Nástroje pro tento web


hlaseni:m10_a125

Hlášení M10-A125

Průběh mise

Úkolem naší mise bylo zjistit příčinu změny chování obyvatel pohraničního městečka Krüt. V podvečer prvního dne mise jsme společně s agenty A118 a A119 dorazili autem do městečka a ubytovali se v místním hostinci. Téhož večera se v hostinci ubytovali i další dva účastníci mise - agenti A126 a A127. Do města vede jedna hlavní příjezdová silnice a železnice, ze které se asi 1 km před městem odděluje trať do místní továrny na výrobu munice, jenž byla po válce odstavena z provozu. Při zběžné obhlídce během prvního večera městečko působilo klidným až venkovským dojmem. V liduprázdných ulicích však byl cítit nepříjemný zápach dezinfekce. Zvláštním dojmem působil též hostinský. Obsluhoval nás poněkud zmateně, jakoby trpěl poruchou paměti či jistou formou schizofrenie, jevil známky silného nachlazení a produktivního kašle. Potvrdil nám, že nachlazením trpí většina místních obyvatel. Ráno druhý den mise byl cítit v celém hostinci nesnesitelně štiplavý zápach chlornanu, který místní používají každý den jako dezinficiens. Domluvili jsme plán akce a vydali se na průzkum muničky. Továrna v odlehlém lese byla obehnána vysokým plotem s ostnatým drátem, hlavní brána uzamčena mohutným řetězem se zrezivělým zámkem, patrně delší dobu nepoužívána. Při průzkumu jsme objevili druhou bránu umožňující vjezd nákladových vozů vlaku. Tato brána, zjevně stále využívána pro vstup do areálu, byla také pečlivě uzamčena, avšak opatřena novými zámky. V areálu byly viditelně uskladněné staré poškozené barely s neidentifikovatelným obsahem, vzorky se nám nepodařilo zajistit. Průzkumu prostor areálu se ujala mužská část pracovní skupiny, odsunula jej na noční hodiny. Při zpáteční cestě z bývalé továrny jsem nešikovně uklouzla a poranila si nohu. Odpoledne jsem se vydala s agentkou A119 k lékaři, pod záminkou žádosti o ošetření nohy, zjistit informace o infekci či intoxikaci, jenž postihuje celé město. Po delší době strávené v čekárně, přeplněné místními s naprosto totožnou symptomatologií jako hostinský, nás obě lékař přijal a poskytl mi ošetření. Během rozhovoru mi sdělil, že v této oblasti působí teprve krátký čas a zabývá se výzkumem epidemie. V ordinaci shromažďuje vzorky biologického materiálu od pacientů. Dohodl si s námi večerní schůzku v hostinci. Vzorky od pacientů se nám zajistit nepodařilo. Při večerním setkání nám lékař vyprávěl o tom, jak byl do městečka přeložen z Berlína teprve před dvěma měsíci, z důvodu vážných zdravotních problémů místního lékaře. Odebírá vzorky pacientům a posílá na analýzu, ale zatím nediagnostikoval konkrétního původce infekce, má podezření na intoxikaci neznámou látkou, avšak neprokázal jakékoliv souvislosti. Své pacienty léčí běžnými preparáty ve formě nosních kapek. Lékař působil věrohodně, nemyslím si, že pracuje v zájmu nějaké organizace či vlády, zároveň tuto domněnku nemohu úplně vyloučit. Ke konci rozhovoru jsme si všimli, že nás po celou dobu sledoval a patrně odposlouchával příslušník gestapa. Další den tentýž muž hledal agentku A119 v hostinci. Třetí den mise ráno jsme se všichni agenti sešli na poradu v pokoji hostince. Agenti A118, A126 a A127 popsali své postřehy a výsledky pozorování u muničky. Zjistili, že v noci přijíždí nákladní vlak, do areálu vozí blíže neurčený materiál, který je zde složen do továrních hal a nazpět patrně odváží kontejnery s odpadem. Dovnitř areálu se jim vniknout nepodařilo, celá akce byla střežena ozbrojenou hlídkou. Odešla jsem do města zakoupit mapy města a okolí. Majitel trafiky mě během vybírání mapy několikrát upozorňoval, abych opustila město, protože tam není bezpečno. Požadované mapy jsem opatřila až v dalším obchodě, avšak i zde mě prodávající velmi agresivně naznačoval abych opustila město, protože mi hrozí velké nebezpečí, možná smrt. Po návratu do hostince jsme zjistili, že mapy obsahují bílá pole v místech, kde by mělo být vyobrazeno město a okolí deseti kilometrů. Na ulici před hostincem zastavil tmavý automobil s posádkou gestapa a jeden z příslušníků v hostinci hledal agentku A119. Hostinský nás upozornil, že město není bezpečné a měli bychom co nejdříve odjet. Rozhodli jsme se z města odjet a vrátit se v nočních hodinách k opuštěné továrně, počkat na nákladní vlak a zajistit průkazné materiály. Atmosféra ve městě se od našeho příjezdu rapidně proměňovala, lidé nás upozorňovali, že nám hrozí nebezpečí a zároveň se o nás začalo intenzivně zajímat gestapo, snad nás i odposlouchávali. Někdo prořezal všechny pneumatiky našeho automobilu, ulice se zaplnily davem psychicky narušených obyvatel, bránili nám v cestě ven z města. Několik lidí jsme autem porazili a pokračovali dál, avšak přímo proti nám se objevil další tmavý automobil se dvěma příslušníky gestapa. Při přestřelce byly oba dva zraněni a byl postřelen i jeden agent naší mise. Přestoupili jsme do druhého automobilu, protože náš byl velmi poškozený a nebylo možné jej použít k jízdě. Opustili jsme město. Po setmění jsme se vrátili k trati odbočující do továrny a čekali na noční transport materiálu do muničky. Agenti A118 a A126 donutili hradláře, aby po průjezdu vlaku přehodil výhybku tak, aby vlak nemohl odjet a my mohli prozkoumat jeho náklad. Muž obsluhující hradlo jim sdělil, že všechny odjezdové cesty z města jsou obsazeny gestapem a po silnici z místa neodjedeme. Rozhodli jsme se tedy vlak unést a uniknout po trati. Během přestřelky zemřeli oba dva muži obsluhující vlak. První vagon byl zcela prázdný a ve druhém byly složeny kontejnery s označením nebezpečného obsahu. Vzorky se nám nepodařilo odebrat. Vlakem jsme dojeli do bezpečné vzdálenosti od města a dále pokračovali běžnou dopravou.

Zjištěné informace

Nemoc či intoxikace se projevuje poruchami paměti, zmateností, výrazným nachlazením, kašlem a rýmou. S narůstající délkou našeho pobytu v městečku se obyvatelé chovali agresivněji a vyhrožovali nám nebezpečím a smrtí.

Informace k došetření

Příčinu změny chování obyvatel městečka Krüt se nám nepodařilo objasnit. Jisté souvislosti lze hledat s obnoveným tajným provozem továrny na výrobu munice. Nápomocná pro objasnění jevu by mohla být analýza vzorků biologického materiálu nemocných, vzorky chemikálií a odpadu vyváženého z bývalé továrny. Avšak žádné tyto se nám nepodařilo odebrat. Vhodné by bylo důkladné politické prošetření osoby místního lékaře. Případná spolupráce s ním by mohla být přínosná.

hlaseni/m10_a125.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1