Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fenomeny:zlate_kolo

Toto je starší verze dokumentu!


Zlaté kolo / WOTE

Skupina, pracovně nazvaná „Zlaté kolo“ podle symbolu zlatého ozubeného kola (obr. 1), je polovojenská organizace zabývající se výrobou, přepravou a zřejmě i použitím aerosolové látky ovlivňující psychiku zasažených lidí (viz výzkumy V2A, V2B, V14C.) Příslušníci této skupiny útočí na agenty Omegy bez varování, případně se je pokouší zajmout a uvěznit. Jsou dobře organizovaní, i když v jejich jednání lze najít taktické chyby a těch využít k jejich poražení. Velmi pravděpodobně mají podporu vojenských nebo vládních skupin v Sovětském svazu a Německé říši, nebo alespoň pracují s jejich souhlasem. Disponují řadou moderních technologií jako jsou výrobní chemické linky, vrtulníky a zejména Teslovy věže.

V případě zjištění neznámé látky použijte plynovou masku a neprodleně opusťte zasažený prostor. Je velmi žádoucí odebrat vzorky kapaliny, ale protože se jedná o organofosfáty, což jsou smrtelně jedovaté látky napadající nervovou soustavu, nevyžadujeme takový odběr u agentů bez výcviku zacházení s nebezpečnými látkami. Vycvičení agenti mohou provést odběr, pokud tím neohrozí sebe ani své kolegy. Při manipulaci se vzorky dodržujte pravidla pro zvýšené nebezpečí. Někteří agenti byli zasaženi deriváty organofosfátů, ale s výjimkou A64 nebyly zjištěny žádné trvalé následky. Přesto však dávejte pozor na změny v chování svých společníků, zejména v blízkosti Teslových věží.

Plán dalšího postupu

Je nutno ověřit podezření, že organizace Zlaté kolo je podporována vládou SSSR a Německé říše. Do vyvrácení tohoto spojení je nutná značná opatrnost při působení v těchto zemích. Odpovědní lidé v USA se k této záležitosti staví velmi rezervovaně, v Británii jsou o něco méně skeptičtí, přesto však zatím nemůžeme očekávat žádnou podporu. Prozatím tedy bude Omega pokračovat ve sbírání informací. JE doporučeno vyhýbat se konfrontacím s oběma skupinami, i když toto doporučení není možné vždy dodržet.

Relevantní mise

fenomeny/zlate_kolo.1566555483.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/23 12:18 autor: jerson