Nástroje pro tento web


fbi

FBI

Federální úřad pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation) je vyšetřovací orgán, který spadá pod americké ministerstvo spravedlnosti, se zabývá vyšetřováním závažných projevů kriminality, která přesahuje hranice jednoho státu. Funguje i jako kontrarozvědná služba. Zvláštností je vyšetřovací pravomoc na území indiánských rezervací.

Ředitele FBI jmenuje prezident USA a potvrzuje senát. FBI je zřizována americkým ministerstvem spravedlnosti.

Historie

Podnětem ke vzniku byl na začátku 20. století kromě jiného atentát na prezidenta Williama McKinelyho. Americký ministr spravedlnosti Charles Joseph Bonaparte (prasynovec Napoleona) v roce 1908 vyvzdoroval na senátu skupinu 34 vyšetřovatelů a úředníků. Původně skromná kancelář rostla s tím, jak přibývalo kriminality, se kterou si již nemohli poradit místní ochránci práva (šerifové, policie). Prvním skutečně velkým úkolem agentů FBI bylo na základě výnosu prezidenta Theodora Roosevelta z roku 1910 stíhání tzv. „bílého otroctví“, neboli organizované prostituce.

Druhým ředitelem byl George Wickersham, který se zasloužil zejména o přejmenování útvaru na Bureau of Investigation a během pěti let své činnosti rozšířil velikost útvaru na 300 agentů. Třetím, velmi známým ředitelem se stal John Edgar Hoover, který tuto pozici zastává od roku 1924. V roce 1934 federální agenti v Chicagu zastřelili známého bankovního lupiče Johna Dillingera, což bylo hodnoceno velmi kladně.

V roce svého vzniku nenesl úřad žádný konkrétní název, byl označován jako „special agent force“. V roce 1909 získal oficiální název Bureau of Investigation (BOI, Vyšetřovací úřad), někdy se o něm mluvilo také jako o Divison of Investigation. Tento název si získal po reorganizaci v letech 1933-1935, tedy v době po ukončení prohibice, kdy se BOI spojil s Prohibičním úřadem. Název byl matoucí, protože se toto označení objevovalo i u jiných vládních útvarů. Od roku 1935 se tak název změnil na FBI, kdy tuto změnu schválil prezident. Ve stejném roce byla založena i Národní akademie FBI, ve které se trénují a vzdělávají všichni důstojníci FBI. V současné době má úřad přes 600 zaměstnanců. V roce 1936 byl úřad z rozhodnutí prezidenta Roosevelta pověřen potíráním zahraniční špionáže na území spojených států.

Motto úřadu zní: „Fidelty, Bravery, Integrity“ (věrnost, statečnost, čerstnost). Vzniklo v roce 1935 a první písmena se shodují s iniciály zkratky úřadu.

fbi.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1