Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


bezdratovy_prenos_energie

Toto je starší verze dokumentu!


Bezdrátový přenos energie

Výtah

Bezdrátová technologie přenosu elektrické energie založená na principech a výzkumech Nikoly Tesly. Komerční využití této rozvodné sítě provádí firma Sommersfeld. Byly zaznamenány snahy o napadení rozvodné sítě a použití pirátského vysílání v rámci sítě k ovládáním mysli.
Kromě komerční firmy Sommersfeld se použitím pro vlastní, a zjevně nikoliv společnosti prospěšné účely snaží i další organizace označujícím se emblémem ozubeného kola vyvedeného ve zlaté barvě.


Klíčové osoby

  • Nikola Tesla - autor technologie umožňující bezdrátový přenos energie, autor elektrické pulsní pušky, fyzik, osoba kterou je nutné získat pro Organizaci

Svodka

Principielně je technologie bezdrátového přenosu elektrické energie obecně společnosti prospěšná. S jejím používáním jsou sice spojena jistá rizika, nicméně důvod proč se Organizace zabývá toouto technologií je její zenužitelnsot. Pozorovaná rizika v sopuvislosti s používáním s Teslovou technologií přenosu elektrické energie bezdrátově jsou mj. vznik napětí na kovových předmětech v okolí a následné riziko úrazu elektrickým proudem (zdokumentované např. močení na kandelábr vyvolávající elektrický výboj). I přesto se technologie jeví jako perspektivní - zejména pro odlehlé oblasti, které jsou řídce obydlené, případně přenos elektrické energie skrz takovéto odlehlé kouty. Zde se dá několika elektrárnami a technologií pro přenos (viz. níže - Teslova věž) pokrýt velké území. Není třeba instalovat klasickou - tedy drátovou - vysokonapěťovou rozvodnou soustavu.

Teslova věž

K transportu energie slouží technologické zařízení označované jako Teslova věž. toto zařízení je v podstatě energetickou retranslační stanicí, která je jednak schopna přenášet energii na větší vzdálennosti v síti těchto věží. Dále je schopna poskytovat elektrickou energii pro blízká elektrická zařízení, která jsou uzpůsobena k přijímání bezdrátové elektřiny.

Uživatelé technologie

Sommersfeld Co., která vlastní patenty na Teslovu technologii. Firma se legální cestou snaží nabízet distribuci elektrické energie pomocí bezdrátové retranslační sítě na Teslově principu. V současnosti má Sommersfeld co. svoje distribuční soustavy v Británii, Francii, USA, snaží se dále expandovat např do SSSR, kde je mu ale ze strany státních orgánů bráněno v zahájení činnosti. Patenty firma patrně získala přes fundátora Teslových výzkumů - Johna Pierponta Morgana (pokud není přímo bankovní institucí J. P. Morgan & Co. vlastněna).

Zlaté kolo se snaží o paralelní a nelicencované využití technologie. Snaží se o ovládání lidí s pomocí Teslovy technologie a chemikálií. Z obětí své kontroly vědomí dělají nemyslící jedince. Kontrola vědomí je pravděpodobně prostředek.

Probuzení se snaží o paralelní a nelicencované využití technologie. Podobně jako Zlaté kolo se snaží o ovládání lidí. V případě probuzených je chemikálie podle všeho používána jako iniciátor změny vědomí. Na rozdíál od obětí kontroly vědomí Zlatým kolem, si probuzení uchovávají schopno uvažovat, chovají se však jako by byli v nějaké formě duševního propojení - vzájené předávání informací, jakoby společné vědomí.

Není jasné zda Zlaté kolo jsou iniciátoři a Probuzení jejich produktem, nicméně je jistý rozdíl mezi oběťmi kontroly vědomí u jedněch a druhých.


Informace k šetření

  • Prověřit zda je Nikola Tesla stále „domácím vězněm“ ve své laboratoři, zrealizovat jeho úspěšnou záchranu.
  • Prověřit vlastnické vazby mezi Sommersfeld Co. a J. P. Morgan & Co.
  • Prověřit vztahy mezi uživateli Teslovy technologie - Sommersfeld Co., Zlatým kolem a Probuzenými.

Získaný materiál

  • V17A - Elektrická pulsní puška
  • V… - Ochranný oděv

Seznam příloh

bezdratovy_prenos_energie.1570174016.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/04 09:26 autor: jerson