Nástroje pro tento web


gru

GRU

GRU - Hlavní rozvědková správa, (ГРУ - Главное разведывательное управление, Glavnoje razvedivatěĺnoje upravlenije) je sovětská vojenská zpravodajská služba. Hovorově byla označována (v návaznosti na carskou armádu) jako Rozvědka.

V čele GRU stojí náčelník. Organizačně GRU od počátku spadala pod generální štáb Rudé armády, od roku 1936 přímo podléhá lidovému komisaři (ministru) obrany.

Od roku 1938 je náčelníkem Alexander Orlov. Předchůdcem byl Semjon Gendin.

Organizační struktura

GRU se dělí na šest oddělení:

 • Agentura – nasazování agentů v zahraničí
 • Operativní rozvědka – špionáž
  • Sekce I. Západní Evropa
  • Sekce II. Blízký východ
  • Sekce III. Amerika, Dálný východ, Indie
  • Sekce IV. Zásobování technickým materiálem pro zpravodajskou činnost
  • Sekce V. Teroristická činnost
  • Sekce VI. Dezinformace
 • Informační oddělení – analýza a vyhodnocování informací
 • Školení agentů
 • Zahraniční styky – vojenští atašé
 • Zpravodajská komunikace – radiorozvědka
gru.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1