Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ukoly

Toto je starší verze dokumentu!


Úkoly


Úkoly pro polní sekce

Zlaté kolo a Ovládaní (dříve Probuzení)

New York (Světová výstava)

 • Předpokládáme, že Sommersfeld na Světové výstavě provozuje Teslovu věž upravenou k vysílání signálu Vědoucích, skrze kterou byl připojen i robot Marie. Lokalizujte věž, potvrďte, kdo ji postavil a provozuje, a zjistěte, jakou technologií je vež připojena ke sdílenému vědomí Vědoucích (A54)
 • Získat vzorek WOTE coly distribuované na Světové výstavě (A54)
 • Pozorovat, zda návštěvníci, kteří na Světové výstavě požijí WOTE colu, jeví příznaky otravou OZ (A54)

Pozadí organizací

 • Prověřit vztah mezi Zlatým kolem a Probuzenými (A54) (pozn. A81 - spíš Ovládanými)
 • Prověřit vedení firmy WOTE (vlastnická struktura, vedení továrny v Colorado Springs ad.) a jeho vztah ke Zlatému kolu - jsou tyto organizace personálně propojené? Spolupracují, nebo si konkurují? Obzvláště cenné budou informace, které mohou být využity k vyvolání konfliktu mezi oběma organizacemi (A54)
 • Zjistit, jaké jsou další cíle probuzených kromě pouhého „probuzení“ ostatních lidí (A54)

Ahnenerbe a Probuzení

 • Získat vzorek Probuzeného - Morsbach, Německo. Oblast (polo)vojensky hlídána Ahnenerbe. Informace: M48 Město veteránů. (A81)

Bezdrátový přenos energie

 • Účast na předání vysokofrekvenčního modulárního zářiče ústavu ve Fahrlandu. Infiltrace ústavu. Odhalení, kdo za využitím ústavu stojí. (A81 dle zprávy od A01)


Úkoly pro koordinační sekci

 • Zpracovat svodku k WOTE (nebo rozšířit svodku Zlaté kolo)
 • Ověřit vztah organizace Zlaté kolo s vládami SSSR a Německé říše. - viz Zlaté kolo (A54)


Úkoly pro technickou sekci

 • Analyzovat získanou hlavu robota Marie, vytěžit z ní maximum informací a prozkoumat možnosti lokalizace vysílače Vědoucích


Splněné úkoly

 • Získat hlavu robota Marie s přijímačem signálu (A01)
 • Osvobodit „vězněného“ agenta. Jeho výskyt zaznamenán v ústavu pro choromyslné v destinaci NY. Koordinační sekce předpokládá spojení s fenoménem Odhmotnění. (A81)
 • Oživování mrtvých - Vytěžit informace z R. E. Cornishe o oživování mrtvých - viz Oživování mrtvých - (postupy, chemie, technologie) (A81) - pokus podstoupen, viz M56 Průchod smrtí
ukoly.1552050484.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/08 14:08 autor: jerson