Nástroje pro tento web


abwehr

Abwehr

Plným názvem OKW-Amt Ausland/Abwher (Úřad zahraničního zpravodajství a rozvědky vrchního armádního velení), dle názvu by se mělo jednat o defenzivní zpravodajskou službu provádějící pouze kontrašpionáž, nicméně název je zavádějící a Abwehr se zabýval jak prováděním konrašpionáže, tak také špionáží a přípravou sabotáží.

Rozvědka byla založena v roce 1920, jako součást ministerstva obrany. Dle podmínek Versaileské dohody msuel být Abwehr koncipován jako čistě obranná zpravodajská služba. Během postupného vývoje v mezidobí 1920-28 byl Abwehr organizován do tří sekcí:

 • Průzkum
 • Radioodposlechová služba a šifranti
 • Kontrašpionáž

V roce 1928 dochází ke spojení Abwheru a dosavadní námořní výzvědné skupiny. Počátkem třicátých let, po nástupu nacistů k moci dochází k rozvoji ofensivní špionáže v rámci Abwehru, který přestává plnit pouze úlohu obranného zpravodajství - kontrarozvědky. Dochází k realizaci výzvědné činnosti v zahraničí. Abwehr si udržuje samostatnost na vyvinuvším se konglomerátu bezpečnostních služeb Hlavního říšského úřadu bezpečnosti (RSHA)

Struktura

Po restrukturalizaci W. Canarisem v roce 1938 byla struktura rozdělena do následujících tří bloků - Abteilung Z (Oddělení Z), Amt Ausland (Skupina Zahraničí) a Abwehr (Zpravodajství), struktura organizace byla následující:

 • Abteilung Z (Oddělení Z) - Ústředí
  • ZD - Personálie
  • ZF - Finanzen - Finance a účetnictví
  • ZR - Recht - Právní záležitosti
  • ZB - Außenpolitische und militärische Berichterstattung - Zahraničněpolitické zpravodajství
  • ZO - Allgemeine Angelegenheiten und Zentralkartei - Centrální kartotéka (někdy uváděno jako ZK)
  • ZKV - Zentralkartei V-Leute - Centrální kartotéka důvěrníků
  • Z Reg. - Registratura, materiálně-technické zásobování
  • Z Arch. - Archiv
 • Amt Ausland (Skupina Zahraničí) - úkoly: zahraničně politické vojenské vyhodnocování; spojení s operačním štábem branné moci, s atašé složek branné moci (pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo), se zahraničními vojenskými přidělenci v Berlíně a s ministerstvem zahraničních věcí
  • Gruppe I - Außen- und Wehrpolitik - odbor vyhodnocování zahraničních vojensko-politických otázek
  • Gruppe II - Beziehungen zu fremden Wehrmächten - odbor vojenské zahraniční spolupráce
  • Gruppe III - Fremde Wehrmächte - technická stránka cizích armád
  • Gruppe IV - Marinesonderdienst - technická stránka zahraničních námořnictev
  • Gruppe V - Auslandspresse - zahraniční tiskové zprávy
  • Gruppe VI - Kriegsvölkerrechtsfragen - vojenskoprávní odbor
  • Gruppe VII - Kolonialfragen - odbor pro vyhodnocování koloniálních otázek
 • Abwehr (Zpravodajství) - vlastní zpravodajské výkonné jádro odpovědné za zpravodajství v poli.
  • Abteilung I (Oddělení I) - Geheime Meldedienst (tajné zpravodajství/rozvědka) úkoly: opatřování vojenských, zbrojních a válečně důležitých informací v zahraničí; síť agentů s řídícími pracovišti a místy schůzek, poštovní schránky, spojení s cizinou rádiem a kurýry
   • IZ - Zentral - ústředí a hlavní kancelář Oddělení I
   • IH West - Heer-West - rozvědka pozemního vojska - západní (primárně zaměřená na Brity, posléze i Američany)
   • IH Ost - Heer-Ost - rozvědka pozemního vojska - východní (primárně zaměřená na Sověty)
   • IM - Marine - námořní rozvědka
   • IL - Luft - letecká rozvědka
   • IT - Technische Abwehrmittel - technická rozvědka
   • IG - Technická rozvědka-laboratoře (falešné dokumenty, mikrofotografie, tajné inkousty a pod.)
   • ITLw - technická rozvědka letectvo
   • IWi - Wirtschaft - hospodářská rozvědka
   • IKO - styk s válečnými organizacemi
   • IP - Presse - dezinformace
   • Ii - Funknetz - radiová síť pro agentů a styk s nimi
  • Abteilung II (Oddělení II) - (sabotáže a rozvratná činnost) úkoly: sabotáže, aktivní obrana proti sabotážím, příprava speciálních operací
   • IIA - Chefgruppe - ústředí a velitelská skupina Oddělení II
   • Gruppe 1 - rozvědná činnost v zahraničí
   • Gruppe 2 - sabotáže
   • Brandenburg Kommandoeinsatzgruppe (jednotka Brandenburg pro zvláštní účely)
  • Abteilung III (Oddělení III) - (kontrašpionáž) úkoly: kontrašpionáž v branné moci; boj se špionáží a vlastizradou; infiltrace nepřátelských zpravodajských služeb
   • IIIA - Chefgruppe - ústředí a velitelská skupina Oddělení III
   • IIIC - ochrana vojenského tajemství a kontrašpionáž; spojení s RSHA; pasový referát OKW; protihry
   • IIIS - obrana proti diverzním akcím a sabotážím
   • IIIN - dohled nad listovní a telegrafní komunikací
   • IIIK - radioodposlechová služba
   • IIIF - kontrašpionáž - ochrana před cizími službami;
   • IIIKgf - kontrarozvědka v zajateckých táborech
   • IIIU - interní vyhodnocování kontrašpionáže
   • IIIG - znalecký odbor a odbor technické podpory
   • IIIWi - hospodářská kontrarozvědka
   • IIIW - Wehrmacht - kontrarozvědka v branné moci
    • IIIH - kontrarozvědka v pozemním vojsku
    • IIIM - kontrarozvědka v námořnictvu
    • IIIL - kontrarozvědka v letectvu
abwehr.txt · Poslední úprava: 2024/02/03 23:57 autor: 127.0.0.1