Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fenomeny:ovladani_mysli

Toto je starší verze dokumentu!


Ovládání mysli

Projekt Oz

(Der Olivenzweig - Olivová ratolest) také značen jako Orgakrüt je toxická chemická látka (organofosfát) s obsahem thalia, která způsobuje změny chování zasažených obětí. Konkrétně dochází k potlačení původní osobnosti (vědomí) oběti. Projevem je určitá forma schizofrenie či částečná netečnost k okolí. Oběť reaguje na okolí na úrovni podvědomí.

Tato látka je využívána jako iniciátor k Probuzení. Nejprve je aplikován Oz. Poté je pomocí transmise oběti vštípena mysl vysílajícího (viz například M27) - vzniká Probuzený. Poté již Oz není k dalšímu ovládání zapotřebí.

Látku je možno udržet při pokojové teplotě ve formě kapaliny (červené barvy) či prášku.

Chemikálii je možno vpravit do krevního řečiště oběti (M2), do trávicího traktu nebo do dýchacího ústrojí (M21).

Zajištěna chemikálie značená výrobcem na štítku kovového sudu: Hubert S…, Kr…, země původu patrně Německo, zjištěno v květnu 1939 Praha, Československo. Patrně produkt podezřelé továrny/chemičky u města Krüt v Alsasku (M9).

Zajištěna chemikálie v ocelových sudech, značeno: Hubert Stroßmeyer, Krüt, země původu Německo, zajištěno v továrně Zlatého kola v Čusavaja/Stalinovo, Sovětský svaz. Zlaté kolo patrně značí továrnů jako „Chemisches Fabrik NU-3“ (M12) (M14)

Ochrana

Jak dostat látku z krevního řečiště nevíme (určeno k dalšímu výzkumu).

Díky přítomnosti thalia je možno látku vyloučit z trávicí soustavy pomocí tzv. Berlínské modři (hexakyanoželeznatan železitý). Berlínská modř vypadá jako inkoust a užívá se orálně (tedy pusou). Váže na sebe toxické thalium a odchází análně.

Účinnou ochranou proti vdechnutí jsou plynové masky určené proti těkavým látkám.

Skrze pokožku se látka dostává do těla mnohem pomaleji - stačí obvyklá hygienická opatření (mytí rukou před jídlem, po záchodě, apod.).

Veškeré oblečení a vybavení užité při misi považuji za kontaminované. Na zbraně použijte „desprach“. Oblečení odevzdejte k přezkumu.

Další výzkum látky v současnosti probíhá. Analýze účinků látky na lidský organismus napomůže odebrání vzorků tkáně ze zasažených jedinců - ideálně mozkového kmene, užitečný bude i vzorek krve.

Pozn.: Pokud je agent kontaminován (začíná jevit příznaky) aplikujte následující postup:

  • na hlavu mu dejte helmu (kovovou)
  • helmu uzemněte (zabráníte tak přijímání transmise a zřejmě nevratnému přemazání osobnosti)
  • po ukončení transmise (viz Probuzení) agenta dostaňte z oblasti

Přílohy

Pravděpodobný výskyt chemikálie

fenomeny/ovladani_mysli.1552053413.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/08 14:56 autor: jerson