Nástroje pro tento web


hlaseni:m139_a134

Hlášení M139-A134

Náš kontakt v Dovers, pan Robinson (inu, přeci jen o trochu lepší než John Doe, ale i tak bychom měli své lidi vybavit lepší krycí identitou) nás požádal o vyšetření situace, kdy se z místních telefonů při navazování spojení občas ozývají podivné hlasy. Pokud se někdo s hlasy hádá, stávají se mu podivné a většinou smrtelné nehody. Mr. Robinson je vedoucí lidských zdrojů místní pobočky Sommersfeldu a za poslední dobu se mu zvýšilo množství smrtelných nehod mezi dělníky starající se o Teslovy věže. Přes p. Robinsona jsem se nechal zaměstnat u Sommersfelda u mr. Adamse. Parta zabývající se nastavením věže je poměrně uzavřená. Po několika primitivních vstupních zkouškách jsem se dostal až k ladění místní věže. Vstupní test jsem využil k průzkumu kompletního rozsahu frekvencí a na VKV narazil na vysílání, které bylo evidentně totožné se signálem interferujícím s telefonními aparáty. Překvapivé je, že ač vysílání je poměrně lokální (takto krátké vlny se nedostanou dále než 20 km daleko), bylo vysíláno ve více jazycích (včetně podivného východního jazyka). Tedy pro posluchače, kteří se v okolí nevyskytují. Teslova věž není využívána jen k přenosu energie, ale i k retranslaci signálu, který je odněkud globálně vysílán do jednotlivých věží. Samotné ladění věže probíhá nejen na základě zeměpisné lokace, ale i množství dalších parametrů. Samotní ladiči to považují za jisté umění, které zvládne jen málokdo. Ergo tomu sami houby rozumí a jedou na citovku. Součástí ladění je kontakt s jakousi anténou (pod proudem!), kdy ladič je v kontaktu s entitou, která je slyšitelná v telefonech. Zřejmě se jedná o Dělníky Země (WOTE), či podobnou fanatickou kvazikomunistickou sebranku. Když jsem se zmínil o Sovětském komunismu v ne zrovna positivních konotacích, byly jejich reakce poměrně negativní. Zmínkám o odborech se však vysmáli, že prý se o sebe dokáží postarat navzájem lépe. Spojení je zřejmě na bázi mozkových vln (hlas slyší pouze ten, kdo se drží antény) a spojení je duplexní! Z toho se tedy dá odvodit, proč některé pracovníky postihne nehoda - nemají v těle N-Stoff a tedy nejsou citliví k vysílání. Nemohou tedy s ostatními komunikovat „vnitřně“ a jsou pro ně nespolehliví. Vysílající entita je dělníky označována jednoduše jako Stroj, ale zdá se, že je to spojené vědomí více jedinců. Sami dělníci jej považují za něco jako novodobého boha. Jednáme tu tedy v podstatě s náboženskou sektou. Nehody na pracovišti byly vždy způsobeny zásahem proudu. To není tak překvapivé, ale podle poškození tkání bylo užito přibližně 1MV. Podle zjištěných informací je N-Stoff (látka, která v těle slouží pro příjem signálu) potřeba v těle neustále doplňovat (proto ji u Sommersfelda dostáváme v kantýně), neboť je velmi citlivá a v teple se rychle rozkládá. Proto je RadioCola nejlepší ledově chlazená! Ehm, omluvte reklamní vsuvku. Na jakém fyzikálním principu lze pomocí nestabilního N-Stoffu zpětně komunikovat se Strojem mi není jasné, ale evidentně je k tomu potřebná anténa na ladění věže. Pokud jsem se nedržel antény, slyšel jsem jen zprávy od Stroje, který neočekával odpovědi od adresátů.

Druhý pracovní den mi bylo spolupracovníky naznačeno, že se jim nelíbí, co jsem dříve v USA dělal. Ale že konečné posouzení záleží na Stroji, jestli budu uznán v pořádku, nebo jestli budu plný energie. Stroj tedy netuší o existenci Omegy a není schopen číst myšlenky. Ani jedincům, se kterými je schopen komunikovat - kteří v sobě mají N-Stoff a dotýkají se antény ladění věže.

Z nastavení věží lze cca určit směr, odkud vysílání jde - pokud se dostaneme k více věžím, bude se dát určit, odkud vysílají. Pro příjem je sice nutná jistá vysoce specializovaná součástka, ale pro mne nebude větší problém ji vyrobit … nebo ukrást.

Zbytek týmu se mezitím někde poflakoval po kostelech a hřbitovech. Vyvolával pranice a údajně došlo i k nějaké drobné přestřelce. Tedy standardní průběh mise s kolegou OldBrianem.

Hypotézy: Samotný N-Stoff je nedostatečný na vysílání signálu a neumožňuje číst myšlenky, což je logické, nemá odkud brát energii na vysílání. Proto je potřeba se držet antény, která je pod proudem. Elektrický proud zřejmě tvoří komunikační kanál mezi N-Stoffem v mozku a anténou.

N-Stoff je pro Stroj kriticky důležitá látka, bez ní nebude pravděpodobně schopen komunikovat s dělníky. Je tedy potřeba infiltrovat výrobu RadioColy a v případě potřeby výrobu sabotovat či v případě krajní nutnosti doplnit o jed a dělníky takto eliminovat.

Je potřeba zjistit je-li RadioCola sterilizující nebo v ní dokáží vegetovat nějaké bakteriální kmeny, kterými by bylo případně možno RadioColu obohatit místo jedu. Ideální by byly nějaké nepříliš letální, ale vyřazující - např. úplavice, cholera, nějaké horečnaté či respirační onemocnění.

Je potřeba ověřit, jestli všechny věže vysílají na stejné frekvenci VKV. Pokud ano, dalo by se vysílání lokálně rušit… pokud dokážeme najít místní zdroj silnější než Teslovy věže.

hlaseni/m139_a134.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1