikryta prostěradlem.
 • Od nemocničního zřízence jsme získali starší slepici (S002). Subjekt jsem umístili do společného prostoru s S001 a pozorovali, zdali se nákaza přenese. Ukázalo se, že tomu tak je. Ale začalo se tak dít až po rozprsknutí plodnice šlahounu.
 • Následná pozorování ukázala, že ačkoli byli subjekty prokazatelně mrtvé, projevovali známky zdánlivého života. Například trhaný pohyb.
 • Nákaza lze zahubit různým alkoholem, ale i RadioColou

RadioCola (RC)

 • Povzbuzující colový nápoj, podávaný v plechovkách.
 • Nápoj kromě obvyklých věcí, jako je kokain a cukr obsahuje nemalé množství Thalia.
 • Thalium má silný účinek na nervovou soustavu živých organismů
 • Sám jsem RadioColu požil a skutečně jsem zaznamenal místní radiové vysílání. Když jsem držel plechovku radiocoly v ruce, bylo vysílání silnější. Následně jsme zjistili, že na dně každé plechovky je malá anténa.
 • Do Lincolnu dorazila RadioCola v posledních dnech. Není tu moc dlouho
 • Někteří se domnívají, že lidé, kteří pravidelně požívají RC jsou náchylnější k ovládání mysli.

Tesla věže

 • Chybí zde důležitá součástka – oscilátor. Patrně ji někdo cíleně odcizil.
 • Jedná se o dobře chráněnou budovu s ozbrojenou ostrahou.
hlaseni/m150_a254.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1