Nástroje pro tento web


beleni_cernochu

Bělení černochů

Ideál tělesné krásy není jak známo absolutní, nýbrž mění se dle lidské rasy; my Evropané máme pro krásu lidského těla zcela jiné měřítko než Číňané, tito opět jiné než necivilisovaní černoši atd.

Je však jisté, že tam, kde se různé rasy stýkají, mění se vlivem sociálních rozdílů a předsudků ideál krásy u rasy podřízenější. Tak mají černoši žijící v Africe ve stavu přirozeném za ideál kůži co nejčernější, kdežto ideálem černochů amerických je přiblížit se co možno barvou své pleti svým bílým spoluobčanům, kteří pro černou rasu nemají většinou než pohrdání.

Je též přirozené, že se tato žádostivost černochů po zbělení pleti stala zřídlem příjmů mnohým šarlatánům, kteří lehkověrným občanům černé pleti nabízejí různé bezcenné pomády a masti majíce při tom za reklamu nějakého černocha albína.

Nedávno byla však prozkoumána zcela vědecká metoda bílení pleti černochů, a to jak se zdá s velmi dobrými výsledky. Je totiž známo, že Röntgenovy paprsky působí na barvivo kůže a ruší je.

Na základě tohoto fakta sestrojil jistý filadelfický lékař röntgenovací přístroj, jímž působením na kůži černochů dospělých i dětí dosáhl asi po 30 sezeních velmi značného odbarvení jejich kůže.

Změnou barvy kůže se ovšem nezmění výraz tváře černochů tak rozdílný od typu evropského, avšak ješitnosti i potřebě černých občanů severoamerických tím velice učiněno zadost. Je však ještě otázkou, neobjeví-li se u dotyčných osob po delší době nějaký nebezpečný vliv rentgenování na jejich kůži.

beleni_cernochu.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1