Nástroje pro tento web


hlaseni:m105_a228

Hlášení M105-A228

Mise
M105 Slimáci
Autor hlášení
A228 Jack Shears


Dopisy Omeze zanechal Miles Keeton, sluha lorda Johnsona. -A229

Dopis v Miskatonickém klubu

Ctihodným gentlemenům,

7. června 1939 jsme se z Miskatonického klubu v Bostonu vydali na výzvědnou misi do Readingu. Naše výprava ve složení Daniel H. Johnson, Jack Shears, Jacopo Palamidessi, Edwin van der Berg a Kevin A. Tucker, se rozhodla pokusit se nalézt postrádaného novináře Jimenése. To se nám sice nepovedlo, podařil se nám však zajímavý biologický objev.

V bažinách kolem Readingu jsme v přemnožené populaci nepříjemných oranžových slimáků nalezli podivného buněčného parazita, který dokázal s tělem plže pohybovat i po smrti hostitelského organismu. Vzorky jsme odvezli k podrobnějšímu rozboru do Harvardské university, která nám byla na této straně Atlantiku doporučeno jako kvalitní.

Naše výprava, pod vlivem zpráv v Miskatonickém klubu a svědectví pana Parkera, prodavače smažených mušlí (mimochodem zdá se že jde o slušného člověka) o tom, že přemnožení slimáků koreluje s rozšířením výroby v místní továrně na mýdlo a neúspěšným pokusům ošetřit vznikající odpad v nově vybudované městské čističce, hypoteticky předpokládala, že zde bude souvislost. Toto se nám však prozatím nepovedlo prokázat, pokusy s odpadem a parazitem napadenými plži naopak ukazuje, že je pro parazita odpad jedovatý a snaží se mu uniknout.

Parazit zdá se nenapadá pouze mlže, vesničané mluví o nákaze v bažinách, která usmrcuje i větší zvířata a dokonce i lidi. Snad by to mohlo vysvětlit i zkazky o bestiích? Na setkání s nakaženým divočákem či snad medvědem by určitě stálo za to dávat si pozor. Vesničané se pokouší s nákazou bojovat poněkud zvláštním způsobem - nakažená těla vytahují z bažiny a zavírají je ve sklepě hotelu Savoa, což je momentálně snadno rozpoznatelné kdekoli po větru. Tuto akci řídí pastor Ross - možná ne sám, ale rozhodně posílá muže, kteří se, tak říkajíc, u této práce mají ušpinit.

O pastorovi Rossovi jsme vůbec odhalili několik podstatných informací, a to díky Bertovi, jednomu z jeho pohůnků, který nám pro hnutí svědomí vše prozradil. Pastor využívá svého postavení v komunitě k tomu, aby své ovečky nabádal provádět jeho plány, u kterých ale zároveň může popřít, že by s nimi měl cokoli společného. Hlavním z těchto podniků je rozhodně sabotáž městské čističky.

E. Ross militantně vystupuje (mluví o božím trestu) proti rozšíření průmyslové výroby které má za následek vypouštění toxinů do vod okolo Readingu, a čističku (ne neprávem) považuje za zcela neadekvátní řešení, které má řešit spíše stížnosti než samotný problém. Městská rada má v továrně zdá se finanční zájmy, proto věc nechce řešit oficiální cestou.

Tedy k čističce - rozbor odpadní vody z továrny neodhalil nic zásadního, co jsme si však potvrdili přímo ze svědectví hlavního chemika, továrna vyrábí třikráte tolik odpadu, než kolik by čistička zvládla za ideálních podmínek, ne tak ještě při sabotážích a silných deštích. Pro akcionáře je však zisk až na prvním místě a omezení výroby se rozhodně neplánuje. Dlužno podotknout, že továrna je zároveň největší zaměstnavatel ve městě. Pakliže mi dovolíte uvést mé vlastní mínění, pak jde o očekávatelný spor chamtivosti, odpovědnosti a komunálního politikaření. Je nepopiratelné, že továrna otravuje okolní bažiny, a čistička by potřebovala pětkráte tolik financování, aby s tím něco svedla.

To celé poněkud komplikuje nechuť zatáhnout do problému federální úřady, která, dle našich zjištění, našla personifikaci v šerifovi Wraithsovi. Ten totiž ví o událostech v 70 mil vzdáleném městě Barre, které bylo nedávno uzavřeno a spáleno na popel - za přísné cenzury, aby se o tom nedozvěděla veřejnost. Jak jsme se dozvěděli od pana Baileyho, taxikáře, šerif Wraiths má s plamenomety neblahou zkušenost z války, jak dokládá jeho strašlivé zjizvení. (Asi by stálo za to přidat varování, že byl šerif členem speciálních jednotek.)

Při misi jsme se spojili s kolegy, kteří nám sdělili, že pan Jimenéz už se nenachází mezi živými, takže v tomto úkolu jsme neuspěli, nicméně i tak jsme se do Bostonu vraceli v dobré náladě s pocitem dobře odvedené práce, jelikož jsme odhalili hned několik tajemství tohoto městečka, které nám na začátku vrtaly hlavou:

Jak je to s čističkou - nestíhá a je to spíše podvod placený z městské kasy Kdo stojí za sabotážemi - reverend Ross Co se nachází pod hotelem - nakažené mrtvoly z bažin Jak je to s továrnou - zisk je přednější zdraví města Jak je to se šerifem - snaží se vyhnout federálnímu vyšetřování a hlavně, co se děje v bažinách - jde o nákazu neznámým parazitem.

K tomu bych ještě dodal stručné zprávy o několika dalších jednotlivých městských postavách:

  • ředitel továrny Pattel je hrubý, neslušný a nerudný prototyp manažera počítajícího jen dolar k dolaru
  • vrchní chemik P. Grey je také nezdvořilý, ovšem přeci jen o něco sympatičtější člověk - rozumějící chemii - pookřál, když se nás společník Mr. van der Berg představil jako studovaný v jeho oboru. Zdá se nešťastný z požadavků, které jsou na něj kladeny.
  • zaměstnanci čističky - pracovníci dělnické třídy, jak byste čekali, avšak v jejich bezradnosti ve snaze udržet v chodu nestíhající a sabotovanou čističku ve skutečně nebezpečných podmínkách se nezdálo nic neupřímného.

A kdyby někdo měl zájem, můžeme poskytnout následující dokumenty:

S úctou, Miles Keeton


Dopis zanechaný na Readingské poště

8. června 1939

Gentlemanům z ctihodného Miskatonického klubu,

dovolte mi varovat vás před buněčným parazitem, kterého jsme odhalili v přemnožené populaci slimáků v readingských bažinách - dle vesničanů napadá i větší tvory, včetně lidí. Vzorky jsou momentálně zkoumány na Harvardu.

Pokud byste přišli s parazitem do kontaktu, jedovatý chemický odpad z továrny se ukázal být účinný v jeho likvidaci.

Dále bych rád doplnil, a vskutku, v některých případech obávám se i uvedl na pravou míru, několikero vzkazů našich vážených předchůdců.

Ve vzorcích odpadu jsme nenašli nic podezřelého, a problém je zdá se čistě kvantitativní - čistička vod je pro zamýšlený úkol silně poddimenzovaná, a spolu se sabotážemi pak zkrátka splašky z továrny putují přímo do readingských močálů.

Čistička je sabotována členy kongregace pastora Evereta Rosse, který by rád z důvodu svého přírodě nakloněného přesvědčení dosáhl uzavření továrny. Doporučuji však dát si na pastora pozor, neboť nebýt dobrého srdce a pevného svědomí pana Berta, možná jsme na pastorův pokyn skončili v bažinách jako krmivo pro slimáky. Prosím proto, aby nikdo dobrému muži Bertovi nerozbíjel nos.

Pod hotelem Savoa se skutečně nachází nespecifikované množství mršin a mrtvol, jak zajisté dojde komukoliv, kdo se k hotelu byť jen přiblíží po větru - jde o nakažené mrtvoly z bažin, které zde vesničané drží v podivném pokusu nákazu ukočírovat.

Šerif, který za svůj hrůzný zjev vděčí válečnému setkání s plamenometem, zdá se usiluje hlavně o vyhnutí se opětovnému randez-vous, které dle něj hrozí ze strany federální vlády - ta totiž nedávno z karanténních důvodů vypálila město Barre, 50 mil od Readingu.

Angelo Jimenéz je mimochodem dle informací předešlé výpravy žel bohu již po smrti.

Pakliže by někdo stál o podrobnější informace o tomto pikareskním americkém městečku - což rozhodně doporučuji před pouštěním se do zbrklých akcí - můžete nás kontaktovat v hotelu Lenox, nechte vzkaz pro pana J. Jamese.

S úctou, výprava Mr. Johnsona

P.S. Mušle pana Parkera můžeme jen doporučit.

hlaseni/m105_a228.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1