Nástroje pro tento web


bakterie_na_meteorech

Meteory přinesly na Zemi živé bakterie z jiných světů

Robert E. Martin, Modern Mechanix, 1933

Profesor Charles B. Lipman, biolog z Kalifornské univerzity, nedávno mikroskopem pozoroval to, co považuje za první živé tvory z jiného světa, jaké kdy byly pozorovány. Pod čočkou se hemžily drobné choroboplodné zárodky - některé kulaté, jiné ve tvaru tyče. Navzdory své nepatrné velikosti byli pro vědce stejně fascinující jako každý hypotetický tvor z Marsu.

Pokud profesor Lipman správně vysvětlil původ bakterií, přišly na Zemi neseny plamenným meteoritem z prázdnoty vesmíru! Po staletích spekulací zřejmě máme první věrohodné důkazy, že život existuje i mimo Zemi. Aby profesor Lipman otestoval možnost, že živé bytosti mohou existovat v jiných světech, získal řadu kamenných meteoritů, které spadly na Zemi. Navrhl je rozdrtit na prášek a nakapat prášek do vhodného kultivačního média, aby se zjistilo, zda bakterie budou růst. Pokud ano, byly by silné důkazy o tom, že choroboplodné zárodky přežily chlad z cesty vesmírem, teplo planoucího meteoritu, který prošel zemskou atmosféru, a roky, po které meteorický kámen spočíval na zemi nebo v muzejním kufříku. Samozřejmě by bylo nutné přijmout mimořádná opatření, aby se ujistil, že meteorit nebyl kontaminován bakteriemi ze Země.

Profesor Lipman a jeho pomocníci nosili masky z tenkého plátna, jaké používají chirurgové, sterilizovali nástroje a v každém dalším kroku přijali propracovaná opatření k ochraně před bakteriemi pocházejícími ze Země, jak je znázorněno na obrázku ve spodní části stránky 42. Tato opatření byla tak drastická, že pravděpodobně zabila některé bakterie uvnitř meteoritu i venku, přesto některé přežily a rostly a množily se pod očima experimentátora!

Jeho závěr, že meteority přinášejí na Zemi bakterie, je tak překvapivý, že jej bakteriologové nemohou přijmout, dokud toto nebude ověřeno budoucími nezávislými výzkumníky. Pochybnosti již byly vzneseny. Přesto na mnoho z nich odpovídá sám profesor Lipman.

Hořící meteorit může během svého krátkého pádu k Zemi zůstat uvnitř chladný, takže bakterie v něm mohou přežít; je také známo, že mohou přežít průchod mimořádným chladem vesmíru, protože nedávné testy na univerzitě v Torontu ukázaly, že bakterie mohou žít po týdnech expozice v zkapalněném heliu při teplotě -270 stupňů pod nulou. Možná kontaminace z půdy? Některé z meteoritů byly sterilizovány okamžitě po přistání na naší Zemi.

Pokud bakterie přicestovaly na Zemi na meteorech, odkud se vzaly? Některé meteority jsou členy naší vlastní sluneční soustavy; jiné mohly přiletět z vesmíru. Další důkazy omezují spekulace o tom, kde ve vesmíru může existovat život.

Z devíti planet, které jsou nyní známé v naší sluneční soustavě, mohla myslitelně podporovat život pouze Země, Merkur, Venuše a Mars. Ostatní jsou příliš chladné, zatímco Merkur může být prakticky vyloučen jako příliš horký. Venuše, o které se nedávno zjistilo, že má znatelnou atmosféru, může nést stvoření přizpůsobená velkému teplu. Mars je nejpravděpodobnější možností a nedávné testy jeho teploty a atmosféry ukazují, že je pro život ještě příznivější, než si kdo kdy dokázal představit. Mohou existovat tisíce dalších solárních systémů, jako je ten náš, každý schopný nést život a možná i lidské bytosti. Jakýkoli pokus představit si, jaké druhy tvorů obývají tyto světy, byla vždy čistá fnatasie; proto je neobvyklý zájem o zárodky nalezené profesorem Lipmanem.

Mohly by to být choroboplodné zárodky? Bakteriologové o této možnosti pochybují; poukazují na to, že je šance méně než jedna z miliardy, že by se zárodky schopné zaútočit na bytost žijící na Zemi mohly vyvinout na jiných planetách.

Bakterie vypadají podobně, ale je možné identifikovat a klasifikovat nový druh jemnými chemickými a fyziologickými testy. Dr. Lipman věří, že většina choroboplodných zárodků, které našel v meteoritech, je velmi podobná těm na Zemi, pokud není totožná - pozorování, které dává věrohodnost myšlence, že jiné a vyšší formy života mimo naši planetu mohou být jako naše vlastní. Sledování takových forem života, od právě nalezených zárodků, bude pro experimentátory budoucnosti vzrušujícím dobrodružstvím a otevře nové vyšetřovací oblasti.

bakterie_na_meteorech.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1